İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ

 BEKÇİ KADROSU

HİZMET ŞEMASI

Kadro Adı                      :

Bekçi

Hizmet Sınıfı                 :

Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfı

Derecesi                         :

II (İlk Atanma Yeri)

Kadro Sayısı                  :

2

Maaş                              :

Barem 4-5-6 (47/2010 Sayılı Tasa Tahtında Barem 1-2-3-4)

I.  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

    (1)

Mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmet araçlarının, Daire binası ile içerisindeki tüm evrak, demirbaş ve benzeri eşyaların muhafaza ve korunmasını sağlamak;

    (2)

Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek ve

    (3)

Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

II. ARANAN NİTELİKLER:

     (1)

Ortaokul veya  dengi bir öğretim kurumundan  mezun  olmak;

     (2)

İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.