Aranan Nitelikler

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ

IV. SINIF  İHTİYAT SANDIĞI KATİBİ KADROSU

HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı:

: IV.  Sınıf İhtiyat Sandığı Katibi

Hizmet Sınıfı

: Kitabet  Hizmetleri Sınıfı

Derecesi

: IV (İlk Atanma Yeri )

Kadro Sayısı

: 34

Maaşı

: Barem 6-7-8 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 5-6-7-8)

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

   (1)

İhtiyat Sandığı işlemleri ile ilgili evrak, arşiv ve dosya işlerini yürütmek;

   (2)

Her türlü belge ve yazışma ile ilgili giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak;

   (3)

Bilgisayara verilen bilgilerin kopyalarını çıkarmak ve manyetik alana kaydetmek;

   (4)

Bilgisayar cihazlarının temizliği ve uygun olarak kullanımından sorumlu olmak;

   (5)

İhtiyat Sandığı ile ilgili tüm uygulamalarda gerekli bilgilerin bilgisayar sistemine girişlerini sağlamak;

   (6)

Haberleşme hizmetlerini ve muhasebe ve hesap gerektiren işlemleri yerine getirmek, bilgisayar ve hesap makinesi kullanmak;

   (7)

Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek  ve

   (8)

Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. ARANAN NİTELİKLER:

    (1)

Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olmak;

    (2)

Bilgisayar kullanabilmek;

    (3)

İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.