Untitled 2
Kodu Açıklaması
0 SİLAHLI KUVVETLER
01 SİLAHLI KUVVETLER
011 SİLAHLI KUVETLER
0110 Silahlı kuvvetler
0110001 Piyade eri
0110002 Deniz yarbay, binbaşı
0110003 Subaylar
0110004 Asteğmen (ordu)
0110005 Deniz subayı
0110006 Uzman çavuş
0110007 Bombardıman eri
0110008 Tüfekli asker
0110009 Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler
0110010 Topçu eri
0110011 Hava yarbay, binbaşı
0110012 Havacı üsteğmen (askeri)
0110013 Oramiral
0110014 Tuğgeneral (ordu)
0110015 Yüzbaşı (deniz kuvvetleri)
0110016 Kıdemli başçavuş
0110017 Albay
0110018 Mermi uzmanı
0110019 Denizci er
0110020 Binbaşı
0110021 Binbaşı (ordu)
0110022 Deniz teğmeni (deniz kuvvetleri)
0110023 Harp okulu öğrencisi (silahlı kuvvetler)
0110024 Mareşal
0110025 Yüzbaşı (hava kuvvetleri)
0110026 Astsubay (ordu)
0110027 Astsubay
0110028 Hava subayı
0110029 Yarbay
0110030 Yüzbaşı
0110031 Onbaşı (hava kuvvetleri)
0110032 Başçavuş
0110033 Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları
0110034 Jandarma astsubayı
0110035 Teğmen
0110036 Onbaşı (kara kuvvetleri)
0110037 General (ordu)
0110038 Hava korgeneral
0110039 Hava tuğgeneral
0110040 Teğmen (ordu)
0110041 Amiral
0110042 Ateşemiliter
0110043 Hava ateşesi
0110044 Jandarma subayı
0110045 Dümenci (deniz kuvvetleri)
0110046 Paraşütçü asker
0110047 Deniz subayı (askeri)
0110048 Hava albayı (hava kuvvetleri)
0110049 Subay
0110050 Hava astsubayı
0110051 General
0110052 Silahlı kuvvetler
0110053 Yüzbaşı (kara kuvvetleri)
0110054 Teğmen, uçuş
0110055 Uçuş teğmeni (ordu)
0110056 Güverte lostromosu (deniz kuvvetleri)
0110057 Üsteğmen
0110058 Hava eri
0110059 Deniz asteğmeni
0110060 Albay, yarbay (ordu)
1 KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLER
11 KANUN YAPICILAR VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
111 KANUN YAPICILAR
1110 Kanun yapıcılar
1110001 Bakan
1110002 Cumhurbaşkanı
1110003 Milletvekili (mebus)
1110004 Kanun yapıcılar
1110005 Meclis başkanı
1110006 Başbakan
112 ÜST DÜZEY DEVLET MEMURLARI
1120 Üst düzey devlet memurları
1120001 Defterdar
1120002 Diplomatik temsilci (büyükelçilik)
1120003 Genel müdür - kamu bankaları ve mali kuruluşları
1120004 İl genel meclisi üyesi
1120005 Konsolos
1120006 Müsteşar
1120007 Danıştay başkanı
1120008 Belediye meclisi üyesi
1120009 Başkan - hükümete bağlı kuruluşlar
1120010 Yargıtay üyesi
1120011 Polis müfettişi
1120012 Liman baş müdürü - kamu
1120013 Yargıtay başkanı
1120014 Maslahatgüzar
1120015 Hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkanı
1120016 Genel sekreter - kamu
1120017 Başkonsolos
1120018 Danıştay üyesi
1120019 Vali
1120020 Başmüfettiş
1120021 Genel müdür - kamu
1120022 Darphane müdürü
1120023 Belediye başkanı
1120024 Elçilik sekreteri
1120025 Genel müdür yardımcısı - kamu
1120026 Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyesi
1120027 Sayıştay üyesi
1120028 Anayasa mahkemesi üyesi
1120029 Diplomat
1120030 Hükümete bağlı komisyon üyesi
1120031 Ateşe - basın, ticaret
1120032 Encümen azası - belediye ve il genel meclisinde
1120033 Sayıştay başkanı
1120034 Üst düzey devlet memurları
1120035 Uyuşmazlık mahkemesi üyesi
1120036 Başkan yardımcısı - hükümete bağlı  kuruluşlar
1120037 Üniversite rektörü - kamu
1120038 Uyuşmazlık mahkemesi başkanı
1120039 Anayasa mahkemesi başkanı
1120040 İl emniyet müdür yardımcısı
1120041 Büyükelçi
1120042 İl emniyet müdürü
1120043 Genel müdür yardımcısı - kamu bankaları ve mali kuruluşları
1120044 Kaymakam
1120045 Sefir
113 KÖY İHTİYAR HEYETİ VE MUHTARLAR
1130 Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar
1130001 Köy muhtarı
1130002 Köy ihtiyar heyeti ve muhtarlar
1130003 Muhtar
1130004 Aza - muhtarlık
114 ÖZEL AMAÇLI  ORGANİZASYONLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ
1141 Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri
1141001 Siyasi parti üst düzey yöneticisi
1141002 Siyasi parti mkyk üyesi
1141003 Siyasi parti genel başkanı
1141004 Siyasi parti örgütlerinin üst düzey yöneticileri
1141005 Üst düzey yönetici - siyasi parti
1141006 Siyasi parti genel sekreteri
1142 İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
1142001 İşveren sendikası genel sekreteri
1142002 Şoförler cemiyeti başkanı
1142003 Üst düzey yönetici - işveren sendikası
1142004 Memur sendikası genel başkanı
1142005 Memur sendikası genel sekreteri
1142006 İşçi sendikası genel sekreteri
1142007 İşveren sendikası üst düzey yöneticisi
1142008 İşveren ve işçi organizasyonları ile diğer ekonomik amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
1142009 Üst düzey yönetici - memur sendikası
1142010 İşçi sendikası genel başkanı
1142011 İşveren sendikası genel başkanı
1142012 Üst düzey yönetici - işçi sendikası
1142013 Üst düzey yönetici - işveren, işçi organizasyonları
1143 Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
1143001 İnsan hakları organizasyonu genel sekreteri
1143002 Üst düzey yöneticisi - hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşlar
1143003 Kızılay genel başkanı
1143004 Kızılhaç teşkilatı genel sekreteri
1143005 Vakıf yönetim kurulu başkanı
1143006 Çevre koruma organizasyonu genel sekreteri
1143007 Hayır kurumları ve diğer özel amaçlı kuruluşların üst düzey yöneticileri
1143008 Kızılhaç vb. kuruluşların genel başkanı
12 ŞİRKET MÜDÜRLERİ
121 ÜST DÜZEY ŞİRKET YÖNETİCİLERİ
1210 Üst düzey şirket yöneticileri
1210001 Genel müdür yardımcısı - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
1210002 Koordinatör - depolama, iletişim ve ulaştırma
1210003 Üniversite rektörü - özel sektör
1210004 Üst düzey yönetici - otel
1210005 Yönetici -  spor kulübü
1210006 Tepe yönetici - icra kurulu başkanı (ceo)
1210007 Yönetim kurulu başkanı
1210008 Armatör
1210009 Genel müdür - girişim (özel sektör)
1210010 Genel müdür - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
1210011 Genel müdür yardımcısı - gayrimenkul ticareti / özel sektör
1210012 Koordinatör - eğlence, lokanta, otel
1210013 Koordinatör - iş hizmetleri, temizleme, kişisel bakım
1210014 Koordinatör - seyahat acentesi
1210015 Koordinatör - toptan ve perakende satış
1210016 Üst düzey yönetici - şirket
1210017 Yazılım proje yöneticisi
1210018 Banker
1210019 Genel müdür - gayrimenkul ticareti (özel sektör)
1210020 Kooperatif birliği yönetim kurulu başkanı
1210021 Koordinatör - inşaat, imalat sanayi
1210022 Genel müdür yardımcısı - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
1210023 Koordinatör - uluslararası teşkilatlar
1210024 Proje yöneticisi
1210025 Başhekim
1210026 Genel müdür - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
1210027 Genel müdür - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
1210028 Genel müdür yardımcısı - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
1210029 Koordinatör - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım
1210030 Genel müdür - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
1210031 Genel müdür - depolama, iletişim ve ulaştırma (özel sektör)
1210032 Genel müdür - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
1210033 Genel müdür yardımcısı - eğlence, lokanta, otel (özel sektör)
1210034 Tepe yönetici - mali işlerden sorumlu (cfo)
1210035 Genel müdür - turizm (özel sektör)
1210036 Medya sahibi - büyük gazete, medya
1210037 Üst düzey şirket yöneticileri
1210038 Fabrikatör
1210039 Genel müdür yardımcısı - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
1210040 Genel müdür - kişisel bakım ve temizlik (özel sektör)
1210041 İthalatçı - ihracatçı
1210042 Koordinatör - eğitim, sağlık, spor, kültür, sosyal işler
1210043 Sportif amaçlı kulüp başkanı
1210044 Genel müdür - bankalar ve mali müesseseler (özel sektör)
1210045 Genel müdür - eğitim, sağlık, spor (özel sektör)
1210046 Genel müdür yardımcısı - avcılık, balıkçılık, ormancılık ve tarım (özel sektör)
1210047 Genel müdür yardımcısı - inşaat ve imalat sanayi (özel sektör)
1210048 Genel müdür yardımcısı - kültürel etkinlikler, sosyal işler ve uluslararası teşkilatlar (özel sektör)
1210049 Genel müdür yardımcısı - perakende ve toptan ticaret (özel sektör)
1210050 Hisse senedi yöneticisi
1210051 Kooperatif birliği genel müdürü
1210052 Genel yayın yönetmeni - gazete, büyük medya (özel sektör)
122 ÜRETİM VE İŞLETME BÖLÜMÜ MÜDÜRLERİ
1221 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1221001 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1221002 Üretim ve işletme bölümü müdürü - tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri
1221003 Üretim ve işletme bölümü müdürü - balıkçılık
1221004 Üretim ve işletme bölümü müdürü - ormancılık ve tomrukçuluk
1222 İmalat sanayi sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1222001 Üretim ve işletme bölümü müdürü - imalat sanayi
1222002 Tersane müdürü
1222003 Fabrika üretim ve işletme bölümü müdürü
1222004 İmalat sanayi sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1222005 Üretim yöneticisi - imalat sanayi
1223 İnşaat sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1223001 İnşaat işletme müdürü
1223002 Yapı kooperatifi yöneticisi ve başkanı
1223003 Üretim ve işletme bölümü müdürü - inşaat
1223004 İnşaat sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1224 Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1224001 Üretim ve işletme bölümü müdürü - toptan ve perakende ticaret
1224002 Ticaret müdürü - toptan ve perakende satış
1224003 İthalat-ihracat bölümü müdürü
1224004 Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1225 Oteller ve lokantalar sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1225001 Yiyecek-içecek yöneticisi - otel
1225002 Restoran yöneticisi
1225003 Otel-restoran yöneticisi
1225004 Ön büro müdürü - otel
1225005 Üretim ve işletme bölümü müdürü - oteller ve lokantalar
1225006 Oteller ve lokantalar sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1226 Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1226001 Yönetici - ardiye ve depolama
1226002 Liman müdürü
1226003 İstasyon şefi -demiryolu
1226004 Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1226005 Üretim ve işletme bölümü müdürü - iletişim, telekomünikasyon, posta hizmetleri
1226006 Demiryolu istasyon müdürü (gar müdürü)
1226007 Yönetici - ulaşım işleri
1226008 Ptt müdürü
1226009 Yönetici - haberleşme
1226010 Üretim ve işletme bölümü müdürü - ulaştırma, haberleşme ve depolama
1226011 Rıhtım müdürü
1226012 Müdür - demiryolu manevra sahası
1227 İş hizmetleri sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1227001 Üretim ve işletme bölümü müdürü - iş hizmetleri
1227002 Yönetici - iş hizmetleri
1227003 İş hizmetleri sektöründeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1228 Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1228001 Yönetici - kişisel bakım ve temizlik
1228002 Üretim ve işletme bölümü müdürü - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler
1228003 Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki üretim ve işletme bölümü müdürleri
1229 Başka yerde sınıflandırılmamış üretim ve işletme bölümü müdürleri
1229001 Film yapımcısı
1229002 Hastane müdür yardımcısı - özel
1229003 Okul müdür yardımcısı
1229004 Üretim ve işletme bölümü müdürü - seyahat acentesi
1229005 Başka yerde sınıflandırılmamış üretim ve işletme bölümü müdürleri
1229006 Hastane müdürü - kamu
1229007 Hastane yöneticisi (idari)
1229008 Yapımcı - radyo ve televizyon
1229009 Hastane müdür yardımcısı - kamu
1229010 Sahne ve gösteri sanatları yöneticisi
1229011 Yönetici - dinlenme hizmetleri
1229012 İşletme bölümü müdürü - sportif amaçlı kulüp
1229013 Okul müdürü
1229014 Üretim ve işletme bölümü müdürü - sahne
1229015 Yapımcı - sinema
1229016 Müdür - yatılı okul
1229017 Okul teftiş kurulu başkanı
1229018 Üretim ve işletme bölümü müdürü - sosyal işler ve spor etkinlikleri, eğlence ve dinlenme
1229019 İlçe emniyet müdürü
1229020 Okul yönetim kurulu başkanı
1229021 Prodüktör
1229022 Yapımcı- tiyatro
1229023 Hastane müdürü - özel
1229024 Kolej müdürü
1229025 Üretim ve işletme bölümü müdürü - kültürel etkinlikler, uluslararası teşkilatlar, sağlık, eğitim, kamu idaresi
1229026 Dekan
1229027 İtfaiye müdürü
1229028 Rejisör - radyo, sahne, tv
1229029 Yapımcı - radyo, sahne, sinema ve tiyatro eserleri
1229030 Emniyet amiri
123 DİĞER BÖLÜM MÜDÜRLERİ
1231 İdari ve mali işler bölümü müdürleri
1231001 Bütçe şubesi müdürü
1231002 Finansman müdürü
1231003 Yönetici - özlük hizmetleri
1231004 Hesap işleri müdürü
1231005 İdari ve mali işler bölümü müdürleri
1231006 İdari işler bölümü müdürü
1231007 Yönetim analisti
1231008 Muhasebe müdürü - otel
1231009 Muhasebe bölümü müdürü
1231010 Banka müdürü
1231011 İdari ve mali işler dairesi başkanı
1231012 Bütçe bölümü müdürü
1231013 Fon yöneticisi
1231014 Yönetim kurulu müdürü
1231015 Yönetim danışmanı
1231016 Yönetici - sevk ve idare
1231017 Yönetici - bütçe ve muhasebe
1231018 Yönetici - bankalar ve diğer mali müesseseler
1231019 Yatırım fonu müdürü
1231020 Mali işler bölümü müdürü
1232 Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürleri
1232001 Personel ve endüstriyel ilişkiler bölümü müdürleri
1232002 Personel dairesi başkanı
1232003 Yönetici - endüstriyel ilişkiler ve personel işleri
1232004 Personel müdürü
1232005 Endüstriyel ilişkiler bölümü müdürü
1232006 İnsan kaynakları yöneticisi
1233 Satışlar ve pazarlama bölümü müdürleri
1233001 Yönetici - satış
1233002 Pazarlama bölümü müdürü
1233003 Satış nezaretçisi - perakende ticaret
1233004 Satış promosyon bölümü müdürü
1233005 Yönetici - gayrimenkul işleri
1233006 Satış müdürü
1233007 Satış ve pazarlama müdürü
1233008 Satışlar ve pazarlama bölümü müdürleri
1233009 Satış nezaretçisi - toptan ticaret
1234 Reklam ve halkla ilişkiler bölümü müdürleri
1234001 Basın sorumlusu
1234002 Yönetici - reklam ve halkla ilişkiler
1234003 Basın ve halkla ilişkiler müdürü
1234004 Reklam ve halkla ilişkiler bölümü müdürleri
1234005 Halkla ilişkiler bölümü müdürü
1234006 Reklamcılık bölümü müdürü
1235 Satınalma ve dağıtım bölümü müdürleri
1235001 Depo bölümü müdürü
1235002 Malzeme dağıtım (iç birimlere) bölümü müdürü
1235003 Yönetici - satınalma ve dağıtım
1235004 Satınalma bölümü müdürü
1235005 Satınalma ve dağıtım bölümü müdürleri
1235006 Malzeme bölümü müdürü
1236 Hesaplama hizmetleri bölümü müdürleri
1236001 Yönetici - hesaplama hizmetleri
1236002 Hesaplama hizmetleri bölümü müdürü
1236003 Hesaplama hizmetleri bölümü müdürleri
1237 Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri
1237001 Yönetici - araştırma ve geliştirme hizmetleri
1237002 Araştırma ve geliştirme bölümü müdürü - özel
1237003 Araştırma ve geliştirme bölümü müdürleri
1237004 Apk uzmanı - kamu
1239 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bölüm müdürleri
1239001 Bölge müdür yardımcısı
1239002 Güvenlik müdürü
1239003 İlçe müdürü
1239004 Uzman - kamu
1239005 İlçe müdür yardımcısı
1239006 Nüfus müdürü
1239007 Bölge müdürü
1239008 Daire başkanı - kamu
1239009 İl müdürü
1239010 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bölüm müdürleri
1239011 Hapishane müdürü
1239012 İl müdür yardımcısı
1239013 İşletme müfettişi - d.d.y.
