AVANS:

     İhtiyat Sandığı’na en az iki yıl prim ve depozit yatırımı bulunan ve başvuru sırasında fiilen çalışmakta olan iştirak sahiplerini kapsar

     Ancak böyle bir müracaatın geçerli olabilmesi için daha önce aldığı avansın kendisi tarafından kapatılmış olması gerekmektedir.

     Daire tarafından saptanan eşit taksitlerle ödenmesi gereken avans miktarlarının, taksit süresi  içinde  ödenmemesi  halinde,vade sonunda,  avans  borcu  ve  faizleri, teminat  olarak  tutulan  prim  ve depozit miktarlarından mahsup edilmek suretiyle avans hesabı kapatılır. 

     Avans borcu bu şekilde kapatılan bir iştirak sahibinin vade sonu kapatma işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç(3) yıl süre ile avans talebi işleme konmaz.

     Avans için müracaat Ek'teki IV maktu  form ile yapılmaktadır.

     Dilekçe alındıktan sonra yukarıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, iştirakçi ile daire arasında bir avans (borç senedi) düzenlenip, çek hazırlanarak iştirakçiye teslim edilmektedir.

Daha Fazla Bilgi için Avans Düzüğünü okuyunuz.