Normal Ödeme:

    Kurumun sunduğu hizmetlerin başında belirli bir süre çalışıp, iş ilişkisi sona eren iştirakçilerin talebi halinde ödenmesidir. Bu konuda Ek I’de görülen form doldurularak müracaat edilmektedir. Bu form iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışan hakkında bilgi ve işveren tarafından işten duruş ile ilgili beyan şeklindedir.


        Daire ödenme dilekçesini aldıktan sonra erken ödenmeye hak sahibi ise ki bunlar “kadın iştirakçi doğum yapmış ise, erkek iştirakçi askere gitmiş ise, Sağlık Kurulu tarafından altı ay çalışamayacağı konusunda rapor almış ise, iştirak sahibi çalışma ilişkisini sonlandırıp, tam zamanlı yüksek öğretime başlamış ise veya 50 yaşını tamamlayıp 9000 iş günü yaşlılık primi ödenmiş ise” öncelikle dilekçe İç Murakabe Servisi’nin onayından geçirilir ve çalıştığı süreler açısından yatırım eksiğinin olup olmadığına bakılarak Ödeme Servisince ödemesi yapılır. Eğer müracaat sahibinin yukarıda sayılan erken ödenme sebeplerine haiz değilse dilekçesi geçici işsizlik süresi olan 6 ay bekletildikten sonra ödemesi yapılır.