1239014 Yönetici (kamu ve özel teşebbüse ait hizmetler)
1239015 Şube müdürü
1239016 Müftü
1239017 Müdür - ıslahevi
1239018 İtfaiye daire başkanı
1239019 İşletme müfettişi - karayolları
1239020 Özel kalem müdürü - kamu
1239021 Demiryolu müfettişi
13 KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİ VE MÜDÜRLERİ
131 KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİ VE MÜDÜRLERİ
1311 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1311001 Çiftlik yöneticisi
1311002 Tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1311003 İşletme müdürü - tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri
1311004 İşletmeci - tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri
1311005 Çiftlik sahibi
1312 İmalat sanayi sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1312001 Küçük işletme sahibi - imalat sanayi
1312002 Fırın işletmecisi - ekmek
1312003 Mobilya imalatçısı - sahibi
1312004 İşletmeci - imalat sanayi (küçük işletme)
1312005 Şarap yapımcısı - küçük işletme sahibi veya müdürü
1312006 İmalat sanayi sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1312007 İmalatçı - küçük işletme sahibi
1313 İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1313001 Küçük işletme sahibi - inşaat
1313002 Müteahhit - inşaat sektörü
1313003 İşletme müdürü - inşaat (küçük işletme)
1313004 İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1314 Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1314001 Alaf (hububat satıcısı)
1314002 Zeytinci - dükkan sahibi
1314003 Çiçek satıcısı - kendi adına toptan veya perakende
1314004 Hububat alım-satımcısı
1314005 Kendi işletmesinde çalışan - toptan ticaret
1314006 Mobilya satıcısı - toptan veya perakende
1314007 Tahmis (kuru kahveci)
1314008 Tüccar - toptan satış
1314009 Aktar (baharatçı)
1314010 Bakkal
1314011 Bıçakçı - küçük işletme sahibi veya müdürü
1314012 Camcı - perakende ve toptan satış
1314013 Kırtasiyeci - dükkan sahibi
1314014 Kitapçı - dükkan sahibi
1314015 İşletmeci - toptan ve perakende ticaret
1314016 Konfeksiyoncu - dükkan sahibi
1314017 Kumaş satıcısı - küçük işletme sahibi veya müdürü
1314018 Manav - dükkan sahibi
1314019 Toptancı - gıda
1314020 Çiçekçi - dükkan sahibi
1314021 Göncü
1314022 Halıcı - dükkan sahibi
1314023 Hırdavatçı - dükkan sahibi
1314024 İşletmeci - memba suyu ticareti
1314025 Kendi işletmesinde çalışan - perakende ticaret
1314026 Manifaturacı - dükkan sahibi
1314027 Nalbur - dükkan sahibi
1314028 Saatçi - dükkan sahibi
1314029 Tezek satıcısı
1314030 Zahireci
1314031 Parfümeri - küçük işletme sahibi veya müdürü
1314032 Yönetici - toptan ticaret
1314033 Ardiyeci
1314034 Bozacı - dükkan sahibi
1314035 Kundura satıcısı - dükkan sahibi
1314036 Kuş satıcısı - dükkan sahibi
1314037 Oto yedek parça satıcısı - dükkan sahibi
1314038 Turşucu - dükkan sahibi
1314039 Dükkan sahibi - toptan ve perakende ticaret
1314040 Gözlükçü - satıcı
1314041 Hurdacı (seyyar toplayan hariç)
1314042 İşletmeci - market
1314043 Kuru yemişçi - dükkan sahibi
1314044 Mağaza müdürü
1314045 Market sahibi
1314046 Sığır tüccarı
1314047 Tuhafiyeci - dükkan sahibi
1314048 Züccaciyeci
1314049 Ayakkabı satıcısı (kavaf)
1314050 Celep
1314051 İşletme müdürü - toptan ve perakende ticaret
1314052 İşletme sahibi - toptan ticaret
1314053 Su istasyonu işletmecisi
1314054 Yönetici - perakende ticaret
1314055 Akvaryumcu
1314056 Dondurmacı - işyeri sahibi
1314057 Ecza deposu sahibi (küçük işletme)
1314058 Hayvan alım-satımcısı
1314059 Kilimci - dükkan sahibi
1314060 Kuru kahveci - dükkan sahibi
1314061 Tacir - toptancı
1314062 Toptan ve perakende ticaret sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1314063 Tüpçü - dükkan sahibi
1314064 Cam satıcısı - dükkan sahibi
1315 Oteller ve lokantalar sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1315001 Kahvehane işletmecisi
1315002 Kamp müdürü
1315003 Köfteci - dükkan sahibi
1315004 Bar sahibi
1315005 İşletme müdürü - otel, motel, hostel, pansiyon, misafirhane, kamp yeri, lokanta, bar
1315006 İşletmeci - kebapçı dükkanı
1315007 Kantinci
1315008 Otel ve restoran işletmecisi
1315009 Pastahane işletmecisi
1315010 İşletmeci - otel, motel, hostel, pansiyon, misafirhane, kamp yeri, lokanta, bar
1315011 Lokanta işletmecisi
1315012 Otel işletmecisi
1315013 Birahane sahibi
1315014 Çay ocağı işletmecisi
1315015 Pastahane sahibi
1315016 Birahane işletmecisi
1315017 İşletme müdürü - kantin, kafe, kafeterya
1315018 Lokanta sahibi
1315019 Lokantacı
1315020 Otel sahibi
1315021 Kafe, bar ve snack bar işletmecisi
1315022 Kahvehane sahibi
1315023 Oteller ve lokantalar sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1315024 Pansiyon işletmecisi
1315025 Pansiyoncu
1315026 Yurt müdürü (özel)
1315027 Lokanta müdürü
1315028 Restoran işletmecisi
1315029 Dondurmacı - pastahane
1315030 İşletmeci - kantin, kafe, kafeterya
1315031 Kafeterya işletmecisi
1315032 Kamping işletmecisi
1315033 Bar işletmecisi
1315034 Börekçi - dükkan sahibi
1316 Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1316001 İşletmeci - oto kiralama
1316002 İşletmeci - bisiklet kiralama
1316003 Nakliyeci
1316004 İşletme müdürü - seyahat acentesi
1316005 İşletmeci - ulaştırma, haberleşme ve depolama
1316006 Kamyon işletmecisi
1316007 Nakliyatçı
1316008 Seyahat işletmecisi
1316009 Ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerindeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1316010 İşletme müdürü - ulaştırma, haberleşme ve depolama
1316011 Otobüs işletmecisi
1316012 İşletmeci - seyahat acentesi
1317 İş hizmetleri sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1317001 İşletme müdürü - iş hizmetleri
1317002 İş hizmetleri sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1317003 İşletmeci - iş hizmetleri
1318 Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1318001 Kuru temizlemeci - kendi hesabına
1318002 Hamam işletmecisi
1318003 Kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetlerdeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1318004 İşletme müdürü - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler
1318005 Kuaför salonu işletmecisi
1318006 Kuru temizlemeci - işveren
1318007 Berber salonu işletmecisi
1318008 İşletmeci - kişisel bakım, temizlik ve ilgili hizmetler
1319 Başka yerde sınıflandırılmamış küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1319001 Site yöneticisi (ücretli)
1319002 Gazino işletmecisi
1319003 Gazino sahibi
1319004 Dershane müdürü
1319005 Havuz işletmecisi
1319006 İşletmeci - dershane
1319007 İşletmeci - matbaa
1319008 Matbaa sahibi
1319009 Oyun salonu işleten
1319010 Sinema işletmecisi
1319011 Sinema müdürü
1319012 Tiyatro işletmecisi
1319013 Ajans müdürü veya sahibi - reklam, mankenlik, artist vb.
1319014 Oyun salonu müdürü
1319015 Lunapark işletmecisi
1319016 İşletmeci - gazino, gece kulübü, disko, lunapark
1319017 İşletme müdürü - sosyal işler
1319018 İşletme müdürü - matbaa
1319019 Gazete sahibi - küçük işletme
1319020 Seyahat ve turizm acentesi - küçük işletme
1319021 Otopark işletmecisi
1319022 İşletmeci - küçük gazete ve dergi
1319023 İşletmeci - sosyal işler
1319024 İşletmeci - ecza laboratuvarı
1319025 İşletme müdürü - ecza laboratuvarı
1319026 Tuvalet işletmecisi
1319027 Tiyatro müdürü
1319028 Panayır işletmecisi
1319029 Laboratuvar sahibi
1319030 İşletmeci - spor etkinlikleri
1319031 Oto yıkama-yağlama servis sahibi
1319032 Bilardo salonu işletmecisi
1319033 Başka yerde sınıflandırılmamış küçük işletme sahipleri ve müdürleri
1319034 Eğlence fuarı işletmecisi
1319035 İnternet kafe işletmecisi
1319036 İşletme müdürü - gazino, gece kulübü, disko, lunapark
1319037 İşletme müdürü - spor etkinlikleri
2 PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
21 FİZİK, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
211 FİZİKÇİLER, KİMYACILAR VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2111 Fizikçiler ve astronomlar
2111001 Fizikçiler ve astronomlar
2111002 Astrofizikçi
2111003 Reolojist
2111004 Fizikçi - ışık
2111005 Astronom
2111006 Fizikçi - nükleer
2111007 Aerodinamikçi
2111008 Fizikçi - ses
2111009 Fizikçi - ısı
2111010 Akustik bilimci
2111011 Balistik uzmanı
2111012 Fizikçi - elektrik ve mıknatısiyet
2111013 Fizikçi - elektronik
2111014 Radyo astronomu
2111015 Fizikçi - mekanik
2111016 Fizikçi
2111017 Hidrodinamikçi
2112 Meteorologlar
2112001 Meteorologlar
2112002 Meteoroloji mühendisi
2112003 İklimbilimci
2112004 Meteorolog
2113 Kimyacılar
2113001 Kimyacılar
2113002 Kimyager - organik
2113003 Kimyager - fiziki
2113004 Analitik kimyacı
2113005 Kimyager - inorganik
2113006 Kimya teknologu
2113007 Kimyager - tahlil
2113008 Eczacı kimyager
2113009 Kimyager
2114 Jeologlar ve jeofizikçiler
2114001 Jeofizikçi
2114002 Oşenografi jeoloğu
2114003 Maden jeoloğu
2114004 Jeoloji mühendisi
2114005 Jeolog
2114006 Jeomorfolojist
2114007 Sismograf
2114008 Petrol jeoloğu
2114009 Katman bilimci
2114010 Minerolog
2114011 Jeomanyetikçi
2114012 Jeologlar ve jeofizikçiler
2114013 Jeofizik mühendisi
2114014 Hidrojeoloji mühendisi
2114015 Paleontolog
2114016 Kaya bilimci
2114017 Jeomorfolog
212 MATEMATİKÇİLER, İSTATİSTİKÇİLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2121 Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2121001 İşlem - araştırma analisti
2121002 Hayat sigortası istatistikleri uzmanı - aktüerya
2121003 Matematik mühendisi
2121004 Matematikçi - teorik matematik
2121005 Şifre çözümleyici
2121006 Aktüerya matematikçisi
2121007 Aktüer
2121008 Matematikçi
2121009 Matematikçi - uygulamalı matematik
2121010 Yöneylem araştırmacısı
2121011 Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2121012 Kriptolog
2122 İstatistikçiler
2122001 Matematiksel istatistikçi
2122002 İstatistikçi
2122003 İstatistikçiler
2122004 İstatistikçi - uygulamalı istatistik
213 BİLGİSAYARLA İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2131 Bilgisayar sistem tasarımcıları ve çözümlemecileri
2131001 Çözümleyici - bilgisayar
2131002 Veritabanı yöneticisi
2131003 Bilgisayar sistem tasarımcıları ve çözümlemecileri
2131004 Mikroişlem tasarımcısı
2131005 Sistem çözümleyici
2131006 Bilişim sistem uzmanı - bilgisayar
2131007 Sistem tasarımcısı
2131008 Bilgisayar sistem tasarımcısı
2131009 Ağ tasarımcısı - bilgisayar
2131010 Sistem analisti
2131011 Sistem yöneticisi
2131012 Bilgi işlem yöneticisi
2131013 Bilgisayar analiz uzmanı
2132 Bilgisayar programcıları
2132001 Bilgisayar programcısı
2132002 Web tasarım uzmanı - bilgisayar
2132003 Uygulama programcısı
2132004 Sistem programcısı
2132005 Bilgisayar programcıları
2139 Başka yerde sınıflandırılmamış bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları
2139001 Bilgisayar ağ işletmeni
2139002 Bilgi işlem destek uzmanı
2139003 Başka yerde sınıflandırılmamış bilgisayarla ilgili profesyonel meslek mensupları
2139004 Sistem değerlendirmecisi
214 MİMARLAR, MÜHENDİSLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2141 Mimarlar, şehir ve trafik planlamacıları
2141001 Trafik plancısı
2141002 Mimar -  bina
2141003 Mimar - peyzaj
2141004 Mimar
2141005 Bahçe mimarı
2141006 Mimar - bahçe
2141007 İç mimar
2141008 Trafik planlamacısı
2141009 Mimarlar, şehir ve trafik planlamacıları
2141010 Şehir plancısı
2142 İnşaat mühendisleri
2142001 İnşaat mühendisi - su
2142002 İnşaat mühendisi
2142003 Su mühendisi
2142004 İnşaat mühendisi - demiryolu
2142005 İnşaat mühendisi - havaalanı
2142006 İnşaat mühendisi - köprü
2142007 İnşaat mühendisi - karayolu
2142008 İnşaat mühendisi - bina
2142009 İnşaat mühendisi - sıhhi tesisler
2142010 İnşaat mühendisi - toprak tahlili
2142011 İnşaat mühendisleri
2143 Elektrik mühendisleri
2143001 Elektrik mühendisi
2143002 Elektrik mühendisleri
2143003 Elektrik enerjisi tevzi ve nakil mühendisi
2143004 Elektrik istihsal mühendisi
2144 Elektronik ve iletişim mühendisleri
2144001 Uzay bilimleri ve teknolojisi mühendisi
2144002 Elektronik ve iletişim mühendisleri
2144003 Elektronik haberleşme mühendisi
2144004 Telekomünikasyon mühendisi
2144005 Uzay mühendisi
2144006 Bilişim sistem uzmanı (bilgisayarlar hariç, elektronik ve iletişim)
2144007 Elektronik mühendisi
2145 Makine mühendisleri
2145001 Makine ve teçhizat mühendisi
2145002 Nükleer enerji mühendisi
2145003 Gemi makineleri mühendisi
2145004 Makine mühendisleri
2145005 Deniz mühendisi
2145006 Isıtma, havalandırma ve soğutma mühendisi
2145007 Makine mühendisi
2145008 Otomotiv mühendisi
2145009 Reaktör mühendisi
2145010 Gaz türbini mühendisi
2145011 Gemi baş mühendisi
2145012 Denizcilik mimarı
2145013 Gemi inşaatı mühendisi
2145014 Gemi mühendisi
2145015 Uçak mühendisi
2145016 Makine mühendisi - motor ve makine (deniz hariç)
2145017 Gemi yapım mühendisi
2145018 Havacılık mühendisi
2146 Kimya mühendisleri
2146001 Elyaf teknologu
2146002 Kimyasal işlem teknoloğu
2146003 Kimya mühendisleri
2146004 Plastik teknoloğu
2146005 Kimya mühendisi
2146006 Kimya mühendisi - petrol
2146007 Kimyasal işlem mühendisi - doğal gaz iletimi ve dağıtımı mühendisi
2146008 Petrokimya mühendisi
2146009 Polimer teknoloğu
2146010 Yakıt teknoloğu
2146011 Bira imalatı teknoloğu
2146012 Boya teknoloğu
2146013 Kağıt teknologu
2146014 Lastik teknoloğu
2146015 Gıda ve içecek teknologu
2146016 Gıda ve içki teknolojisti
2146017 Kauçuk teknoloğu
2147 Maden mühendisleri, metalürji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2147001 Maden mühendisi - metal
2147002 Metalürji deney uzmanı
2147003 Metalürji mühendisi - cevher istihsali
2147004 Metalürji mühendisi - fizik
2147005 Maden mühendisi
2147006 Metalürji mühendisi
2147007 Metalürji uzmanı
2147008 Petrol ve doğalgaz mühendisi
2147009 Maden mühendisleri, metalürji mühendisleri ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2147010 Metalürji ve malzeme mühendisi
2147011 Maden mühendisi - kömür
2148 Haritacılar ve harita mühendisleri
2148001 Harita mühendisi
2148002 Madencilik araştırmacısı
2148003 Denizcilik harita mühendisi
2148004 Hidrografik araştırmacısı
2148005 Arazi topoğrafı
2148006 Arazi araştırmacısı
2148007 Hidrograf
2148008 Jeodezi araştırmacısı (yeryüzü düzlemini ölçmeye yönelik)
2148009 Fotografi araştırmacısı (havadan gözlemler yapan araştırmacı)
2148010 Kadastro araştırmacısı
2148011 Su topoğrafı
2148012 Topograf
2148013 Maden topoğrafı
2148014 Fotogrametrist
2148015 Hidrolog
2148016 Kartograf
2148017 Haritacı
2148018 Haritacılar ve harita mühendisleri
2149 Başka yerde sınıflandırılmamış mimarlar, mühendisler (ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri, gıda mühendisleri, genetik mühendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2149001 Ağaç teknoloğu
2149002 Sistem mühendisi (bilgisayarlar hariç)
2149003 Başka yerde sınıflandırılmamış mimarlar, mühendisler (ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri, gıda mühendisleri, genetik mühendisleri vb.) ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2149004 Çevre mühendisi
2149005 Kalite kontrol mühendisi
2149006 Maliyet değerlendirme mühendisi
2149007 Orman endüstri mühendisi
2149008 Paketleme teknoloğu
2149009 Planlama mühendisi
2149010 Sanayi planlama mühendisi
2149011 Sistem analisti (bilgisayarlar hariç)
2149012 Yazılım mimarı
2149013 Biyomedikal mühendisi
2149014 Cam teknoloğu
2149015 Endüstri mühendisi
2149016 İş emniyeti mühendisi
2149017 İşletme mühendisi
2149018 Seramik ve cam teknolojisti
2149019 Tekstil mühendisi
2149020 Tütün endüstri mühendisi
2149021 Metot mühendisi
2149022 Orman mühendisi
2149023 Seramik mühendisi
2149024 Zaman ve hareket incelemesi mühendisi
2149025 Bilgisayar mühendisi
2149026 Deri mühendisi
2149027 Model ve metot mühendisi
2149028 Robot mühendisi
2149029 Sistem tasarımcısı (bilgisayarlar hariç)
2149030 Baskı teknoloğu
2149031 Çimento teknoloğu
2149032 Deri teknoloğu
2149033 Üretim mühendisi
2149034 Bilişim teknolojisi uzmanı
2149035 Ergonomist
2149036 Gıda mühendisi
2149037 İletişim analiz uzmanı (bilgisayarlar hariç)
2149038 Miktar araştırmacısı
2149039 Sanayi mühendisi
2149040 Etüt ve zamanlama mühendisi
2149041 Seramik teknologu
2149042 Deniz ulaştırma işletme mühendisi
22 YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
221 YAŞAM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2211 Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2211001 Moleküler biyolog ve genetikçi
2211002 Taksonomi uzmanı
2211003 Botanist
2211004 Hidrobiyolog
2211005 Histolog
2211006 Su ürünleri mühendisi
2211007 Zoolog
2211008 Mammolog (memeliler bilim uzmanı)
2211009 Mikrobiyolog
2211010 Bakteriyolog
2211011 Böcek bilim uzmanı
2211012 Botanikçi
2211013 Embriyolog
2211014 Entomolog
2211015 İhtiyoloji (balık bilim) uzmanı
2211016 Kuşbilimci (ornitolog)
2211017 Parazitolog
2211018 Biyolog
2211019 Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2211020 Çevrebilimci
2211021 Etolog (hayvan davranışlarını izleyen zoolog)
2211022 Genetik bilimci
2211023 Mantarbilimci (mikolog)
