¼  Ödemesi:

    On beş yıl yatırımı olan iştirak sahibine Ek II’deki makdu forum ile müracaat etmesi halinde çalışıyor olması koşulu ile müracaat ettiği yıldan önceki yıl sonu itibarı ile mevcut birikimlerinin ödenmesi yapılmaktadır.
    Yine bu konuda da dilekçe İç Murakabe Servisi’nden geçirilerek gerekli ödeme koşullarının mevcut olup olmadığı araştırılarak Ödeme Servisi’nce ödeme yapılır. İştirak sahibi adına hazırlanan çek arzu etmesi halinde istediği şube amirliğine gönderilerek teslimi oradan gerçekleştirilmektedir.