Fark Ödemesi:

Yasamız gereği iştirakçinin asgari yatırım oranı üzerinde on yıl süre ile yatırımının olması ve Ek III’de örneği verilen forum ile müracaat etmesi halinde yine müracaat ettiği yıldan önceki yıl sonu itibarı ile asgari yatırım oranı olan prim %4 ve depozit %4 kalacak şekilde yatırım fazlalığının iştirakçiye ödenmesi işlemidir.