2211024 Sitolog (hücre bilimi uzmanı)
2211025 Genetik mühendisi
2211026 Ekolog
2211027 Etolojist (hayvan davranışlarını izleyen zoolog)
2211028 Kültür balığı üreticisi
2212 Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2212001 Nöropatolog
2212002 Patolog
2212003 Farmakologlar, patologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2212004 Farmakolog
2212005 Toksikolog
2212006 Histopatolog
2212007 Biyofizik uzmanı
2212008 Anatomist
2212009 Epidemiyolog
2212010 Biyokimya uzmanı
2212011 Biyokimya mütehassısı
2212012 Endokrinolog
2212013 Anatomi uzmanı
2212014 Fizyolog
2213 Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2213001 Pomolog (meyve yetiştiren kişi)
2213002 Ürün araştırmacısı
2213003 Orman fen memuru
2213004 Ziraat mühendisi
2213005 Ziraat mühendisi - bitkisel üretim
2213006 Tarla ziraati uzmanı
2213007 Toprak bilimci
2213008 Ziraat mühendisi - tarım teknolojisi
2213009 Ağaç ve fidan bilimci
2213010 Çiçek üretim uzmanı (floriculturist)
2213011 Silvikültör
2213012 Hayvancılık mütehassısı
2213013 Ziraat mühendisi - hayvansal üretim
2213014 Yağlı tohum yetiştiricisi (olericulturist)
2213015 Silvikültür
2213016 Agronomistler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2213017 Ağaçlandırma uzmanı
2213018 Ormancılık uzmanı
2213019 Hortikültör
2213020 Hayvan bilimci
2213021 Agronom
2213022 Tarım bilimci (agronom)
2213023 Bahçıvanlık uzmanı (holticulturist)
2213024 Orman bilimci
222 SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMŞİRELİK HARİÇ)
2221 Tıp doktorları
2221001 Alerjik hastalıklar uzmanı
2221002 Pratisyen hekim
2221003 Cerrah
2221004 Çocuk hastalıkları uzmanı
2221005 Dermatolog
2221006 Enfeksiyon hastalıkları uzmanı
2221007 İç hastalıkları uzmanı
2221008 Kardiyolog
2221009 Kulak-burun- boğaz uzmanı
2221010 Nisaiyeci
2221011 Nörolog
2221012 Pratisyen doktor
2221013 Tıp doktorları
2221014 Endokrinoloji hekimi
2221015 Gastroenterolog
2221016 Hariciyeci
2221017 Hekim - tıbbi sigorta danışmanlığı
2221018 İmmunolog
2221019 Kemik hastalıkları uzmanı
2221020 Ortopedist
2221021 Dahiliye mütehassısı
2221022 Ayak sağlığı uzmanı (chiropodist)
2221023 Biyomedikal bilimci
2221024 Göğüs hastalıkları uzmanı
2221025 Halk sağlığı doktoru
2221026 Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı
2221027 Proktolog
2221028 Radyolog
2221029 Ürolog
2221030 Cilt hastalıkları uzmanı
2221031 Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
2221032 Romatolog
2221033 Anestezist
2221034 Fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanı
2221035 Halk sağlığı hekimi
2221036 Kalp damar cerrahisi uzmanı
2221037 Nöroşirüjist
2221038 Adli tıp uzmanı
2221039 Anestezi uzmanı
2221040 Dahiliyeci
2221041 Hekim
2221042 Hematolog
2221043 Pediatrist
2221044 Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı
2221045 Tıp doktoru
2221046 Anesteziyolog
2221047 Doktor - tıp
2221048 Psikiyatrist
2221049 Halk sağlığı uzmanı
2221050 İntaniye uzmanı
2221051 Jinekolog
2221052 Osteopat
2221053 Beyin cerrahi uzmanı
2222 Diş hekimleri
2222001 Diş mütehassısı
2222002 Halk sağlığı diş hekimi
2222003 Cerrah - diş hekimliği
2222004 Diş doktoru
2222005 Diş hekimi
2222006 Diş hekimi - ağız cerrahisi
2222007 Diş hekimleri
2222008 Diş hekimi (genel)
2223 Veterinerler
2223001 Veterinerler
2223002 Halk sağlığı veterineri
2223003 Veteriner
2223004 Epidemiyolog - veterinerlik
2223005 Cerrah - veterinerlik
2223006 Baytar
2224 Eczacılar
2224001 Eczacılar
2224002 Eczacı
2229 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)
2229001 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)
2229002 Sağlık memuru
223 HEMŞİRELİK VE EBELİK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2230 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2230001 Başhemşire yardımcısı
2230002 Hemşire - klinik
2230003 Meslek sağlığı hemşiresi
2230004 Hemşire - koruyucu sağlık hizmetleri
2230005 Halk sağlığı hemşiresi
2230006 Hemşirelik ve ebelik ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2230007 Ebe - profesyonel
2230008 Hemşire - ameliyathane
2230009 Başhemşire
2230010 Hemşire - eğitim
2230011 Uzman hemşire
23 EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
231 YÜKSEKOKUL, ÜNİVERSİTE VE DAHA İLERİ DÜZEYDE EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2310 Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2310001 Profesör - üniversite
2310002 Öğretim görevlisi - üniversite
2310003 Akademisyen
2310004 Askeri bilimler öğretmeni - yükseköğretim
2310005 Araştırma görevlisi - üniversite
2310006 Yardımcı doçent - üniversite
2310007 Doçent - üniversite
2310008 Okutman - üniversite
2310009 Yüksekokul, üniversite ve daha ileri düzeyde eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2310010 Öğretim üyesi - üniversite
2310011 Öğretmen - yükseköğretim
232 ORTAÖĞRETİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2320 Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2320001 Botanik öğretmeni - ortaöğretim
2320002 Çocuk gelişimi ve bakımı öğretmeni - ortaöğretim
2320003 Dilbilim öğretmeni - ortaöğretim
2320004 Dizgi öğretmeni - ortaöğretim
2320005 Elektrik öğretmeni - ortaöğretim
2320006 Giyim öğretmeni - ortaöğretim
2320007 Güzel sanatlar öğretmeni - ortaöğretim
2320008 Meslek dersleri öğretmeni - ortaöğretim
2320009 Muhasebe ve finansman öğretmeni - ortaöğretim
2320010 Müzik öğretmeni - ortaöğretim
2320011 Ortaöğretim öğretmeni
2320012 Su ürünleri öğretmeni - ortaöğretim
2320013 Lise öğretmeni
2320014 Mobilya ve dekorasyon öğretmeni - ortaöğretim
2320015 Rehber öğretmen - psikolojik danışman - ortaöğretim
2320016 Sanat tarihi öğretmeni - ortaöğretim
2320017 Sıhhi tesisat öğretmeni - ortaöğretim
2320018 Tekstil - kalite kontrol öğretmeni - ortaöğretim
2320019 Tekstil dokuma öğretmeni - ortaöğretim
2320020 Tekstil, boya, baskı ve desen öğretmeni - ortaöğretim
2320021 Telekomünikasyon öğretmeni - ortaöğretim
2320022 Ticaret ve iş eğitimi öğretmeni - ortaöğretim
2320023 Torna öğretmeni - ortaöğretim
2320024 Teknik eğitim öğretmeni - ortaöğretim
2320025 Teknik resim öğretmeni - ortaöğretim
2320026 Almanca öğretmeni - ortaöğretim
2320027 Ciltleme ve serigrafi öğretmeni - ortaöğretim
2320028 Felsefe öğretmeni - ortaöğretim
2320029 İngilizce öğretmeni - ortaöğretim
2320030 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni - ortaöğretim
2320031 Drama öğretmeni - ortaöğretim
2320032 Ekonomi öğretmeni - ortaöğretim
2320033 Fotoğrafçılık öğretmeni - ortaöğretim
2320034 Gıda teknolojisi öğretmeni - ortaöğretim
2320035 Kimya öğretmeni - ortaöğretim
2320036 Makine öğretmeni - ortaöğretim
2320037 Metalürji öğretmeni - ortaöğretim
2320038 Sosyoloji öğretmeni - ortaöğretim
2320039 Tarım makineleri öğretmeni - ortaöğretim
2320040 Tarım öğretmeni - ortaöğretim
2320041 Taş duvarcılık öğretmeni - ortaöğretim
2320042 Tekstil kalite kontrol öğretmeni - ortaöğretim
2320043 Tesviye öğretmeni - ortaöğretim
2320044 Türk dili ve edebiyat öğretmeni - ortaöğretim
2320045 Yabancı dil öğretmeni - ortaöğretim
2320046 El sanatları ve çiçek öğretmeni - ortaöğretim
2320047 Ev idaresi ve aile ekonomisi öğretmeni - ortaöğretim
2320048 Fen bilgisi öğretmeni - ortaöğretim
2320049 Güvertecilik öğretmeni - ortaöğretim
2320050 Heykel öğretmeni - ortaöğretim
2320051 İş eğitimi öğretmeni - ortaöğretim
2320052 Jeoloji öğretmeni - ortaöğretim
2320053 Kalıpçılık öğretmeni - ortaöğretim
2320054 Madencilik öğretmeni - ortaöğretim
2320055 Pedagoji öğretmeni - ortaöğretim
2320056 Resim-iş öğretmeni - ortaöğretim
2320057 Sosyal bilgiler öğretmeni - ortaöğretim
2320058 Tarih öğretmeni - ortaöğretim
2320059 Bilgisayar öğretmeni - ortaöğretim
2320060 Büro yönetimi öğretmeni - ortaöğretim
2320061 Edebiyat öğretmeni - ortaöğretim
2320062 Elektronik öğretmeni - ortaöğretim
2320063 Fizik öğretmeni - ortaöğretim
2320064 Grafik öğretmeni - ortaöğretim
2320065 Harita kadastro öğretmeni - ortaöğretim
2320066 Hemşirelik öğretmeni - ortaöğretim
2320067 İnşaat alt-üst yapı öğretmeni - ortaöğretim
2320068 Matematik öğretmeni - ortaöğretim
2320069 Psikoloji öğretmeni - ortaöğretim
2320070 Teknik çizim öğretmeni - ortaöğretim
2320071 Tekstil iplikçilik öğretmeni - ortaöğretim
2320072 Yapı ressamlığı öğretmeni - ortaöğretim
2320073 Ziraat öğretmeni - ortaöğretim
2320074 Bale öğretmeni - ortaöğretim
2320075 Bilgisayar bilimleri öğretmeni - ortaöğretim
2320076 Tekstil örme öğretmeni - ortaöğretim
2320077 Turizm ve otelcilik öğretmeni - ticaret ve sekreterlik öğretmeni
2320078 Ağaç işleri öğretmeni - ortaöğretim
2320079 Basım öğretmeni - ortaöğretim
2320080 Dekoratif sanatlar öğretmeni - ortaöğretim
2320081 Endüstriyel elektronik öğretmeni - ortaöğretim
2320082 Ev idaresi öğretmeni - ortaöğretim
2320083 Mesleki eğitim öğretmeni - ortaöğretim
2320084 Metal işleri öğretmeni - ortaöğretim
2320085 Modelcilik öğretmeni - ortaöğretim
2320086 Motor öğretmeni - ortaöğretim
2320087 Motorculuk-makinecilik öğretmeni - ortaöğretim
2320088 Beslenme ve ev yönetimi öğretmeni - ortaöğretim
2320089 Daktilografi öğretmeni - ortaöğretim
2320090 Değirmencilik öğretmeni - orta öğretim
2320091 Devlet yönetimi öğretmeni - ortaöğretim
2320092 Fransızca öğretmeni - ortaöğretim
2320093 Kütüphanecilik öğretmeni - ortaöğretim
2320094 Makine ressamlığı öğretmeni - ortaöğretim
2320095 Öğretmen - ortaöğretim
2320096 Ortaöğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2320097 Restorasyon öğretmeni - ortaöğretim
2320098 Seramik öğretmeni - ortaöğretim
2320099 Nakış öğretmeni - ortaöğretim
2320100 Radyo ve televizyon öğretmeni - ortaöğretim
2320101 Tarımsal bilim öğretmeni - ortaöğretim
2320102 Arkeoloji öğretmeni - ortaöğretim
2320103 Beden eğitimi öğretmeni - ortaöğretim
2320104 Besin teknolojisi öğretmeni - ortaöğretim
2320105 Biyoloji öğretmeni - ortaöğretim
2320106 Coğrafya öğretmeni - ortaöğretim
2320107 Döküm öğretmeni - ortaöğretim
2320108 Duvarcılık öğretmeni - ortaöğretim
2320109 Gemi makineleri öğretmeni - ortaöğretim
2320110 Güverte avlama öğretmeni - ortaöğretim
2320111 Harita öğretmeni - ortaöğretim
2320112 Kuaförlük ve güzellik öğretmeni - ortaöğretim
2320113 Matbaacılık öğretmeni - ortaöğretim
2320114 Mikro teknoloji öğretmeni - ortaöğretim
2320115 Beden eğitimi ve spor öğretmeni - ortaöğretim
2320116 Bilgisayar bakım ve onarım öğretmeni - ortaöğretim
2320117 Dans öğretmeni - ortaöğretim
233 İLKÖĞRETİM VE İLKÖĞRETİM ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2331 İlköğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2331001 İlköğretim öğretmeni - matematik
2331002 İlköğretim öğretmeni - sosyal bilgiler
2331003 İlköğretim öğretmeni - türkçe
2331004 İlköğretim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2331005 İlköğretim öğretmeni - din kültürü ve ahlak bilgisi
2331006 Öğretmen - ilköğretim
2331007 Sınıf öğretmeni
2331008 Türkçe öğretmeni - ilköğretim
2331009 İlköğretim öğretmeni - fen bilgisi
2332 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2332001 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2332002 Kreş öğretmeni
2332003 Anaokulu öğretmeni
2332004 Anasınıfı öğretmeni
234 ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2340 Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2340001 Konuşma engelliler öğretmeni - özel eğitim
2340002 Özel eğitim ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2340003 Görme engelliler öğretmeni - özel eğitim
2340004 Fiziksel engelliler öğretmeni - özel eğitim
2340005 Özel eğitim öğretmeni - işitme, görme vb. engelliler için
2340006 Eğitsel tedavi öğretmeni - özel eğitim
2340007 Öğretmen - körler okulu
2340008 Zihinsel engelliler öğretmeni - özel eğitim
2340009 Öğretmen - zihinsel engelliler
2340010 İşitme engelliler öğretmeni - özel eğitim
2340011 Öğretmen - sağırlar okulu
2340012 Öğretmen - ortopedik engelliler
235 EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2351 Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları
2351001 Sesli ve görüntülü öğretim araçları uzmanı - duyusal öğretim
2351002 Duyusal öğretim uzmanı (göz ve kulağa hitap)
2351003 Öğretim metotları danışmanı
2351004 Eğitim yöntemleri uzmanı
2351005 Müfredat geliştirici
2351006 Danışman - eğitim yöntemleri
2351007 Eğitim uzmanı
2351008 Görüntülü öğretim araçları uzmanı
2351009 Eğitim programları ve öğretim yöntemleri uzmanları
2352 Okul müfettişleri
2352001 Okul müfettişleri
2352002 Okul müfettişi
2359 Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları
2359001 Başka yerde sınıflandırılmamış eğitim bilimleri ile ilgili diğer profesyonel meslek mensupları
2359002 Folklör öğretici veya eğiticileri
2359003 Bilgisayar dersi veren öğretici veya eğiticileri (örn: halkeğitim vb.yerlerde)
24 DİĞER PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
241 İŞ İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2411 Muhasebeciler
2411001 Muhasebeci
2411002 Murakıp - kamu ve özel
2411003 Murakıp - muhasebe işleri
2411004 Mali müşavir
2411005 Muhasip
2411006 Hesap kontrolörü
2411007 Serbest muhasebeci
2411008 Muhasebeciler
2411009 Muhasebe şefi
2412 Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensupları
2412001 Meslek analizcisi
2412002 Uzlaştırıcı - işgücü-yönetim ilişkileri
2412003 İnsan kaynakları uzmanı
2412004 İş analisti
2412005 Analist - meslek, iş
2412006 Danışman - meslek, iş
2412007 Görüşmeci - iş ve işçi bulma
2412008 İstihdam ve meslek uzmanı
2412009 Personel uzmanı
2412010 Meslek rehberi
2412011 Personel ve mesleklerle ilgili profesyonel meslek mensupları
2419 Başka yerde sınıflandırılmamış iş ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2419001 Bütçe uzmanı
2419002 Ev ekonomisti
2419003 İş etkinliği uzmanı
2419004 Patent müşaviri
2419005 Mali analist
2419006 Patent acentesi yetkilisi
2419007 Hesap uzmanı
2419008 Halkla ilişkiler görevlisi
2419009 Reklam acentesi yetkilisi
2419010 İlan ve reklam işleri sorumlusu
2419011 Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı
2419012 Yatırım analisti
2419013 İdareci hesap uzmanı - reklamcılık
2419014 Finansman yöneticisi
2419015 Finansman planlamacısı
2419016 Başka yerde sınıflandırılmamış iş ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2419017 Pazar araştırma analisti
242 HUKUK İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2421 Avukatlar
2421001 Hukuk müşaviri
2421002 Dava vekili
2421003 Savcı
2421004 Başsavcı
2421005 Cumhuriyet savcısı
2421006 Avukatlar
2421007 Avukat
2422 Hakimler
2422001 Başhakim
2422002 Hakim
2422003 Hakimler
2429 Başka yerde sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2429001 Şüpheli ölüm vakalarını araştıran görevli (koroner)
2429002 Hukuk uzmanı - avukat ve hakim hariç
2429003 Başka yerde sınıflandırılmamış hukuk ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2429004 Noter
243 ARŞİVCİLER, KÜTÜPHANECİLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2431 Arşivciler ve müze müdürleri
2431001 Müze sorumlusu
2431002 Sanat galerisi müdürü
2431003 Arşivci
2431004 Arşivciler ve müze müdürleri
2431005 Müze araştırmacısı
2431006 Sanat galerisi sorumlusu
2431007 Müze müdürü
2432 Kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2432001 Kütüphaneci
2432002 Kütüphaneciler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2432003 Kütüphane müdürü
2432004 Doküman derleyici
2432005 Enformasyon uzmanı
2432006 Kütüphane sorumlusu
244 SOSYAL BİLİMLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2441 Ekonomistler
2441001 Ekonomist - uzman
2441002 Ekonomistler
2441003 İktisatçı
2441004 Ekonometrist
2441005 Çalışma ekonomisti
2441006 Ekonomist
2442 Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2442001 Antropolog
2442002 Kriminolog
2442003 Halk bilimci (folklor)
2442004 Etnolog
2442005 Arkeolog
2442006 Sosyal antropolog
2442007 Penolog (ceza uzmanı)
2442008 Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyonel meslek mensupları
2442009 Sosyolog
2442010 Fiziki antropolog
2442011 Coğrafyacı
2443 Filozoflar, tarihçiler ve siyasal bilimciler
2443001 Siyaset bilimci
2443002 Tarihçi
2443003 Secere uzmanı
2443004 Filozoflar, tarihçiler ve siyasal bilimciler
2443005 Tarih uzmanı
2443006 Filozof
2443007 Sanat tarihçisi
2444 Filologlar (Dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler
2444001 Filolog
2444002 Grafolog (yazıbilim)
2444003 Tercüman
2444004 Leksikolog (sözlük bilimci)
2444005 Dilbilim uzmanı
2444006 Etimolog
2444007 Çevirmen
2444008 Filologlar (dilbilimciler), çevirmenler ve mütercimler
2444009 Mütercim
2445 Psikologlar
2445001 Psikologlar
2445002 Psikolog
2446 Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2446001 Sosyal çalışmacı
2446002 Sosyal çalışmacı - çocuk ıslahevi
2446003 Sosyal çalışmacı - psikiyatri
2446004 Sosyal yardım uzmanı
2446005 Sosyal çalışma uzmanı
2446006 Sosyal hizmet uzmanı
2446007 Sosyal işler ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2446008 Kültürel hizmet görevlisi - kültür merkezi
245 YAZARLAR, SANAT ESERİ YAPIMCILARI VE GÖSTERİ SANATÇILARI
2451 Yazarlar, gazete yazarları ve diğer yazarlar
2451001 Muhabir - yazılı ve sözlü medya
2451002 Yorumcu
2451003 Yazı işleri müdürü - gazete ve dergi
2451004 İlan yazarı
2451005 Metin yazarı
2451006 Oyun yazarı
2451007 Teknik yazar
2451008 Tiyatro yazarı
2451009 Başyazar - gazetecilik
2451010 Deneme yazarı
2451011 Edebiyatçı
2451012 Editör - gazete, dergi vb.
2451013 Kitap yayıncısı
2451014 Reklam yazarı
2451015 Gazete muhabiri
2451016 Radyo ve televizyon muhabiri
2451017 Yazarlar, gazete yazarları ve diğer yazarlar
2451018 Eleştirmen
2451019 Ozan
2451020 Roman yazarı
2451021 Senarist
2451022 Başeditör - basın, gazete, dergi, süreli yayın
2451023 Düzeltmen - kitap, dergi vb.
2451024 Gazeteci
2451025 Halk şairi
2451026 İstihbarat elemanı - medya
2451027 Kritikçi
2451028 Yardımcı editör - gazete, süreli yayın
2451029 Köşe yazarı
2451030 Müellif - yazar
2451031 Şair
2451032 Biyografi yazarı
2451033 Muharrir (editör)
2451034 Reklamcı - reklam yazarı
2451035 Yazar
2451036 Senaryo yazarı
2452 Heykeltıraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar
2452001 Tablo restorasyon sanatkarı
2452002 Afiş ressamı
2452003 Reklam ressamı
2452004 Resim onarımcısı
2452005 Oymacı - sanatsal
2452006 Ebru sanatçısı
2452007 Hattat
2452008 Kalemkar
2452009 Bilgisayar grafik operatörü
2452010 Heykeltıraşlar, ressamlar ve ilgili sanatçılar
2452011 Ressam
2452012 Restoratör (resim)
2452013 Gravür ressamı - oyma ve yakma
2452014 Heykeltıraş
2452015 Karikatürist
2452016 Animatör (resim, çizim vb.)
2452017 Kaligraf
2452018 Nakkaş
2453 Besteciler, müzisyenler ve şarkıcılar
2453001 Besteciler, müzisyenler ve şarkıcılar
2453002 Orkestratör (orkestra müziği yazarı)
2453003 Harp çalgıcısı
2453004 Kemençe çalgıcısı
2453005 Obuacı
2453006 Opera yazarı
2453007 Saksafoncu
2453008 Şarkıcı - profesyonel
2453009 Tromboncu
2453010 Vokalist
2453011 Müzikolog
2453012 Nefesli (üflemeli) müzik aletleri çalgıcısı
2453013 Perküsyonist
2453014 Piyanist
2453015 Ses sanatçısı - profesyonel
2453016 Kemancı (kemani)
2453017 Koro şefi
2453018 Opera sanatçısı
2453019 Trompetçi
2453020 Arpçı
2453021 Bando şefi
2453022 Baterist
2453023 Fagotçu
2453024 Gitarist
2453025 Orkestra şefi
2453026 Vokal grup şefi
2453027 Çelist (viyolonist)
2453028 Düzenlemeci - müzik
2453029 Kompozitör
2453030 Müzik hocası (okul hariç)
2453031 Müzisyen - enstrüman
2453032 Udi (ud çalgıcısı)
2453033 Besteci - müzik
2453034 Kanuni
2453035 Nota yazarı
2453036 Orgcu
2453037 Orkestra düzenlemecisi
2453038 Tambur çalgıcısı
2453039 Aranjör - müzik
2453040 Bestekar
2453041 Klarnetçi
2453042 Neyzen
2453043 Güfteci - söz yazarı
2454 Koreograflar ve dansçılar
2454001 Balerin
2454002 Koreograf
2454003 Aranjör - bale
2454004 Salon dansçısı
2454005 Dans sanatçısı
2454006 Koreograflar ve dansçılar
2454007 Balet
2455 Film, sahne vb. aktörleri ve yönetmenleri
2455001 Aktris
2455002 Sinema, radyo ve televizyon yönetmeni
2455003 Sanat yönetmeni
2455004 Sanatkar - film, sahne vb.
2455005 Yönetmen
2455006 Suflör
2455007 Anlatıcı
2455008 Meddah
2455009 Sahne yönetmeni
2455010 Aktör
2455011 Tiyatro oyuncusu
2455012 Tiyatro yönetmeni
2455013 Direktör - müzikal
2455014 Figüran
2455015 Film, sahne vb. aktörleri ve yönetmenleri
2455016 Sanatçı - film, sahne vb.
2455017 Artist
2455018 Müzik yönetmeni
2455019 Sahne amiri
2455020 Masal anlatıcı
246 DİN İLE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
2460 Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2460001 Budist rahip
2460002 İmam
2460003 Haham
2460004 Papaz
2460005 Arşövek
2460006 Din ile ilgili profesyonel meslek mensupları
2460007 Piskopos
2460008 Rahip
2460009 Başpiskopos
2460010 Kardinal
2460011 Patrik
2460012 Rahibe
2460013 Murakıp (din işleri)
2460014 Vaiz
2460015 Din adamı
2460016 Kayyım
2460017 Keşiş
2460018 Hatip
2460019 Teolog
3 YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
31 FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
311 FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ
3111 Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri
3111001 Sismograf teknikeri
3111002 Fizik teknikeri
3111003 Laborant (gıda sanayi)
3111004 Jeoloji teknikeri
3111005 Kimya teknikeri
3111006 Jeofizik teknikeri
3111007 Gıda laboratuvar elemanı
3111008 Jeoteknik teknikeri
3111009 Kimya ve fizik bilimleri teknikerleri
3111010 Meteoroloji teknikeri
3111011 Kimya teknisyeni
3111012 Fizik teknisyeni
3112 İnşaat mühendisliği teknikerleri
3112001 Kalite kontrol teknisyeni
3112002 İnşaat teknikeri
3112003 Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikeri
3112004 Kontrol teknisyeni
3112005 İnşaat teknisyeni
3112006 Şantiye şefi - inşaat
3112007 Alt yapı teknisyeni
3112008 Arazi araştırma teknikeri
3112009 İnşaat sürveyanı
3112010 İnşaat mühendisliği teknikerleri
3112011 Fen memuru - inşaat
3112012 Şantiye sorumlusu - inşaat
3112013 Beton teknikeri
3113 Elektrik mühendisliği teknikerleri
3113001 Elektrik teknisyeni
3113002 Elektrik teknisyeni - yüksek voltaj
3113003 Ev cihazları teknikeri
3113004 Elektrik mühendisliği teknikerleri
3113005 Aydınlatma teknisyeni
3113006 Elektrik teknikeri
3114 Elektronik ve iletişim mühendisliği teknikerleri
3114001 Mikroteknoloji teknisyeni
3114002 Elektronik teknikeri
3114003 Endüstriyel elektronik teknisyeni
3114004 Telekomünikasyon teknisyeni
3114005 Endüstriyel elektronik teknikeri
3114006 Telekomünikasyon (haberleşme) teknikeri
3114007 Elektronik ve iletişim mühendisliği teknikerleri
3114008 Elektronik teknisyeni
3114009 Tıp elektroniği teknisyeni
3115 Makine mühendisliği teknikerleri
3115001 Tarım alet ve makineleri teknisyeni
3115002 Uçak inşaat teknikeri
3115003 Isıtma sistemi kontrol teknisyeni
3115004 Makine mühendisliği teknikerleri
3115005 Makine teknisyeni
3115006 Makine modelcisi
3115007 Makine teknisyeni - motor ve makine
3115008 İklimlendirme ve soğutma teknikeri
3115009 Tarım alet ve makineleri teknikeri
3115010 Gemi tamir havuzu ustası
3115011 Makine teknisyeni - otomotiv
3115012 Makine teknikeri
3115013 Makine teknisyeni - havacılık
3115014 Otomotiv teknikeri
3115015 Makine teknisyeni - ısıtma, havalandırma ve soğutma
3116 Kimya mühendisliği teknikerleri
3116001 Boya teknikeri
3116002 Laborant - boya
3116003 Rafineri ve petrokimya teknikeri
3116004 Fermantasyon teknikeri
3116005 Laborant - tekstil
3116006 Petrol teknisyeni
3116007 Kimya mühendisliği teknikerleri
3116008 Kimya mühendisliği teknisyeni
3116009 Yağ teknikeri
3116010 Laborant - kimya sanayi
3116011 Lastik teknikeri
3116012 Petrol rafinerisi teknikeri
3117 Maden ve metalürji teknikerleri
3117001 Çimentolayıcı - petrol ve gaz kuyuları
3117002 Maden teknisyeni
3117003 Taş ve maden işleme teknikeri
3117004 Maden ve metalürji teknikerleri
3117005 Sondaj teknikeri
3117006 Mermer teknikeri
3117007 Petrol ve doğal gaz çıkarma teknisyeni
3117008 Fiziki metalürji teknisyeni
3117009 Metalürji teknisyeni
3117010 Numuneci (ham petrol)
3117011 Fiziki metalürji teknikeri
3117012 Maden teknikeri
3117013 Metalürji teknikeri
3117014 Petrol ve doğalgaz çıkarma teknikeri
3117015 Döküm teknikeri
3118 Teknik ressamlar
3118001 Makine teknik ressamı
3118002 Teknik ressamlar
3118003 Tapu kadastro teknikeri
3118004 Teknik ressam - kartografik çizim
3118005 Yapı teknik ressamı
3118006 Teknik ressam
3118007 Makine ressamı
3118008 İnşaat teknik ressamı
3118009 Makine resim konstrüksiyon teknikeri
3118010 Aydınlatma teknik ressamı
3118011 Elektrik teknik ressamı
3118012 Mimari teknik ressam
3118013 Litografyacı
3118014 Teknik çizim uzmanı
3118015 Harita teknik ressamı
3119 Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri
3119001 Harita kadastro teknikeri
3119002 Kalıpçılık teknikeri
3119003 İplik teknisyeni
3119004 Seramik teknikeri
3119005 Matbaacılık teknikeri
3119006 Matbaacılık teknikeri - seriagrafi
3119007 Tekstil teknikeri
3119008 Başka yerde sınıflandırılmamış fizik ve mühendislik bilimleri teknikerleri
3119009 Etüt ve zamanlama teknikeri
3119010 Harita teknikeri
3119011 Kağıt teknikeri
3119012 Kaynak teknikeri
3119013 Matbaacılık teknikeri - tipo baskı
3119014 El sanatları teknikeri
3119015 Endüstriyel otomasyon teknikeri
3119016 Halı ve kilim teknikeri
3119017 Halıcılık teknikeri
3119018 Matbaacılık teknikeri - ofset baskı
3119019 Dokuma teknikeri
3119020 Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri
3119021 Gemi inşaatı teknikeri
3119022 İstihsal teknikeri
3119023 Matbaacılık teknikeri - gravür baskı
3119024 Örme teknikeri
3119025 Tekstil baskı teknikeri
3119026 Etüt ve zamanlama teknisyeni
3119027 İstihsal teknisyeni
3119028 Metal işleri teknikeri
312 BİLGİSAYAR İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3121 Bilgisayar asistanları
3121001 Bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikeri
3121002 Bilgisayar asistanı
3121003 Bilgisayar teknisyeni
3121004 Bilgisayar teknikeri
3121005 Bilgisayar asistanları
3122 Bilgisayar donanımı operatörleri
3122001 Bilgisayar donanımı operatörleri
3122002 Bilgisayar donanım teknikeri
3122003 Bilgisayar operatörü
3122004 Bilgisayar çevre donanımı operatörü
3123 Endüstriyel robot kontrolörleri
3123001 Robot teknisyeni
3123002 Robot kontrolörü
3123003 Otomatik kumanda teknik elemanı
3123004 Bilgisayarlı nümerik kontrol teknisyeni - cnc tezgahları
3123005 Endüstriyel robot teknisyeni
3123006 Endüstriyel robot kontrolörleri
3123007 Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni
3123008 Kontrol sistemleri teknikeri
313 OPTİK VE ELEKTRONİK DONANIM OPERATÖRLERİ
3131 Fotoğrafçılar, ses ve görüntü kaydeden donanım operatörleri
3131001 Radyo ve televizyon stüdyo cihazları operatörleri
3131002 Ses karıştırıcı
3131003 Film teknisyeni
3131004 Fotoğraf teknikeri
3131005 Fotoğrafçı - basın
3131006 Fotoğrafçı - portre
3131007 Mikro fotoğrafçı
3131008 Kameraman
3131009 Kameraman yardımcısı
3131010 Film asistanı
3131011 Fotofiniş operatörü
3131012 Fotoğraf yönetmeni (sinema)
3131013 Fotoğrafçılar, ses ve görüntü kaydeden donanım operatörleri
3131014 Kayıt donanım operatörü - video, radyo ve televizyon
3131015 Radyo-tv yayıncılığı teknikeri
3131016 Ses cihazları operatörü
3131017 Ses donanım operatörü - radyo ve televizyon
3131018 Ses kontrol teknisyeni
3131019 Ses teknisyeni - stüdyo, radyo ve televizyon
3131020 Editör - film, ses
3131021 Kayıt donanım (ses karıştırma) operatörü
3131022 Dublaj donanım operatörü
3131023 Sinematograf
3131024 Fotoğrafçı
3131025 Fotoğrafçı - ticari resimler
3131026 Mikrofon operatörü
3131027 Video editörü
3131028 Kayıt donanım operatörü - diskler, ses, teyp ve kablo
3131029 Ses efekt teknisyeni
3131030 Ses kayıt cihazları operatörü
3132 Yayın ve iletişim donanımı operatörleri
3132001 Ais memuru
3132002 Telsiz operatörü - uçak
3132003 Telsiz operatörü - gemi
3132004 Telsiz operatörü
3132005 Sinema makinisti
3132006 Radyo ve televizyon yayın cihazları operatörü
3132007 Haberleşme servisi nezaretçisi
3132008 Radarcı
3132009 İletişim araç gereçleri operatörü
3132010 Yayın ve iletişim donanımı operatörleri
3132011 Yayın cihazları operatörü
3132012 Gemi haberleşme memuru
3132013 İcat ve neşriyat uzmanı
3132014 Radyo donanım operatörü - uçak
3132015 Televizyon yayın istasyonu operatörü
3132016 Telsiz memuru
3132017 Radyo yayın istasyonu operatörü
3132018 Telefon operatörü
3132019 Telgrafçı
3132020 Yayın istasyonu operatörü
3133 Tıbbi donanım operatörleri
3133001 Odyometri operatörü
3133002 Röntgen teknisyeni
3133003 Radyoloji teknikeri
3133004 Elektro kardiyografi operatörü
3133005 Tıbbi radyografi donanımı operatörü
3133006 Elektro ensefalografi (e:e:g:) teknisyeni
3133007 Eeg (elektro ensefalografi) donanımı operatörü
3133008 Diyaliz teknikeri
3133009 Radyoloji - radyoterapi teknikeri
3133010 Hemodiyaliz operatörü
3133011 Radyolog - tıbbi donanım operatörü
3133012 Radyoteknolog
3133013 Radyoterapist
3133014 Biyomedikal cihaz teknikeri
3133015 Perfüzyon sağlık teknikeri
3133016 Radyasyon onkoloji teknikeri
3133017 Radyoloji teknisyeni - radyodiagnostik
3133018 Tıbbi donanım operatörleri
3139 Başka yerde sınıflandırılmamış optik ve elektronik donanım operatörleri
3139001 Başka yerde sınıflandırılmamış optik ve elektronik donanım operatörleri
314 GEMİ VE HAVA TAŞITI KONTROLÖRLERİ VE TEKNİKERLERİ
3141 Gemi makinistleri
3141001 Gemi makine kontrolörü - deniz
3141002 Gemi makinisti
3141003 İdareci - gemi / teknik
3141004 Gemi baş makine zabiti
3141005 Gemi makinistleri
3141006 Gemi makine zabiti
3142 Güverte görevlileri ve dümenciler
3142001 Seyir zabiti
3142002 Hoverkraft pilotu
3142003 Kaptan - gemi
3142004 Gemi makineleri teknikeri
3142005 Gemi süvarisi
3142006 Yat kaptanı
3142007 Gemi idarecisi (güverte kaptanı)
3142008 Güverte teknikeri
3142009 Güverte görevlileri ve dümenciler
3142010 Güverte kontrolörü - denizcilik
3142011 Güverte zabiti
3142012 Gemi kaptanı
3142013 Kılavuz kaptan - gemi
3143 Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3143001 Pilot - hava ulaşımı
3143002 Pilot
3143003 Balon pilotu
3143004 Uçuş mühendisi
3143005 Uçuş rota görevlisi (seyrüseferci)
3143006 Seyrüseferci
3143007 Pilot - ulaşım hariç
3143008 Kozmonot
3143009 Astronot
3143010 Hava taşıtı pilotları ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3144 Hava trafik kontrolörleri
3144001 Kontrolör - hava trafik
3144002 Hava trafik kontrolörü - kule
3144003 Hava trafik kontrolörleri
3144004 Hava trafik kontrolörü - radar
3145 Uçuş emniyet teknikerleri
3145001 Uçuş emniyet teknikerleri
3145002 Uçuş emniyet teknisyeni
315 EMNİYET VE KALİTE KONTROLÖRLERİ
3151 Bina ve yangın kontrolörleri
3151001 Bina ve yangın kontrolörleri
3151002 İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri
3151003 Yangın önleme uzmanı
3151004 Kontrolör - yangın
3151005 Kontrolör - bina
3152 Emniyet, sağlık ve kalite kontrolörleri
3152001 Kalite kontrolcü - halı
3152002 Kalite kontrolcü - tekstil
3152003 Kalite kontrolörü - elektrik ve elektronik ürünler
3152004 Kalite kontrolörü - mekanik ürünler
3152005 Kontrolör - emniyet
3152006 Örgü kontrolörü
3152007 Sürveyan, postabaşı, formen, vardiya amiri
3152008 Konfeksiyon kontrolörü
3152009 Kontrolör - elektrik tesisatı
3152010 Kontrolör - teknik standartlar
3152011 Halat kontrolörü
3152012 Kalite kontrolörü - et ayıklama ve paketleme
3152013 Kalite kontrolörü - hizmetler, işlemler ve miktar
3152014 Kalite kontrolörü - tesis bakım montajı
3152015 Kontrolör - sağlık
3152016 Kalite kontrol elemanı - dikim
3152017 Kalite kontrol elemanı - şemsiye imalatı
3152018 Kalite kontrolörü - iş ve madencilik makineleri montajı
3152019 Kalite kontrolörü - türbin montajı
3152020 Kumaş kontrolörü
3152021 Makine kalite kontrolcüsü ve deneyicisi
3152022 Emniyet çavuşu
3152023 Kalite kontrol elemanı - oyuncak imalatı
3152024 Kalite kontrol işçisi - metal alet imalatı
3152025 Kalite kontrol teknisyeni - dokuma
3152026 Kalite kontrolörü - elektrikli soğutma ve havalandırma donanımı montajı
3152027 Kalite kontrolörü - endüstriyel işlemler, sanayi ürünleri
3152028 Kalite kontrolörü - takım tezgahı montajı
3152029 Kalite kontrolörü - tekstil, tarımsal ve sanayi makineleri montajı
3152030 Kalite kontrolörü - deniz motorları montajı
3152031 Kalite kontrolörü - mekanik soğutma ve havalandırma donanımı montajı
3152032 Kontrolör - güvenlik
3152033 Kontrolör - üretim güvenliği
3152034 Çorap kontrolörü
3152035 Kalite kontrolörü - ağaç işleme makineleri montajı
3152036 Kalite kontrolörü - baskı makineleri montajı
3152037 Kontrolör (ayakkabı)
3152038 Teknik emniyet görevlisi
3152039 Tekstil kalite kontrol teknisyeni
3152040 Elektrik ve elektronik araçlar kalite kontrolcüsü
3152041 Kalite kontrol elemanı - şapka dikimi
3152042 Kalite kontrol işçisi - kalıp imalatı
3152043 Kalite kontrol işçisi - tüfek imalatı
3152044 Kalite kontrolcü
3152045 Kalite kontrolörü - büro makineleri montajı
3152046 Kalite kontrol işçisi - metal şablon yapımı
3152047 Kalite kontrol elemanı - tente ve çadır imalatı
3152048 Kalite kontrol elemanı - hazır giyim
3152049 Halı kontrolörü
3152050 Kalite kontrolörü - kumaş
3152051 Emniyet, sağlık ve kalite kontrolörleri
32 YAŞAM BİLİMLERİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
321 YAŞAM BİLİMLERİ TEKNİKERLERİ VE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3211 Yaşam bilimleri teknikerleri
3211001 Biyokimya teknikeri
3211002 Histoloji teknisyeni
3211003 Patoloji teknisyeni
3211004 Laborant - tıp, eczacılık ve yaşam bilimleri
3211005 Besicilik teknikeri
3211006 Bakteriyoloji teknisyeni
3211007 Hematoloji teknisyeni
3211008 Botanik teknisyeni
3211009 Yaşam bilimleri teknikerleri
3211010 Ekoloji teknisyeni
3211011 Taksidermist
3211012 Kan bankası teknisyeni
3211013 Biyoloji laboratuvar teknisyeni
3211014 Anatomi teknisyeni
3211015 Genetik bilim teknisyeni
3211016 Serum bilimi teknisyeni
3211017 Biyoloji teknisyeni
3211018 Sistoloji teknisyeni
3211019 Zooloji teknisyeni
3211020 Doku bilimi teknisyeni
3211021 Biyokimya teknisyeni
3211022 Biyofizik teknisyeni
3211023 Eczacılık teknisyeni
3212 Tarım ve orman teknikerleri
3212001 Tarım teknikeri
3212002 Pancar yetiştiriciliği teknikeri
3212003 Toprak bilimi teknisyeni
3212004 Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri
3212005 Seracılık teknikeri
3212006 Gıda teknikeri
3212007 Meyve ve sebze yetiştiriciliği teknisyeni
3212008 İpek böceği teknikeri
3212009 Et endüstrisi teknikeri
3212010 Bilimsel tarım teknisyeni
3212011 Ürün araştırması teknisyeni
3212012 Süt teknikeri
3212013 Su ürünleri teknikeri
3212014 Su ürünleri teknisyeni
3212015 Tohumculuk teknikeri
3212016 Ağaç ve fidan yetiştiriciliği teknisyeni
3212017 Tarım ve orman teknikerleri
3212018 Orman teknikeri
3212019 Bahçe ziraatı teknikeri
3212020 Arıcılık teknikeri
3212021 Ziraat teknisyeni
3212022 Orman teknisyeni
3212023 Mantar teknikeri
3212024 Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri
3212025 Çiçek yetiştirme teknisyeni
3212026 Bağcılık teknikeri
3212027 Budama ve aşılama teknikeri
3212028 Antepfıstığı teknikeri
3212029 Bahçe teknikeri
3212030 Ağaç işleri teknikeri
3213 Çiftçilik ve ormancılık danışmanları
3213001 Danışman - tarım, çiftçilik, ormancılık
3213002 Çiftçilik ve ormancılık danışmanları
322 SAĞLIK İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI (HEMŞİRELİK HARİÇ)
3221 Yardımcı sağlık personeli
3221001 Ambulans ve acil bakım teknikeri
3221002 Tıbbi laboratuvar teknisyeni
3221003 Acil tıp teknisyeni
3221004 Yardımcı sağlık personeli
3221005 Odyometrist
3221006 Patoloji laboratuvar teknikeri
3221007 Tıbbi laboratuvar teknikeri
3221008 Tıbbi teknolog
3221009 Anestezi sağlık teknikeri
3221010 Anestezi teknisyeni
3221011 Tıp teknisyeni
3221012 Anestezi teknikeri
3221013 Sağlık teknisyeni
3222 Hıfzıssıhha uzmanları (Çevre sağlığı teknikerleri)
3222001 Hıfzıssıhha uzmanı
3222002 Kontrolör - hıfzıssıhha
3222003 Hıfzıssıhha uzmanları (çevre sağlığı teknikerleri)
3222004 Çevre teknikeri
3222005 Çevre sağlığı teknisyeni
3223 Diyetisyenler ve beslenme uzmanları
3223001 Diyetisyenler ve beslenme uzmanları
3223002 Diyetisyen
3223003 Halk sağlığı gıda uzmanı
3223004 Beslenme uzmanı
3224 Optometristler (göz kusurlarını ölçenler) ve gözlükçüler
3224001 Optisyen
3224002 Optometristler (göz kusurlarını ölçenler) ve gözlükçüler
3224003 Gözlükçü
3224004 Fenni gözlükçü
3224005 Optometrist
3224006 Gözlükçü - optik
3225 Diş hekimi yardımcıları
3225001 Diş teknisyeni
3225002 Diş hekimi yardımcısı (okulda)
3225003 Asistan - diş hekimi
3225004 Diş hekimi kalfası
3225005 Diş hekimi yardımcıları
3226 Fizyoterapistler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3226001 Fizyoterapist
3226002 Masör - spor
3226003 Osteopat (kemikleri düzelterek tedavi etmek)
3226004 Terapist - rehabilite
3226005 Fizyoterapistler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3226006 Ortopedi teknisyeni
3226007 Fiziksel terapi uzmanı
3226008 Fizyoterapist - spor
3226009 Hidroterapi teknikeri
3226010 Şiropraktör
3226011 Podiyatrist (ayak bakım uzmanı)
3226012 Masör - tedavi
3226013 Elektroterapist
3226014 Ortopedi ve travmatoloji teknisyeni
3227 Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli
3227001 Asistan - veterinerlik
3227002 Sağlık memuru - hayvancılık
3227003 Veteriner sağlık teknikeri
3227004 Aşıcı - veterinerlik
3227005 Veterinerlik ile ilgili yardımcı sağlık personeli
3227006 Veteriner sağlık teknisyeni
3228 Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli
3228001 Eczacı kalfası
3228002 Eczacılık ile ilgili yardımcı sağlık personeli
3228003 Ecza laboratuvarı teknisyeni
3228004 Asistan - eczacı
3229 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)
3229001 Homeopeti teknisyeni
3229002 Ortofonist
3229003 Solunum terapisti
3229004 Konuşma terapisti
3229005 Ortoepist
3229006 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları (hemşirelik hariç)
3229007 Homeopat
3229008 İş ve uğraşı terapisti
323 HEMŞİRELİK VE EBELİK İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3231 Hemşireler (yüksek hemşireler hariç)
3231001 Yardımcı hemşire
3231002 Hemşire
3231003 Hemşireler (yüksek hemşireler hariç)
3232 Ebeler
3232001 Ebe - yardımcı
3232002 Yardımcı ebe
3232003 Ebeler
324 GELENEKSEL İLAÇLARLA VE İNANÇSAL TELKİNLERLE TEDAVİ EDENLER
3241 Geleneksel ilaçlarla tedavi edenler
3241001 İyileştirici - şifalı otlarla tedavi
3241002 Şifalı bitkilerle tedavi yapan
3241003 Geleneksel ilaçlarla tedavi edenler
3241004 Herbalist
3242 İnançsal telkinlerle tedavi edenler
3242001 İnançsal telkinlerle tedavi eden kişi
3242002 İnançsal telkinlerle tedavi edenler
33 EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
331 İLKÖĞRETİM İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3310 İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3310001 İlköğretim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3310002 Öğretmen yardımcısı - ilköğretim (okuma, yazma)
332 İLKÖĞRETİM ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3320 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3320001 İlköğretim öncesi eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3320002 Öğretmen yardımcısı - anaokulu, kreş
333 ÖZEL EĞİTİM İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3330 Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3330001 Öğretmen yardımcısı - özel eğitim (görme, işitme, zeka, bedensel, konuşma özürlü)
3330002 Özel eğitim ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
334 EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3340 Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları
3340001 Sürücü kursu öğretmeni
3340002 Eğitim bilimleri ile ilgili diğer yardımcı profesyonel meslek mensupları
3340003 Paraşüt öğretmeni
3340004 Uçuş öğretmeni
3340005 Deniz taşıtı öğretmeni
34 DİĞER YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
341 MALİ İŞLER VE SATIŞ İŞLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3411 Menkul kıymet alım-satımcıları ve aracıları
3411001 Kambiyocu
3411002 Alım satımcı - döviz, tahvil, hisse senedi
3411003 Menkul kıymet alım-satımcıları ve aracıları
3411004 Tahvil brokeri (simsarı)
3411005 Hisse senedi ve tahvil satıcısı
3411006 Yatırım fonu uzmanı
3411007 Broker - tahvil, borsa
3411008 Borsa simsarı
3411009 Finansman sorumlusu
3412 Sigorta temsilcileri
3412001 İş takibi yapan - sigortacı
3412002 Sigorta acente temsilcisi
3412003 Sigortacı
3412004 Elementer sigorta temsilcisi
3412005 Sigorta temsilcileri
3412006 Sigorta mümessili
3412007 Sigorta temsilcisi
3412008 Sigorta satış temsilcisi - sağlık, hayat
3412009 Grup sigortası temsilcisi
3413 Emlakçılar
3413001 Mülk alım satımcısı
3413002 Gayrimenkul yatırım uzmanı
3413003 Emlak temsilcisi
3413004 Gayrimenkul alım satımcısı
3413005 Emlakçılar
3413006 Emlak pazarlamacısı
3413007 İş takibi yapan - emlakçı
3413008 Emlak komisyoncusu
3413009 Temsilci - emlak
3413010 Emlakçı
3414 Seyahat danışmanları ve organizatörleri
3414001 Seyahat danışmanları ve organizatörleri
3414002 Seyahat danışmanı
3414003 Tur operatörü
3414004 Gezi organizatörü
3414005 Seyahat organizatörü
3415 Teknik ve ticari satış temsilcileri
3415001 Satış yönetimi meslek elemanı
3415002 Teknik ve ticari satış temsilcileri
3415003 Danışman - satış sonrası hizmetler
3415004 Reprezantan (ticaret mümessili)
3415005 Tıbbi satış temsilcisi
3415006 Satış temsilcisi - imalat
3415007 Ticaret mümessili
3415008 Servis danışmanı - teknik mamuller
3415009 İlaç satış mümessili
3415010 Ticari reprezant
3415011 Tıbbi mümessil
3415012 Teknik ve ticari satış temsilcisi
3415013 Sipariş toplayıcı
3415014 Satış temsilcisi - teknik mamuller
3415015 Satış temsilcisi
3415016 Mümessil - imalat satış
3415017 Reprezant
3415018 Plasiyer
3415019 Mümessil - ticari ve teknik satış
3415020 Satış bölümü şefi
3415021 Pazarlamacı (satış temsilcisi)
3416 Satınalma görevlileri
3416001 Satınalma temsilcisi
3416002 Satınalma görevlileri
3416003 Satınalma memuru
3416004 Satınalma sorumlusu
3416005 Satınalma elemanı
3416006 Mubayaacı
3416007 İaşe memuru
3417 Değer biçiciler, bilirkişiler ve müzayedeciler
3417001 Müzayedeci
3417002 Müzayede elemanı
3417003 Antikacı
3417004 Çay eksperi
3417005 Tütün eksperi
3417006 Değer biçici - sigorta
3417007 Mezatçı
3417008 Pamuk eksperi
3417009 Sigorta eksperi
3417010 Muhammin
3417011 Eksper
3417012 Değer biçiciler, bilirkişiler ve müzayedeciler
3419 Başka yerde sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3419001 Başka yerde sınıflandırılmamış mali işler ve satış işleri ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
342 İŞ HİZMETLERİ ARACILARI VE TİCARİ ARACILAR
3421 Ticari aracılar
3421001 İş takibi yapan - oto galericide, plaka devir işlemleri vb.
3421002 Nakliyat aracıları
3421003 Ticari aracılar
3421004 Oto alım satımcısı
3421005 İş takibi yapan - nakliyat
3421006 Galerici - oto
3421007 Simsar - ticaret
3421008 Sevkiyat aracıları
3421009 Kabzımal (sebze ve meyve komisyoncusu)
3421010 Oto galerici
3421011 Komisyoncu - ticaret
3421012 Nakliyat komisyoncusu
3421013 Emtia borsası meslek elemanı
3422 Gümrükleme ve sevkiyat ile ilgili aracılar
3422001 İş takibi yapan - ithalat, ihracat, gümrük
3422002 Gümrük komisyoncusu
3422003 İthalat-ihracat meslek elemanı
3422004 Gümrükleme ve sevkiyat ile ilgili aracılar
3422005 Gümrükleme aracıları
3423 İş ve işçi bulma aracıları
3423001 Eleman bulma aracısı
3423002 İş bulma aracısı
3423003 İstihdam aracısı
3423004 İş ve işçi bulma aracıları
3429 Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar
3429001 Konser organizatörü
3429002 Müzikal yapım aracısı
3429003 Reklam satıcısı
3429004 Film organizatörü
3429005 Hizmet komisyoncusu (ilan hariç)
3429006 Başka yerde sınıflandırılmamış iş hizmetleri aracıları ve ticari aracılar
3429007 İlan ve reklam aracısı
3429008 Spor organizatörü
3429009 Spor ile ilgili aracılar
3429010 İş hizmetleri aracısı
3429011 İş hizmetleri temsilcisi
3429012 Edebi eser aracısı
343 İDARİ ALANLARDAKİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3431 İdari sekreterler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3431001 İdari sekreter
3431002 Sekreter - idari
3431003 Raportör (hukuk raportörü hariç)
3431004 İdari sekreterler ve ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3432 Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları
3432001 Başkatip
3432002 Hukuk ve hukuk ile ilgili işlerdeki yardımcı profesyonel meslek mensupları
3432003 Zabıt katibi
3432004 Hukuk yardımcı elemanı
3432005 Avukat yardımcı elemanı
3432006 Büro memuru - hukuk
3432007 Mübaşir
3432008 Dava vekili yardımcı elemanı
3432009 Adalet meslek elemanı
3432010 Banka hukuk yardımcı elemanı
3432011 Noter katibi
3432012 İcra memuru
3433 Defter tutanlar
3433001 Defter tutanlar
3433002 Defter tutan (muhasebeciler hariç)
3434 İstatistik ve matematik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3434001 İstatistik ve matematik ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3434002 Matematik yardımcı elemanı
3434003 Aktüerya yardımcı elemanı
3434004 İstatistik yardımcı elemanı
3439 Başka yerde sınıflandırılmamış idari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları
3439001 Konsolosluk memuru
3439002 Diplomatik kurye
3439003 Büro nezaretçisi
3439004 Şef - devlet kurumları
3439005 Başka yerde sınıflandırılmamış idari alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları
3439006 Mahalli  idareler meslek elemanı
344 GÜMRÜK, VERGİ VE İLGİLİ ALANLARDAKİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3441 Gümrük ve sınır kontrolörleri
3441001 Memur - gümrük
3441002 Gümrük muhafaza memuru
3441003 Kontrolör - gümrük
3441004 Gümrük elemanı
3441005 Gümrük memuru
3441006 Gümrük ve sınır kontrolörleri
3441007 Pasaport kontrol memuru
3441008 Kontrolör - sınır
3442 Vergi memurları
3442001 Vergi denetim memuru
3442002 Vergi memuru
3442003 Memur - vergi
3442004 Vergi memurları
3443 Sosyal yardım memurları
3443001 Sosyal fonlar memuru
3443002 Sosyal yardım memurları
3443003 Memur - sosyal yardım
3443004 Sosyal güvenlik hakları memuru
3444 Ruhsat memurları
3444001 Ruhsat memuru
3444002 Memur - ruhsat
3444003 Pasaport işlemleri memuru
3444004 Ruhsat memurları
3449 Başka yerde sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları
3449001 Evlendirme memuru
3449002 Maliyeci - memur
3449003 Müfettiş - ağırlıklar ve ölçüler teftişi
3449004 Tahakkuk memuru
3449005 Maliye memuru
3449006 Tahsilat memuru
3449007 Sivil savunma memuru
3449008 Hesap işleri memuru
3449009 Seçim ve seçmenlerle ilgili memur
3449010 Patent memuru
3449011 Kaçak kontrol memuru
3449012 Tahakkuk şefi
3449013 Nikah memuru
3449014 Müfettiş
3449015 Emlak memuru
3449016 Abone kayıt memuru
3449017 Sivil savunma elemanı
3449018 Maliye müfettişi
3449019 Abone kontrol memuru
3449020 Zabıta memuru
3449021 Sigorta müfettişi
3449022 Başka yerde sınıflandırılmamış gümrük, vergi ve ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel meslek mensupları
3449023 Müfettiş - hükümete bağlı
3449024 Sivil savunma uzmanı
3449025 Endeks faturalama memuru
3449026 Kesin hesap kontrol memuru
345 POLİS MÜFETTİŞLERİ VE DEDEKTİFLER
3450 Polis müfettişleri ve dedektifler
3450001 Dedektif
3450002 Polis müfettişleri ve dedektifler
346 SOSYAL İŞLER İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3460 Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3460001 Kooperatifçilik meslek elemanı
3460002 Kooperatifçi - tarım
3460003 Sosyal hizmet görevlisi
3460004 Sosyal işler ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
347 GÜZEL SANATLAR, EĞLENCE VE SPOR İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3471 Dekoratörler ve ticari tasarımcılar
3471001 Ambalaj kalıp modelcisi
3471002 Sahne dekoratörü
3471003 Dekoratör - endüstriyel ve ticari ürünler
3471004 Dekoratör - iç
3471005 Bilgisayar destekli tasarım teknikeri
3471006 Dekoratör - sergi
3471007 Dekoratörler ve ticari tasarımcılar
3471008 Deri konfeksiyon teknikeri
3471009 Görsel iletişim tasarımcısı
3471010 Halı modelcisi
3471011 İç dekorasyon tasarımcısı
3471012 Mobilya ve dekorasyon teknikeri
3471013 Sergi tasarımcısı
3471014 Modelist - giyim eşyası
3471015 Arma tasarımcısı
3471016 Döşemecilik teknisyeni
3471017 Endüstriyel tasarımcı
3471018 Grafik tasarımcısı
3471019 İç tasarımcı
3471020 Stilist
3471021 Vitrin düzenleyicisi
3471022 Endüstriyel ve ticari ürünler dekoratörü
3471023 Hazır giyim teknikeri
3471024 Restorasyon ve konservasyon teknikeri
3471025 Sahne dekoru tasarımcısı
3471026 Sanayi ürünleri tasarımcısı
3471027 Dokuma modelcisi
3471028 Geri plan sanatçısı
3471029 Grafik sanatçısı
3471030 Tasarımcı - dekor ve kostüm
3471031 Tekstil tasarım teknisyeni
3471032 Teşhir dekoratörü
3471033 Tekstil tasarımcısı
3471034 Ticari ürün tasarımcısı
3471035 Dövmeci - kumaş
3471036 İç tezyinat dekoratörü
3471037 Seramik teknisyeni
3471038 Dekoratif teknisyeni
3471039 Deri konfeksiyon teknisyeni
3471040 Dericilik teknikeri
3471041 Endüstri ürünleri tasarımcısı
3471042 Eşya tasarımcısı
3471043 Grafik teknisyeni
3471044 Modist - giyim eşyası
3471045 Mücevherat tasarımcısı
3471046 Stilist - giyim eşyası
3471047 Takı tasarımcısı
3471048 Çini işlemeciliği teknikeri
3471049 Desinatör
3471050 Giysi tasarımcısı
3471051 Grafiker
3471052 Moda tasarım teknisyeni
3471053 Moda tasarımcısı
3471054 Poster tasarımcısı
3471055 Ambalaj tasarımcısı
3472 Radyo ve televizyon spikerleri ile diğer spikerler
3472001 Spiker
3472002 Radyo spikeri
3472003 Röportaj spikeri - medya
3472004 Televizyon spikeri
3472005 Radyo ve televizyon spikerleri ile diğer spikerler
3472006 Sunucu
3472007 Takdimci
3472008 Diskjokey
3472009 Radyo ve televizyon spikeri
3472010 Haber spikeri
3473 Gece kulübü müzisyenleri, şarkıcılar, dansçılar vb.
3473001 Aşık
3473002 Sokak müzisyeni
3473003 Gece kulübü müzisyenleri, şarkıcılar, dansçılar vb.
3473004 Cümbüş çalgıcısı
3473005 Dansör
3473006 Tef çalgıcısı
3473007 Çengi
3473008 Rakkase
3473009 Gece kulübü şarkıcısı
3473010 Sokak şarkıcısı
3473011 Step dansçısı
3473012 Gırnata çalgıcısı
3473013 Gece kulübü dansçısı
3473014 Zurnacı
3473015 Gece kulübü müzisyeni
3473016 Köçek
3473017 Davulcu
3473018 Dansöz
3474 Palyaçolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensupları
3474001 Hava akrobatı
3474002 Palyaço
3474003 Hipnozcu
3474004 Sihirbaz
3474005 Trapezci
3474006 Vantrilok
3474007 Akrobat
3474008 İllüzyonist
3474009 Karagöz oynatıcısı
3474010 Komedyen
3474011 Sirk sanatçısı
3474012 Hokkabaz
3474013 Kuklacı
3474014 Vahşi hayvan bakıcısı ve eğitimcisi
3474015 Palyaçolar, sihirbazlar, akrobatlar ve ilgili meslek mensupları
3474016 Cambaz - ip
3474017 Hayvan oynatıcısı
3475 Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları
3475001 Spor antrenörü
3475002 Spor eğitmeni
3475003 Teknik direktör
3475004 Genel kaptan
3475005 Kungfucu
3475006 Profesyonel sporcu
3475007 Sporcu
3475008 Voleybolcu
3475009 Yüzücü
3475010 Atlet
3475011 Atletizm antrenörü
3475012 Basketbol koçu
3475013 Bilardo eğitmeni
3475014 Satranç öğretmeni
3475015 Spor eğitmeni - karate, judo, tekvando, plates, yoga, aerobik, step vb. Hocası
3475016 Tenisçi
3475017 Boksör
3475018 Judocu
3475019 Karateci
3475020 Kültür fizik eğitimcisi
3475021 Spor koçu
3475022 Tekvandocu
3475023 Briç öğretmeni
3475024 Jokey
3475025 Spor hakemi
3475026 Antrenör
3475027 Basketbolcu
3475028 Futbolcu
3475029 Güreşçi
3475030 Motor yarışları sürücüsü
3475031 Hentbolcu
3475032 Yüzme antrenörü
3475033 Atletler, sporcular ve ilgili meslek mensupları
3475034 Bisiklet yarışçısı
3475035 Hakem - spor
3475036 Halterci
348 DİN İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
3480 Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3480001 Kilise yardımcı elemanı
3480002 Din ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları
3480003 Müezzin-kayyım
3480004 Kur'an öğreticisi
4 BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR
41 BÜRO ELEMANLARI
411 SEKRETERLER VE KLAVYE KULLANAN ELEMANLAR
4111 Stenograflar ve daktilograflar
4111001 Steno-daktilograf
4111002 Daktilo memuru
4111003 Stenograf
4111004 Stenograflar ve daktilograflar
4111005 Daktilograf
4112 Kelime işlemci operatörleri
4112001 Telgraf operatörü
4112002 Teleks operatörü
4112003 Büro elemanı - kelime işlemci
4112004 Teletaypist
4112005 Kelime işlemci operatörleri
4112006 Büro elemanı - faks, teleks
4113 Veri girişi operatörleri
4113001 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni
4113002 Veri girişi operatörleri
4113003 Veri girişi operatörü
4113004 Veri giriş ve kontrol işletmeni
4113005 Bilgisayar işletmeni
4114 Hesap makinesi operatörleri
4114001 Posta makinesi operatörü
4114002 Muhasebe makinesi operatörü
4114003 Hesap makinesi operatörleri
4114004 Muhasebe kayıt makinesi operatörü
4115 Sekreterler
4115001 Hukuk sekreteri
4115002 Sekreter
4115003 Steno sekreter
4115004 Sekreterler
4115005 Sekreter - daktilo
412 SAYISAL İŞLEMLER YAPAN BÜRO ELEMANLARI
4121 Muhasebe kayıtları ve defterleri tutan büro elemanları
4121001 Büro memuru - maliyet hesabı
4121002 Muhasebe kayıtları ve defterleri tutan büro elemanları
4121003 Muhasebe görevlisi
4121004 Hesap kontrol elemanı
4121005 Bordro ve puantaj elemanı
4121006 Bilgisayarlı muhasebe elemanı
4121007 Maliyet kontrolörü
4121008 Büro memuru - muhasebe
4121009 Finansman elemanı
4121010 Muhasebe elemanı
4121011 Büro memuru - ücret hesaplama
4122 İstatistik ve mali işler ile ilgili büro elemanları
4122001 İstatistik elemanı
4122002 Büro memuru - mali kuruluşlar
4122003 Büro elemanı - istatistik ve mali işler
4122004 Büro memuru - istatistik ve mali işler
4122005 Aktüerya elemanı
4122006 İstatistik ve mali işler ile ilgili büro elemanları
413 MALZEME KAYITLARI VE TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BÜRO ELEMANLARI
4131 Stoklarla ilgili büro elemanları
4131001 Emanet bürosu elemanı
4131002 Tartma elemanı
4131003 Depo memuru
4131004 Ambar şefi
4131005 Büro memuru - depolama
4131006 Depo sevk memuru
4131007 Kantarcı
4131008 Büro memuru - sevk ve tesellüm
4131009 Ambar memuru
4131010 Büro memuru - kantar
4131011 Ayniyat memuru
4131012 Ambar sorumlusu
4131013 Levazımcı
4131014 Stoklarla ilgili büro elemanları
4131015 Depo sorumlusu
4131016 Yük sevkiyat elemanı
4131017 Stok elemanı
4131018 Sevkiyat memuru
4131019 Sevkiyat elemanı - büro ve depo
4131020 Büro memuru - stok kayıt
4132 Üretim ile ilgili büro elemanları
4132001 Üretim ile ilgili büro elemanları
4132002 Üretim planlaması elemanı
4132003 Üretim planlama memuru
4132004 Üretim planlama elemanı
4132005 Malzeme planlama elemanı
4133 Taşımacılık ile ilgili büro elemanları
4133001 Havalimanı yolcu hizmetleri görevlisi
4133002 Uçak tahsis memuru
4133003 Uçuş hareket memuru
4133004 Apron amiri
4133005 Ebis kontrolörü
4133006 Hava taşımacılığı sevk elemanı
4133007 Karayolu taşıma nezaretçisi
4133008 Nakliye nezaretçisi
4133009 Ekip tahsis memuru - uçak
4133010 Kayıp eşya memuru
4133011 Meydan kriter uzmanı
4133012 Ticari takip koordinatörü - havayolu
4133013 Tren hareket memuru
4133014 Hava taşımacılığı işlemleri elemanı
4133015 Dispeçer - gaz ve petrol boru hattı
4133016 Klerens ve istatistik memuru
4133017 Bagaj memuru
4133018 Tip şefi - havayolu
4133019 Dispeçer
4133020 Uçuş performans ve planlama elemanı
4133021 Apron memuru
4133022 Yer hostesi
4133023 Uçuş bilgi elemanı
4133024 Kontrol elemanı - taşımacılık
4133025 Uçuş işlemleri elemanı
4133026 Uçuş bilgi memuru
4133027 Kabin amiri
4133028 Hareket memuru - tren
4133029 Hareket memuru - otobüs
4133030 Demiryolu kontrolörü - büro işleri
4133031 Uçuş işletme kontrol merkezi şefi
4133032 Uçuş ekip planlama koordinasyon şefi
4133033 Taşımacılık ile ilgili büro elemanları
4133034 Taşımacılık ile ilgili büro elemanı
4133035 Dispeçer - hava taşıtı
4133036 Dispeçer - gemi, kamyon, otobüs, tren
4133037 Apron yer teçhizat bakım şefi
4133038 Ramp kontrol memuru
4133039 Demiryolu servis nezaretçisi
414 KÜTÜPHANE VE POSTA İLE İLGİLİ BÜRO ELEMANLARI
4141 Kütüphane ve dosyalama elemanları
4141001 Kütüphane ve bilgi hizmetleri yardımcı elemanı
4141002 Kütüphane ve dosyalama elemanları
4141003 Kütüphane memuru
4141004 Kitap indeksleme memuru
4141005 Dosyalama memuru
4141006 Büro makinesi operatörü (reprodüksiyon)
4141007 Kitap ödünç verme memuru
4141008 Fotokopi elemanı
4141009 Kitap sınıflama memuru
4141010 Arşiv memuru
4142 Postacılar ve tasnifleme elemanları
4142001 Posta kuryesi
4142002 Postacı
4142003 Posta ayırım memuru
4142004 Postacılar ve tasnifleme elemanları
4142005 Posta memuru
4142006 Posta dağıtıcısı
4142007 Posta şefi
4142008 Postane büro şefi
4142009 Doküman ayırma makinesi memuru
4142010 Posta servis nezaretçisi
4142011 Dağıtıcı (posta dağıtım hizmetleri)
4143 Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar
4143001 Musahhih
4143002 Kodlama ve redaksiyon yapan elemanlar
4143003 Yazı düzeltme memuru - basım
4143004 Kodlama memuru - bilgisayar
4143005 Listeleme memuru
4143006 Kod verme memuru
4144 Arzuhalciler ve benzeri elemanlar
4144001 Arzuhalci
4144002 Arzuhalciler ve benzeri elemanlar
419 DİĞER BÜRO ELEMANLARI
4190 Diğer büro elemanları
4190001 Adresleme makinesi memuru
4190002 İdari memur
4190003 Diğer büro elemanları
4190004 Büro memuru (personel)
4190005 Sigorta memuru
4190006 Adres listeleme memuru
4190007 Posta listeleme memuru (postane hariç)
4190008 Anketör
4190009 Personel kayıtları memuru
4190010 Mezbaha idare memuru
42 MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR
421 KASİYERLER, VEZNEDARLAR VE BENZER ELEMANLAR
4211 Kasiyerler ve bilet satış elemanları
4211001 Banka memuru
4211002 Kasadar
4211003 Bankacı - memur
4211004 Kasiyer
4211005 Biletçi (seyahat biletleri hariç)
4211006 Bilet satış elemanı - gişe/banko
4211007 Bankacılık meslek elemanı
4211008 Gişe memuru - şehir içi otobüs bileti satış yerleri
4211009 Gişe memuru - lunapark, sinema vb. yerlerdeki gişeler
4211010 Gişe memuru - ücretli köprü ve otoyol gişeleri
4211011 Kasiyerler ve bilet satış elemanları
4211012 Banka şefi
4212 Veznedar, sayman vb. elemanlar
4212001 Postane veznedarı
4212002 Veznedar, sayman vb. Elemanlar
4212003 Sayman
4212004 Gişe memuru - ptt
4212005 Banka veznedarı
4212006 Mutemet
4212007 Veznedar
4212008 Döviz alım - satım memuru
4212009 Gişe memuru - postane, döviz bürosu, banka vb.
4212010 Veznedar - banka
4212011 Veznedar - otel
4213 Bahisçiler ve krupiyeler
4213001 Krupiye
4213002 Bahisçiler ve krupiyeler
4213003 Piyango bayii
4213004 Bahisçi
4213005 Spor toto-loto bayii
4213006 Ganyan bayii
4214 Borç para verenler
4214001 Tefeci (borç para veren)
4214002 Borç para verenler
4215 Tahsildarlar ve ilgili elemanlar
4215001 Bağış toplama elemanı
4215002 Tahsildar
4215003 Tahsildarlar ve ilgili elemanlar
422 MÜŞTERİ DANIŞMA ELEMANLARI
4221 Seyahat acenteleri ve ilgili yerlerde çalışan elemanlar
4221001 Biletçi (seyahat acentesi gişesi)
4221002 Rezervasyon ve biletleme elemanı
4221003 Seyahat acentesi memuru
4221004 Seyahat acentesi elemanı
4221005 Seyahat acenteleri ve ilgili yerlerde çalışan elemanlar
4222 Resepsiyonistler ve ilgili danışma elemanları
4222001 Tıbbi sekreter - poliklinik
4222002 Tıbbi dokümantasyon meslek elemanı
4222003 Tıbbi sekreter -  laboratuvar
4222004 Randevu memuru
4222005 Resepsiyoncu
4222006 Resepsiyonistler ve ilgili danışma elemanları
4222007 Tıbbi sekreter - hasta kabul
4222008 Tıbbi sekreter - ameliyathane
4222009 Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter
4222010 Tıbbi sekreter
4222011 Danışma memuru
4222012 Turizm danışma elemanı
4222013 Tıbbi sekreter - klinik
4222014 Resepsiyonist
4222015 Müracaat memuru
4222016 Rezervasyon görevlisi - otel
4222017 Hasta danışmanı
4223 Telefon santralı operatörleri
4223001 Telefon santralı operatörleri
4223002 Santral memuru - telefon
4223003 Telefon santral operatörü
5 HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI
51 KİŞİSEL HİZMETLER VE KORUMA HİZMETLERİ VEREN ELEMANLAR
511 SEYAHATLERDE HİZMET VEREN ELEMANLAR VE İLGİLİ ÇALIŞANLAR
5111 Seyahatlerde hizmet veren elemanlar
5111001 Hostes - ulaştırma
5111002 Yat hizmet elemanı
5111003 Seyahatlerde hizmet veren elemanlar
5111004 Uçak kabin memuru
5111005 Uçuş hizmet elemanı
5111006 Host
5111007 Baş kamarot
5111008 Kamarot
5111009 Şoför muavini
5111010 Seyahat servis elemanı - otobüs,tren
5112 Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve kontrol elemanları
5112001 Kondüktör - demiryolu
5112002 Kondüktör
5112003 Ulaştırma hizmetlerindeki kondüktörler ve kontrol elemanları
5112004 Otobüs ve troleybüs biletçisi
5112005 Demiryolu istasyon şefi (gar şefi)
5112006 Yataklı ve pulman memuru
5112007 Biletçi - tren, otobüs, tramvay veya vapurlarda
5113 Seyahat rehberleri
5113001 Sanat galerisi rehberi
5113002 Şehir turu rehberi
5113003 Transfer elemanı - turizm
5113004 Turist rehberi
5113005 Müze rehberi
5113006 Seyahat rehberleri
5113007 Seyahat rehberi
512 EV BAKICILARI VE OTEL, LOKANTA VB. YERLERDE HİZMET VEREN ELEMANLAR
5121 Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar
5121001 Baş uşak
5121002 Kahya
5121003 Kat şefi - turizm
5121004 Temizlik şefi
5121005 Ev ve benzeri yerlerde hizmet veren elemanlar
5121006 Otel hizmetçileri amiri
5122 Aşçılar
5122001 Yiyecek içecek işletmeciliği meslek elemanı
5122002 Mutfak şefi
5122003 Sıcak mutfak aşçısı
5122004 Tabldot aşçısı
5122005 Gemi aşçısı
5122006 İşkembe ustası
5122007 Aşçı
5122008 Piyaz ustası
5122009 Dönerci
5122010 Soğuk mutfak aşçısı
5122011 Aşçıbaşı
5122012 Paça ustası
5122013 Kebap ustası
5122014 Şef aşçı
5122015 Aşçılar
5123 Garsonlar ve barmenler
5123001 Garsonlar ve barmenler
5123002 Garson (şarap servisi)
5123003 Şef garson
5123004 Çay ocağı elemanı - kıraathane vb. yerlerde
5123005 Garson
5123006 Kahve pişiricisi
5123007 Baş garson
5123008 Komi (garson yardımcısı)
5123009 Kantin garsonu
5123010 Kahve barmeni (barista)
5123011 Servis garsonu
5123012 Garson (servis elemanı)
5123013 Gemi garsonu - yemek
5123014 Barmen
513 KİŞİSEL BAKIM VE İLGİLİ HİZMETLERİ VEREN ELEMANLAR
5131 Çocuk bakıcıları
5131001 Dadı
5131002 Mürebbiye
5131003 Çocuk bakım elemanı
5131004 Çocuk bakıcısı
5131005 Çocuk bakıcıları
5132 Kuruluşların sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı elemanlar
5132001 Doktorlara yardımcı hizmet elemanı
5132002 Hasta hizmetlisi
5132003 Ambulans görevlisi (yardımcı sağlık görevlisi)
5132004 İlk yardım görevlisi
5132005 Hastane yardımcı elemanı - kişisel bakım
5132006 Hastabakıcı - hastane, klinik
5132007 Diş doktoru hizmet elemanı
5132008 Kuruluşların sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı elemanlar
5133 Evlerde kişisel bakım yapan elemanlar
5133001 Hastabakıcı - ev
5133002 Evlerde kişisel bakım yapan elemanlar
5139 Başka yerde sınıflandırılmamış kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar
5139001 Veterinerlik hizmetleri elemanı
5139002 Veteriner yardımcı elemanı
5139003 Başka yerde sınıflandırılmamış kişisel bakım ve ilgili hizmetleri veren elemanlar
5139004 Eczane yardımcı elemanı
5139005 Eczane elemanı
514 DİĞER KİŞİSEL HİZMETLERDE ÇALIŞANLAR
5141 Bayan ve erkek kuaförleri, güzellik uzmanları vb. çalışanlar
5141001 Kozmetolog
5141002 Ağdacı - güzellik salonu
5141003 Erkek berberi
5141004 Estetisyen
5141005 Bayan kuaförü
5141006 Makyöz
5141007 Saç bakım uzmanı
5141008 Ayak bakımı uzmanı
5141009 Bayan ve erkek kuaförleri, güzellik uzmanları vb. çalışanlar
5141010 Erkek kuaförü
5141011 Hamam işçisi
5141012 Kozmetik uzmanı
5141013 Tellak
5141014 Keseci
5141015 Güzellik uzmanı
5141016 Kuaför
5141017 Makyajcı
5141018 Makyajcı - sahne ve stüdyo
5141019 Manikürcü
5141020 Saç boyayan
5141021 Saç stilisti - sahne
5141022 Berber kalfası
5142 Kişisel hizmetkârlar ve yardımcılar
5142001 Oda hizmetçisi
5142002 Refakatçi (kişisel)
5142003 Kişisel hizmetkârlar ve yardımcılar
5143 Cenaze işleri görevlileri ve ilgili işlerde çalışanlar
5143001 Cenaze işleri görevlileri ve ilgili işlerde çalışanlar
5143002 Cenaze işleri görevlisi
5143003 Gassal (ölü yıkayan)
5143004 Morg görevlisi
5143005 Mumyacı
5149 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar
5149001 Partner - dans
5149002 Host - kulüp
5149003 Hostes - kulüp
5149004 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel hizmetlerde çalışanlar
5149005 Sosyal faaliyet eskortu
5149006 Konsomatris
5149007 Hayat kadını
515 ASTROLOGLAR, FALCILAR VB. ÇALIŞANLAR
5151 Astrologlar vb. çalışanlar
5151001 Astrolog
5151002 Astrologlar vb. çalışanlar
5152 Falcılar, el falcıları vb. çalışanlar
5152001 Fizyonomist
5152002 Medyum
5152003 Falcılar, el falcıları vb. çalışanlar
5152004 Numerolog
5152005 Falcı
5152006 Kahin
516 KORUMA HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
5161 İtfaiyeciler
5161001 İtfaiye memuru
5161002 İtfaiyeciler
5161003 İtfaiyeci
5161004 Orman itfaiyecisi
5162 Polis memurları
5162001 Asayiş polisi
5162002 Koruma polisi
5162003 Komiser - polis
5162004 Polis - trafik
5162005 Terörle mücadele polisi
5162006 Polis memuru
5162007 Trafik polisi
5162008 Polis memurları
5163 Gardiyanlar
5163001 Hapishane koruma görevlisi
5163002 İnfaz ve koruma memuru (gardiyan)
5163003 İnfaz koruma memuru
5163004 Gardiyan
5163005 Gardiyanlar
5169 Başka yerde sınıflandırılmamış koruma hizmetlerinde çalışanlar
5169001 Bekçi - demiryolları
5169002 Güvenlik koruma görevlisi
5169003 Bodyguard
5169004 Başka yerde sınıflandırılmamış koruma hizmetlerinde çalışanlar
5169005 Bekçi - emniyet
5169006 Cankurtaran
5169007 Güvenlik görevlisi - fabrika
5169008 Öğrenci yurdu bekçisi
5169009 Muhafız
5169010 Özel devriye görevlisi - plaj
5169011 Emniyet bekçisi
5169012 Özel sahil güvenlik görevlisi
5169013 Güvenlik görevlisi - özel
5169014 Koruma ve güvenlik memuru
5169015 Özel güvenlik görevlisi
5169016 Korucu
5169017 Koruma görevlisi - özel güvenlik
5169018 Orman bekçisi
5169019 Orman muhafaza memuru
5169020 Orman korucusu
5169021 Milli park korucusu
52 MODELLER, SATIŞ ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI
521 MANKENLER VE MODELLER
5210 Mankenler ve modeller
5210001 Mankenler ve modeller
5210002 Model (moda, reklamcılık ve ressamlar için)
5210003 Manken
522 SATIŞ ELEMANLARI VE TANITIM ELEMANLARI
5220 Satış elemanları ve tanıtım elemanları
5220001 Kongre ve fuar hostesi
5220002 Satış reklamcısı (demonstratör)
5220003 Tezgahtar - perakende satış mağazası
5220004 Satış elemanları ve tanıtım elemanları
5220005 Kitap satış elemanı
5220006 Kırtasiye satış elemanı
5220007 Satış elemanı - dükkan, mağaza
5220008 Perakende satış elemanı
5220009 Benzinlik işçisi
5220010 Mağaza satış elemanı
5220011 Satış memuru
5220012 Tanıtım elemanı
5220013 Toptan ticaret satış elemanı
5220014 Benzinlik pompa görevlisi
5220015 Satış elemanı - tanıtım
5220016 Tezgahtar - dükkan
5220017 Vitrin kuyumcusu (eleman)
5220018 Perakende ticaret satış elemanı
5220019 Yolcu simsarı
5220020 Akaryakıt satış elemanı (pompacı)
523 BÜFE, BARAKA VB. YERLERDEKİ SATICILAR VE PAZARCILAR
5230 Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar
5230001 Gazete satıcısı - büfe
5230002 Yaymacı (boncuk, çorap, kopça, tarak vb. emtiayı sergide satan)
5230003 Pazarcı
5230004 Büfeci
5230005 Çiçek satıcısı - baraka
5230006 Seyyar pazarcı
5230007 Büfe, baraka vb. yerlerdeki satıcılar ve pazarcılar
6 NİTELİKLİ TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI
61 PAZARA YÖNELİK NİTELİKLİ TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI
611 PAZARA YÖNELİK BAHÇIVANLAR VE BİTKİSEL ÜRÜN YETİŞTİRİCİLERİ
6111 Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri
6111001 Şekerpancarı üreticisi
6111002 Zerzevat yetiştiricisi
6111003 Rençber (çiftçi)
6111004 Buğday üreticisi
6111005 Bostan işçisi (nitelikli)
6111006 Tarla ürünleri ve sebze yetiştiricileri
6111007 Tarla ürünleri sulama işçisi (nitelikli)
6111008 Şekerkamışı üreticisi
6111009 Sebze üreticisi
6111010 Çiftlik kahyası
6111011 Çiftçi - tarla ürünleri, piyasaya yönelik
6111012 Çiftçi - tahıl ürünleri, piyasaya yönelik
6111013 Zirai sulama işçisi
6111014 Sebze yetiştiricisi
6111015 Tahıl üreticisi
6111016 Pamuk üreticisi
6111017 Çiftlik işçisi ( nitelikli) - sebze, tarla ürünleri
6111018 Tütüncü (tütün ziraati yapan çiftçi)
6111019 Tütün üreticisi
6111020 Bostan yetiştiricisi
6112 Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri
6112001 Ağaç ürünleri işçisi ( nitelikli)
6112002 Budamacı
6112003 Fındık üreticisi
6112004 Kauçuk ağacı çiftçisi
6112005 Sepetçi söğüdü yetiştiricisi
6112006 Üzüm yetiştiricisi
6112007 Aşıcı - meyve ağacı, bağ
6112008 Üzüm bağı işçisi
6112009 Bağ işçisi (nitelikli)
6112010 İncir yetiştiricisi
6112011 Portakal yetiştiricisi
6112012 Meyve bahçesi çiftçisi
6112013 Fundalık yetiştiricisi
6112014 Fındık yetiştiricisi
6112015 Ağaç ve çalı ürünleri yetiştiricileri
6112016 Ağaç çentikçisi (kauçuk hariç)
6112017 Zeytin yetiştiricisi
6112018 Şerbetçiotu yetiştiricisi
6112019 Şaraplık üzüm yetiştiricisi
6112020 Kakao çiftçisi
6112021 Hindistancevizi yetiştiricisi
6112022 Fundalık ekim işçisi (nitelikli)
6112023 Çay çiftçisi
6112024 Ağaç ürünleri çiftçisi
6112025 Kahve yetiştiricisi
6112026 Çay yetiştirme işçisi (nitelikli)
6112027 Budama işçisi (nitelikli)
6112028 Meyve yetiştiricisi
6112029 Ceviz yetiştiricisi
6112030 Reçineci
6112031 Bağcı
6113 Bahçıvanlar (Kültür bahçecileri ve fidan yetiştiricileri)
6113001 Fidan yetiştiricisi
6113002 Fideci (çiçek fidesi, sebze fidesi yetiştiricisi)
6113003 Peyzaj bahçıvanı
6113004 Çiçek soğanı yetiştiricisi
6113005 Gül yetiştiricisi
6113006 Mantar yetiştiricisi
6113007 Meyve fidanları yetiştiricisi
6113008 Çiçek tohumu üreticisi
6113009 Örtüaltı sebze yetiştiricisi
6113010 Sera işçisi (nitelikli)
6113011 Seracı - ürün yetiştiricisi
6113012 Bağ fidanı yetiştiricisi
6113013 Bahçıvanlar (kültür bahçecileri ve fidan yetiştiricileri)
6113014 Çiçek yetiştiricisi
6113015 Fidanlık işçisi (nitelikli)
6113016 Sebze fideleri yetiştiricisi
6113017 Aşıcı - fidan ve bodur ağaçlar
6113018 Sebze tohumu yetiştiricisi
6113019 Baharat fidanı yetiştiricisi
6113020 Süs bitkileri yetiştiricisi
6113021 Bahçıvan
6114 Karma ürün yetiştiricileri
6114001 Karma ürün çiftçisi
6114002 Karma ürün yetiştiricileri
612 PAZARA YÖNELİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ VE İLGİLİ ÇALIŞANLAR
6121 Süt ve çiftlik hayvanları üreticileri
6121001 Köpek yetiştiricisi
6121002 Koyun yetiştiricisi
6121003 Hayvan yetiştirme işçisi - koyun
6121004 Hayvan yetiştirme işçisi - keçi
6121005 Damızlık hayvan yetiştiricisi - büyükbaş
6121006 Sağım işçisi (elle)
6121007 Hayvan yetiştirme işçisi - domuz
6121008 Hayvan yetiştiricisi - büyükbaş, kürk hayvanları
6121009 Sığır yetiştiricisi
6121010 Hara işçisi
6121011 Besici - büyükbaş hayvan
6121012 Süthane işçisi (nitelikli)
6121013 Kedi yetiştiricisi
6121014 Hayvan yetiştirme işçisi - sığır
6121015 Hayvan çiftliği işçisi (nitelikli)
6121016 Çiftçi - hayvancılık
6121017 Çiftlik hayvanları işçisi (nitelikli)
6121018 Koyun çobanı (nitelikli)
6121019 Sağım işçisi (makine ile )
6121020 Sığır çobanı ( nitelikli)
6121021 Süt hayvanları çiftçisi
6121022 Çiftçi - sütçülük
6121023 Evcil kürk hayvanları çiftliği işçisi (nitelikli)
6121024 Süt üreticisi
6121025 Süt ve çiftlik hayvanları üreticileri
6121026 Yarış atı yetiştiricisi
6122 Kümes hayvanları yetiştiricileri
6122001 Kümes hayvanı yetiştiricisi
6122002 Tavuk yetiştiricisi
6122003 Kuluçka tesisi işçisi
6122004 Kümes hayvanları yetiştiricileri
6122005 Çiftçi - kümes hayvanları
6122006 Kuluçka makinesi operatörü
6122007 Hindi yetiştiricisi
6123 Arı ve ipek böceği yetiştiricileri
6123001 İpek böceği yetiştiricisi
6123002 Arıcı
6123003 Arı ve ipek böceği yetiştiricileri
6123004 İpek böcekçiliği işçisi (nitelikli)
6123005 Arı yetiştiricisi
6123006 Arı yetiştirme işçisi (nitelikli)
6124 Karma hayvan yetiştiricileri
6124001 Karma hayvan yetiştiricileri
6124002 Hayvan yetiştiricisi - karma
6129 Başka yerde sınıflandırılmamış pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar
6129001 At terbiyecisi
6129002 Hayvan yetiştirme işçisi - kürklü hayvanlar
6129003 Aslan yetiştiricisi
6129004 Hayvanat bahçesi bakıcısı
6129005 Kırkıcı
6129006 Kuş yetiştiricisi
6129007 Av kuşu yetiştiricisi
6129008 Başka yerde sınıflandırılmamış pazara yönelik hayvan yetiştiricileri ve ilgili çalışanlar
6129009 Hayvan terbiyecisi
6129010 Laboratuvar hayvanları yetiştiricisi
6129011 Hayvan barınakları bakıcısı
6129012 Sürüngen hayvanları yetiştiricisi
6129013 Köpek eğiticisi
6129014 Bakıcı - kedi, köpek v.b.
6129015 Devekuşu çiftliği işçisi (nitelikli)
6129016 Avlak bekçisi
6129017 Evcilleştirilmemiş kürk hayvanları çiftçisi
6129018 Devekuşu yetiştiricisi
6129019 Evcilleştirilmemiş kürk hayvanları çiftliği işçisi (nitelikli)
6129020 Salyangoz yetiştiricisi
6129021 Sperm alma işçisi
613 PAZARA YÖNELİK BİTKİ VE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ
6130 Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri
6130001 Çiftçi - pazara yönelik
6130002 Pazara yönelik bitki ve hayvan yetiştiricileri
6130003 Karma çiftçilik yapan çiftçi (bitki ve hayvan üretimi beraber)
614 ORMANCILIK İLE İLGİLİ ÇALIŞANLAR
6141 Tomrukçular ve ormanlarda çalışan nitelikli elemanlar
6141001 Ağaç devirici ve bıçkıcı
6141002 Tomruk hızarcısı - ormanda
6141003 Ağaç dikme işçisi
6141004 Oduncu (ormandan ağaç kesen)
6141005 Ağaç tahmin ve işaretleyicisi (maktacı)
6141006 Tırmanıcı - tomrukçuluk
6141007 Ağaç işaretleyici
6141008 Hızarcı - orman
6141009 Ölçekleyici - tomruk
6141010 Sal montajcısı - ormancılık faaliyetlerinde
6141011 Sal sürücüsü - tomrukçuluk
6141012 Tomrukçu
6141013 Budayıcı (şekil verme) - ormancılık
6141014 Direk ve kazık kesici
6141015 Maktacı - ağaç tahmin ve işaretleyici
6141016 Tomruk kesicisi - ormanda
6141017 Tomrukçu - ormanda
6141018 Ağaçlandırma işçisi
6141019 Kütük kesici
6141020 Kütük sal yapımcısı
6141021 Kütük yüzdürücü
6141022 Nehir sürücüsü - tomrukçuluk
6141023 Orman ağaçları dikme işçisi
6141024 Orman nezaretçisi
6141025 Tomrukçular ve ormanlarda çalışan nitelikli elemanlar
6141026 Ağaç kesici
6141027 Amenazman işçileri (orman gençleştirmecileri)
6141028 Orman ağacı kesici işçisi
6141029 Orman bakıcısı
6141030 Orman işçisi (nitelikli)
6141031 Fidan yetiştiricisi - orman
6141032 Kereste işaretleyicisi - orman
6141033 Ölçücü (kerestenin hacmini ölçen hesaplayan)
6142 Odun kömürü imalatçıları ve ilgili çalışanlar
6142001 Odun kömürü yapan
6142002 Mangal kömürü yapan
6142003 Odun kömürü imalatçıları ve ilgili çalışanlar
6142004 Odun kömürü ocakçısı - orman
615 SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI, AVCILAR VE TUZAKÇILAR
6151 Su ürünleri (kültür) yetiştiricileri
6151001 Deniz ürünleri çiftçisi
6151002 Balık üreticisi
6151003 İstiridye çiftçisi
6151004 Deniz yosunu (alg) yetiştiricisi
6151005 Balık çiftliği işçisi (nitelikli)
6151006 Deniz ürünleri çiftliği işçisi (nitelikli)
6151007 Balık üretme çiftçisi
6151008 Su ürünleri (kültür) yetiştiricileri
6151009 İstiridye çiftliği işçisi
6151010 İstiridye (inci) yetiştiricisi
6151011 Balık kuluçkalama işçisi
6151012 Balıkhane işçisi (nitelikli)
6152 İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları
6152001 İç sular ve kıyılardaki balıkçılık çalışanları
6152002 İnci dalgıcı
6152003 Balıkçı - iç sular
6152004 İstiridye dalgıcı
6152005 İç sular ve kıyı balıkçısı
6152006 Sünger dalgıcı
6153 Açık deniz balıkçılığı çalışanları
6153001 Gırgır balıkçısı
6153002 Açık deniz balıkçısı
6153003 Açık deniz balıkçılığı çalışanları
6153004 Balıkçı - açık deniz
6154 Avcılar ve tuzakçılar
6154001 Tuzakla kürk hayvanları avcısı
6154002 Avcılar ve tuzakçılar
6154003 Avcı - kara hayvanları
6154004 Kürk hayvanları tuzakçısı
62 KENDİ GEÇİMİNE YÖNELİK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI
621 KENDİ GEÇİMİNE YÖNELİK TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI
6210 Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
6210001 Kendi geçimine yönelik tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
6210002 Maraba (çiftçi ortağı)
6210003 Ziraatçi (kendi geçimine yönelik)
6210004 Çiftçi (kendi geçimine yönelik)
6210005 Balıkçı (kendi geçimine yönelik)
7 SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
71 MADEN ÇIKARIMI VE İNŞAATLA İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR
711 MADENCİLER, ATEŞLEYİCİLER, TAŞ KESİCİLER VE OYMACILAR
7111 Madenciler ve taşocağı çalışanları
7111001 Kürekçi - maden ocağı
7111002 Lavvar yıkayıcısı - maden
7111003 Madenciler ve taşocağı çalışanları
7111004 Numuneci - maden
7111005 Sökümcü - maden ve taşocağı
7111006 Tabancı - maden ocağı
7111007 Vagoncu - maden
7111008 Asmadenci - altın, bakır, demir, krom, kömür, linyit vs. gibi maden ocaklarında
7111009 Domuz damcı - maden
7111010 Manevracı - maden
7111011 Saha görevlisi - taş ocağı
7111012 Sürveyan - maden ocağı
7111013 Taşocağı kütük dizici
7111014 Yeraltı maden işletmesi hazırlık elemanı
7111015 Asbest (amyant) çıkarım işçisi
7111016 Bantçı - taşocağı
7111017 Kırıcı - maden
7111018 Sondör - maden ve taş ocağı
7111019 Tamir ve bakımcı - taş ocağı
7111020 Vargelci - maden ocağı
7111021 Boru ajöstörü - yer altı
7111022 Formen - maden ocağı
7111023 Saha görevlisi - maden
7111024 Taş çıkarma ustası
7111025 Tumbacı - maden ocağı
7111026 Üst madenci - maden ocağı
7111027 Bakımcı - maden
7111028 Bantçı - maden
7111029 Delikçi - maden ocağı
7111030 Delikçi - mermer ve taş ocakları
7111031 İşçi - taş ocağı
7111032 Kereste dizme işçisi - maden ocağı
7111033 Lağımcı - maden ocağı
7111034 Takımcı - taş ocağı
7111035 Taramacı - maden ocağı
7111036 Ustabaşı - maden ocağı
7111037 Nezaretçi ve ustabaşı - maden veya taş ocağı
7111038 Bağcı - taşocağı
7111039 Destekçi - maden ocağı
7111040 Kazmacı - maden
7111041 Kireç ocağı ustası
7111042 Kireçtaşı çıkarıcısı
7111043 Konveyör ustası - maden
7111044 Tahkimatçı - maden
7111045 Tulumbacı - maden ocağı
7111046 İşçi - maden ocağı
7111047 Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan)
7111048 Kömür ocağı çavuşu
7111049 Maden nezaretçisi
7111050 Madenci
7111051 Olukçu - maden ocağı
7111052 Saccı - maden ocağı
7111053 Taş ocakçı
7111054 Boru ajöstörü - maden
7111055 Delici ustası - maden
7111056 Direkçi - maden
7111057 Dolgucu - maden (elle)
7111058 Lavvar işçisi - maden
7111059 Maden başçavuşu
7111060 Maden çavuşu
7111061 Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren)
7111062 Takımcı - maden
7111063 Mermer çıkarma işçisi
7111064 Başmadenci
7111065 Depocu - maden, taş ocağı
7111066 Kazmacı - taş ocağı
7111067 Kum çıkarıcısı
7112 Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar
7112001 Ateşleyici (patlayıcı madde)
7112002 Dinamitçi - maden ocağı, taş ocağı
7112003 Barutçu - maden ocağı, taş ocağı
7112004 Ateşleyiciler ve patlatma işlerinde çalışanlar
7113 Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışanlar
7113001 Granit cilalayıcısı
7113002 Hakkak (taş üzerine elle yazı veya şekil oyan)
7113003 Meydan işçisi - taş kırma, kesme ve oyma işlerinde
7113004 Taş cilalayıcısı
7113005 Taş işaretleme işçisi
7113006 Taş kırma, kesme ve oyma işlerinde çalışanlar
7113007 Taş kesme ustası (taş atölyesi)
7113008 Anıt taşı ustası
7113009 Anıt taşları yontucu
7113010 Ebatlamacı (taş vb.)
7113011 Kakmacı (taş üzerine süs yapma)
7113012 Mermer ustası
7113013 Değirmen taşı imalatçısı
7113014 Taş ayırıcı (mermer, granit gibi taş bloklarını seçip ayıran)
7113015 Taş işleyicisi
7113016 Taş oyma işçisi (elle)
7113017 Yontma ve inşa işçisi - abide
7113018 Taş parçalayıcısı
7113019 Kayağantaş cilalayıcısı
7113020 Kayağantaş öğütücüsü
7113021 Mermer işçisi
7113022 Taş harf oyma işçisi (elle)
7113023 Taş taşlama işçisi
7113024 Taş yontma işçisi
7113025 Matkap işçisi (taş)
7113026 Mermerci
7113027 Taş perdah işçisi (elle)
7113028 Taş ustası
712 KABA İNŞAAT İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR
7121 Geleneksel malzeme kullanan inşaat ustaları
7121001 Geleneksel malzeme kullanan inşaat ustaları
7121002 Ev inşaatçısı - geleneksel malzeme kullanan
7122 Tuğla ve taş duvar örücüler
7122001 Tuğla ustası - inşaat
7122002 Tuğla ve taş duvar örücüler
7122003 Baca inşaatçısı
7122004 İnşaat ustası - taş
7122005 Taş duvarcı
7122006 Kaldırım döşeme ustası
7122007 Moloz döşeyici
7122008 Tuğla örücü - ateş tuğlası
7122009 Ateş tuğlası örücüsü
7122010 Duvar ustası
7122011 Tuğla örücü - baca inşaatı
7122012 Duvarcı
7122013 Fırın tuğlacısı - demir çelik
7122014 İnşaat ustası - tuğla
7122015 Tuğla örücü
7122016 Kaldırım taşı döşemecisi
7123 Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar
7123001 Betonarmeci
7123002 Terrazzo (çimento mozaiği) ustası
7123003 Beton ürünler dökümcüsü
7123004 Tünel kalıpçı - inşaat
7123005 Beton demiri döşemecisi
7123006 İnşaat demircisi
7123007 Kalıpçı - inşaat
7123008 Beton ürünler yerleştiricisi
7123009 Betonarme demircisi
7123010 Kenetçi - bina inşaatında demir ve sacları bağlayan
7123011 Kalıp ustası - inşaat
7123012 Beton perdahlamacısı
7123013 Mozaikçi - inşaat
7123014 Şap ustası
7123015 Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar
7123016 Betoncu
7123017 Harç karıştırıcısı
7123018 İnşaat kalıpçısı
7123019 Mozaik ustası
7123020 Beton direk kalıp hazırlama işçisi
7123021 Pencere kenarı yapımcısı - beton döküm
7123022 İnşaat ustası - kereste döşeme
7124 Marangozlar ve doğramacılar
7124001 Ahşap mavna inşaatçısı
7124002 Nacar (dülger) -  inşaatlarda ağaç işleri
7124003 Kayık yapım ustası
7124004 Marangoz
7124005 Ağaç gemi yapım işçisi
7124006 Ağaç kayık yapım işçisi
7124007 Ahşap doğramacı - bina
7124008 Gemi direği yapımcısı - ahşap
7124009 Sal yapım ustası
7124010 Doğramacı - ahşap inşaat işleri
7124011 Dülger
7124012 Gemi marangozu
7124013 Kalıpçı (ahşap kalıplar)
7124014 Taka yapım ustası
7124015 Ebatlandırma ustası - ağaç işleri
7124016 Gemi ustası - ağaç işleri
7124017 Tersane işçisi - ahşap
7124018 Ahşap doğramacı
7124019 Atölye şefi - ahşap kapı, pencere vb.
7124020 Gemi inşaat ustası - ağaç
7124021 İnşaat marangozu
7124022 Marangozlar ve doğramacılar
7124023 Sahne ve stüdyo marangozu
7124024 Sandal yapım ustası
7124025 Ustabaşı - ahşap kapı, pencere vb.
7124026 Atölye ustası - ahşap kapı, pencere vb.
7124027 Gemi doğramacısı
7124028 Marangoz - inşaat
7124029 Sahne dekoru yapımcısı - ahşap
7124030 Uçak doğramacısı - ahşap kısımlar
7124031 Ahşap tekne yapımcısı
7124032 Atölye marangozu
7124033 Atölye sorumlusu - ahşap kapı, pencere vb.
7124034 Kalafatçı
7124035 Ahşap prefabrik yapı inşaatçısı
7124036 Atölye ustabaşısı - ahşap kapı, pencere vb.
7124037 Marangoz - makinelerin ağaç aksamı
7124038 Atölye işçisi - ahşap kapı, pencere vb.
7129 Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar
7129001 Büz, pik boru ve künk döşeyicisi
7129002 İskele kurucusu
7129003 Yapı iskelesi kurucusu
7129004 Dikenli tel veya örgü  tel ören veya döşeyenler (evlerin veya bahçelerin çevresine)
7129005 Baca tamircisi
7129006 Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ile ilgili işlerde çalışan sanatkârlar
7129007 Baca işçisi
7129008 İnşaat kalfası
7129009 Yıkım işçisi
7129010 Bina bakım işçisi - inşaat işleri
7129011 Bina tamircisi
7129012 İnşaatçı - bina iskeleti yıkımı
7129013 İskele kurucusu - inşaat (metal veya ahşap)
7129014 Kanalizasyon döşeyicisi - inşaat
7129015 Kule tamircisi
7129016 İnşaat payandacısı
7129017 Bina yıkım işçisi
713 İNŞAATI TAMAMLAYICI İŞLER İLE İLGİLİ SANATKÂRLAR
7131 Çatı kaplayıcılar
7131001 Dam aktarma ustası
7131002 Asfalt çatı ustası
7131003 Çatı ustası
7131004 Metal çatı ustası
7131005 Arduvaz ve kiremit çatı ustası
7131006 Çatı kaplayıcılar
7131007 Kiremit aktarma ustası
7132 Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları
7132001 Yer ve duvar döşemecileri ve kaplamacıları
7132002 Parke taşı döşeyicisi
7132003 Parke döşemecisi - ahşap
7132004 Fayansçı (usta)
7132005 Mermer döşemeci
7132006 Yer karosu döşeyicisi
7132007 Fayans döşeme ustası
7132008 Zemin kaplamacısı - tezyinat karoları
7132009 Karo döşeyicisi
7132010 Mozaik döşeme ve kaplama ustası
7132011 Karocu (usta)
7132012 Fayans, seramik ve karo döşemecisi
7132013 Çini döşeyicisi
7132014 Parke döşemecisi
7132015 Fayans ustası
7133 Sıvacılar
7133001 Sıvacı - tezyinat
7133002 Sıvacı - elyaflı malzeme
7133003 Kartonpiyer ustası
7133004 Alçıpancı
7133005 Tirizci (bağdadi işçisi)
7133006 Alçı kaplamacı - kazan ve boru
7133007 Duvar sıvacısı
7133008 Alçı dekorasyoncu
7133009 Alçı ustası - inşaat
7133010 Alçı ustası - dekor
7133011 İnşaat sıvacısı
7133012 Dekorasyoncu - alçı işleri
7133013 Sıvacılar
7133014 Sıvacı
7133015 Sıva ustası
7134 Yalıtım işlerinde çalışanlar
7134001 Yapı yalıtım ustası
7134002 Soğutma ve havalandırma teçhizatı tecritçisi yapı yalıtımcısı
7134003 Kalorifer kazanı tecritçisi
7134004 Kazan ve boru yalıtım ustası
7134005 Tecritci - yalıtımcı
7134006 Yalıtım ustası - ses
7134007 İzolasyon ustası - bina
7134008 Yalıtım ustası - ısı
7134009 Ses yalıtım ustası
7134010 Yalıtım işlerinde çalışanlar
7135 Camcılar
7135001 Camcı - çatı, balkon ve teras camları
7135002 Camcı - vitrin camları
7135003 Camcı (cam takıcısı)
7135004 Oto camcısı
7135005 Camcılar
7135006 Camcı - bina, taşıt
7136 Su ve boru tesisatçıları
7136001 Su tesisatçısı
7136002 Vanacı - su dağıtımı
7136003 Ana boru hattı döşemecisi
7136004 Boru tesisatçısı - uçak
7136005 Doğalgaz borusu tesisatçısı
7136006 Kimyasal tesisat döşemecisi
7136007 Boru tesisatçısı - gemi
7136008 Kaynakçı - boru hattı
7136009 Su arıza şefi
7136010 Su borusu döşemecisi (ana boru)
7136011 Boru döşemecisi
7136012 Boru hattı tesisatçısı
7136013 Gemi tesisatçısı - boru tesisatı
7136014 Su işleri ustabaşısı
7136015 Su arıza işçisi
7136016 Su ustası
7136017 Su ve boru tesisatçıları
7136018 Havagazı tesisatçısı - bina
7136019 Su hat bakım işçisi
7136020 Doğalgaz tesisatçısı
7136021 Kalorifer tesisatçısı
7136022 Su hat bakıcısı
7136023 Su tevziatçısı
7136024 Boru işçisi - su kuyusu
7136025 Ölçü aletleri boru tesisatçısı
7136026 Su işletme formeni
7136027 Su şebekesi işçisi
7136028 Boru hattı işçisi
7136029 Boru tesisatçısı - buhar
7136030 Sıhhi tesisatçı
7136031 Boru tesisatçısı
7136032 Kazan dairesi tesisatçısı
7136033 Radyatör tesisatçısı (ısıtma tesisatı kuran)
7136034 Söküm, takım işçisi - su
7137 Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatçıları
7137001 Elektrik bakım formeni
7137002 Elektrik tesisatçısı - bina
7137003 Elektrikçi - sahne ve stüdyo
7137004 Abone bağlama işçisi - elektrik
7137005 Elektrik bakım şefi
7137006 Elektrik işçisi - aydınlatma
7137007 Bina vb. ile ilgili elektrik tesisatçıları
7137008 Elektrik ustası - elektrik tesisatı
7137009 Işıkçı - sahne, stüdyo vb.
7137010 Bakım elektrikçisi
7137011 Elektrikçi - bina
7137012 Elektrikçi - maden
7137013 Elektrikçi - aydınlatma, neon
7137014 İnşaat elektrikçisi
7137015 Elektrik tamircisi - bina
7137016 Elektrik tesisatçısı
7137017 Sahne ve stüdyo elektrikçisi
714 BADANA, BOYA VE BİNA TEMİZLEME İŞLERİ İLE İLGİLİ SANATKÂRLAR
7141 Boyacılar (bina ve deniz taşıtları)
7141001 Boyacı - inşaat çeliği
7141002 Yağlı boyacı - bina vb.
7141003 Duvar kağıdı ustası
7141004 Boya ustası - bina vb.
7141005 Boya badanacı
7141006 Boyacı dekoratör - bina
7141007 Boyacı - bina vb.
7141008 Boyacı - gemi
7141009 Boyacılar (bina ve deniz taşıtları)
7141010 Boyacı - sahne dekorları
7141011 İnşaat boyacısı
7141012 Boyacı - sinema seti
7141013 Badanacı
7141014 Boyacı dekoratör - duvar kağıdı
7142 Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama işlerinde çalışanlar
7142001 Boyacı - metal
7142002 Oto boyama, koruyucu kaplama ve cilalama işlerinde çalışanlar
7142003 Boyacı - mamul mallar
7142004 Boyacı - madeni eşya
7142005 Vernikçi - mamul eşya ve taşıt
7142006 Oto boyacısı
7142007 Boyacı - metal ve ağaç eşya
7142008 Boyacı - taşıt
7142009 Cilacı - madeni eşya
7143 Bina dış yüzeyi temizleyicileri
7143001 Bina dış yüzey temizleyicisi
7143002 Bina dış cephesi temizleyicisi
7143003 Bina dış yüzeyi temizleyicileri
7143004 Baca temizleyicisi
72 METAL İŞLEME VE MAKİNE İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞAN SANATKÂRLAR
721 METAL KALIP HAZIRLAYICILAR, KAYNAKÇILAR, METAL İNŞAAT MALZEMESİ HAZIRLAYICILARI VE METAL LEVHA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
7211 Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar
7211001 Maça kurutma fırını işçisi
7211002 Metal döküm kalıpçısı
7211003 Döküm kumu tavlama işçisi (elle)
7211004 Metal kalıpçılar ve maça hazırlayıcılar
7211005 Metal göbek imalat ustası
7211006 Kalıp tamircisi - metal döküm (elle )
7211007 Kesimci - metal döküm
7211008 Potacı - döküm
7211009 Meydancı - dökümhane
7211010 Kalıp ustası - metal döküm
7211011 Kalıp bozma işçisi - metal döküm
7211012 Metal dökümcüler ve maça hazırlayıcılar
7211013 Soket kurutma fırını işçisi
7211014 Metal döküm kalite kontrolcüsü
7211015 Maçacı
7211016 Kalıp işçisi - metal döküm
7212 Kaynakçılar
7212001 Kaynak işçisi
7212002 Kaynakçı - metal
7212003 Kurşun tesisat işçisi
7212004 Kurşun yakıcısı
7212005 Lehimci (elle)
7212006 Soğuk kaynak işçisi
7212007 Kaynak ustası - metal
7212008 Kaynak teknisyeni
7212009 Pirinç kaynakçısı
7212010 Oto kaynakçısı
7212011 Örtülü elektrot ark kaynakçısı
7212012 Alevle kesimci
7212013 Pürmüzcü (elle)
7212014 Argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı)
7212015 Termit macun kaynakçısı
7212016 Oksi-gaz kaynakçısı
7212017 Kuş kapanı ve kafesi yapımcısı - metal
7212018 Kaynakçılar
7212019 Oksijen ve elektrik kaynakçısı
7212020 Gümüş kaynakçısı (elle)
7212021 Rezistans kaynakçısı
7212022 Gazaltı kaynakçısı
7213 Metal levha işlerinde çalışanlar
7213001 Oyuncak yapımcısı - metal
7213002 Torna-tesviye ustası - metal işleme
7213003 Bükücü - çelik levha
7213004 Karoserci
7213005 Metal levha işlerinde çalışanlar
7213006 Metal ve alaşımlarından süs eşyası yapım işçisi
7213007 Montör tesviyeci - metal işleme
7213008 Oto kaportacı
7213009 Tesviye ustası - metal işleme
7213010 Bakırcı
7213011 Kazan imalatçısı
7213012 Sac işçisi
7213013 Saclama formeni
7213014 Tornacı - metal
7213015 Kaporta tamircisi
7213016 Metal varil imalat işçisi
7213017 Sanayi kazanları imalatçısı (elle)
7213018 Tenekeci - imalat
7213019 Bakır cezve vb. imalat işçisi
7213020 Çelik levha bükücüsü
7213021 Makinatocu
7213022 Radyatör imalatçısı (elle) - motorlu taşıtlar
7213023 Semaver imalat işçisi - metal
7213024 Bükücü - metal
7213025 Markör - metal levha
7213026 Matara imalat işçisi - metal
7213027 Planya ustası - metal işleme
7213028 Termosifoncu - imalat ve tamiri
7213029 Kalıpçı - metal levha
7213030 Kova imalatçısı - metal
7213031 Metal levha işçisi
7213032 Saclama ustası
7213033 Teneke kutu imalatçısı
7213034 Tesviyeci - metal işleme
7213035 Güğüm imalat işçisi - metal
7213036 Sobacı - metal sac
7213037 Kalaycı
7213038 Kaportacı
7214 Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları
7214001 Gemi kaplamacısı - metal
7214002 El perçincisi
7214003 Zırh işçisi - gemi
7214004 Perçinci - metal
7214005 Tersane işçisi - metal
7214006 Metal inşaat malzemesi imalatçısı
7214007 Markör - metal inşaat malzemesi
7214008 İşaretçi - metal inşaat malzemesi
7214009 Metal inşaat malzemesi hazırlayıcıları ve montajcıları
7214010 Alüminyum doğramacı
7214011 İnşaat çeliği işçisi
7214012 İnşaat çeliği montörü
7214013 Gemi montörü - metal
7215 Taşıma ve kaldırma donanımlarını kuranlar ve kablo ekleyiciler
7215001 Rigger - kuyu
7215002 Rigger - teleski
7215003 Rigger - uçak
7215004 Sapancı (kaldırma teçhizatlı)  - inşaat
7215005 Halat döşeme işçisi
7215006 Rigger - gemi
7215007 Rigger (kablolu taşıma sistemini kuran)
7215008 Havai hat işçisi
7215009 Sapancı - tomrukçuluk
7215010 Bağlayıcı - kablo, tel
7215011 Halat ve kablo ekleyicisi
7215012 Gemi halat ve kablo donanım işçisi
7215013 Bükücü - kablo, tel
7215014 Teleferik kurucusu
7215015 Sapancı (kaldırma teçhizatlı)
7215016 Sapancı - petrol kuyusu sondajı
7215017 Rigger - kaldırma donanımı
7215018 Rigger - demiryolu kablosu
7215019 Uçak kablo donanım işçisi
7215020 Rigger - petrol ve gaz kuyusu
7215021 Taşıma ve kaldırma donanımlarını kuranlar ve kablo ekleyiciler
7215022 Asma köprü kablo işçisi
7216 Sualtında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar)
7216001 Balıkadam - kurtarma
7216002 Dalgıç - kurtarma
7216003 Sualtı işçisi
7216004 Sualtında çalışanlar (dalgıçlar ve balıkadamlar)
722 DEMİRCİLER, ALET YAPIMCILARI VE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR
7221 Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar
7221001 Tarımsal aletler yapımcısı
7221002 Demirciler, şahmerdancılar ve pres işçileri
7221003 Şişirme pres tezgâhı işçisi
7221004 Sıcak metal dövmeci
7221005 Tunç dökümcüsü
7221006 Törpü imalatçısı
7221007 Su verici - metal (elle)
7221008 Pres ustası - metal
7221009 Kazma ve kürek yapımcısı
7221010 Dövmeci - demir
7221011 Çekiç dövmecisi - demirhane
7221012 Balta ustası
7221013 Bakır tel ustası
7221014 Şahmerdan işçisi
7221015 Tel çubuk yapan - maden
7221016 Soğuk demirci
7221017 Pirinç dökümcüsü
7221018 Nalbant
7221019 Metal şekillendirici (elle)
7221020 Metal çekicisi
7221021 Taşlamacı - döküm
7221022 Tel çekme işçisi (elle)
7221023 Bronz dövücü
7221024 Demirciler, dövme ve hadde işlerinde çalışanlar
7221025 El aletleri yapımcısı - testere, makas, keser, çekiç, eye
7221026 Kalıpta demir dövücüsü
7221027 Kamacı
7221028 Sıcak demirci
7221029 Kesici alet yapımcısı - bıçak, makas, çakı, kılıç vb.
7221030 Dökümcü - metal (kepçeyle)
7221031 Bıçakçı (bıçak yapan)
7221032 Burgucu - demir işleri
7221033 Dövme presi işçisi
7221034 Öğütme işçisi - metal
7221035 Sulamacı - döküm
7221036 Demirci - örs, tarımsal donanım vb.
7221037 Döküm işçisi ( kepçeyle) - metal
7221038 Haddeci
7221039 Nal imalatçısı
7221040 Metal öğütme işçisi
7221041 Pres işçisi - metal
7221042 Takım ustası
7222 El aleti yapımcıları ve benzer mesleklerde çalışanlar
7222001 Kilit imalatçısı
7222002 Hacim kalıpçısı
7222003 Endüstriyel kalıpçı
7222004 Elmas uçlu el aletleri yapan
7222005 Oto kilidi imal işçisi
7222006 El aleti yapımcıları ve benzer mesleklerde çalışanlar
7222007 Döküm modelci
7222008 Metal şablon yapımcısı - dökümhane
7222009 Kalıp perdahçısı
7222010 Çilingir
7222011 Anahtarcı
7222012 Metal markacı
7222013 Modelci - metal
7222014 Kalıp, takım ve aparatçı
7222015 Kalıp çizimcisi
7222016 Tüfek yapımcısı
7222017 Silah tamircisi
7222018 Bağlantı parçası ve mastar yapıcı
7222019 Kalıp takım işçisi
7222020 Tüfek tamircisi
7222021 Zirai alet imalat işçisi
7223 Takım tezgahı kurucuları ve kurucu - kullanıcıları
7223001 Yatak torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223002 Hadde torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223003 Montajcı - metal delme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223004 Montajcı - metal kesme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223005 Programlı metal işleme tezgahı ayarcı operatörü
7223006 Radial matkap tezgahı ayarcı operatörü - metal
7223007 Vals taşlama tezgahı ayarcı operatörü - metal
7223008 Kontrolör - takım tezgahı montaj
7223009 Metal işleme makinesi dizicisi
7223010 Montajcı - metal katlama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223011 Revolver torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223012 Takım tezgahı yapan
7223013 Üniversal freze tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223014 Montajcı - metal sayısal kontrol makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223015 Montajcı - metal zıvana (şekillendirme) makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223016 Montajcı - metal freze makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223017 Montajcı - metal öğütme makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223018 Takım tezgahı dizicisi
7223019 Freze tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223020 Honlama tezgahı ayarcı operatörü - metal
7223021 Metal işleme tezgâhı ayarcısı
7223022 Montajcı - metal kalıplama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223023 Montajcı - metal planya makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223024 Takım tezgahı kurucuları ve kurucu - kullanıcıları
7223025 Boring matkap tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223026 Matkap tezgâhı ayarcı operatörü -metal
7223027 Metal işleme tezgâhları ayarcı operatörleri
7223028 Montajcı - metal kabartma makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223029 Montajcı - metal rayba makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223030 Pantograf tezgahı ayarcı operatörü - metal
7223031 Rektifiye tezgahı ayarcı operatörü - metal
7223032 Torna tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223033 Mıknatıs tablalı rektifiye tezgahı ayarcı operatörü - metal
7223034 Montajcı - metal taşlama makinesi / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223035 Takım tezgahı montaj işçisi
7223036 Vargel tezgâhı ayarcı- operatörü - metal
7223037 Çok milli özel torna tezgâhı ayarcı-operatörü - metal
7223038 Hadde muylu freze tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7223039 Montajcı - metal matkap / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223040 Montajcı - metal torna tezgahı / takım tezgahının kurulması ve ilk çalıştırılması
7223041 Plânya tezgâhı ayarcı operatörü - metal
7224 Metal taşlamacılar, parlatıcılar ve alet bileyiciler
7224001 Döküm metal madde cilalayıcısı
7224002 Tekstil tarağı bileyicisi
7224003 Metal perdahçısı
7224004 Parlatma tamburu işçisi
7224005 Menevişci
7224006 Döküm temizleyici
7224007 Bıçak bileyicisi
7224008 Bileyici - metal
7224009 Rakle bileyicisi - tekstil
7224010 Testere tamircisi ve bileyicisi
7224011 Val bileyicisi - tekstil
7224012 Boru taşlama tezgahı işçisi
7224013 Kesici aletler bileyicisi
7224014 Metal cilalayıcısı
7224015 Metal parlatıcısı
7224016 Raspacı (paslanmış ve okside olmuş demirleri temizleyen)
7224017 Metal temizleyicisi
7224018 Testere tamircisi
7224019 Zımpara taşı tezgahı işçisi
7224020 Metal taşlamacılar, parlatıcılar ve alet bileyiciler
7224021 Metal mavileştiricisi
723 MAKİNE BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
7231 Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7231001 Motor ustası - motorlu taşıt, bakım ve onarım
7231002 Motorlu taşıt tamircisi
7231003 Ön düzen ve balans ayarcısı
7231004 Oto tamircisi
7231005 Kontrol elemanı - motorlu taşıt motoru
7231006 Mekanikçi - motorlu taşıt, bakım ve onarım
7231007 Tamirci - pedallı araçlar
7231008 Tezgah işçisi - motorlu taşıt, bakım ve onarım
7231009 Lastik tamircisi - motorlu taşıt
7231010 Egzozcu - motorlu taşıt
7231011 Tamirci - motosiklet ve motorla teçhiz edilmiş pedallı araçlar
7231012 Dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcısı
7231013 Rektefiyeci - motorlu taşıt, bakım ve onarım
7231014 Motorlu taşıt bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7231015 Rot-balans ayarcısı
7231016 Deniz motoru tamircisi
7231017 Motor teknisyeni - bakım ve onarım
7231018 Oto bakım - onarımcısı
7231019 Oto fren bakım-onarımcısı
7231020 Yıkama yağlama ustası - bakım ve onarım
7231021 Balata ustası
7231022 İç lastik tamircisi - motorlu taşıtlar
7231023 Karbüratörcü - bakım ve onarım
7231024 Radyatörcü - motorlu taşıt, bakım ve onarım
7231025 Şasi ustası - bakım ve onarım
7231026 Hidrolik bakım ve onarım ustası
7231027 Otomobil tamircisi
7232 Uçak motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7232001 Uçak motoru tamircisi
7232002 Uçak motorları tamirci mekanikçisi
7232003 Uçak motoru bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7232004 Uçak motoru teknisyeni - bakım ve onarım
7232005 Aerodinamikçi - uçak motoru, bakım ve onarım
7232006 Alıştırıcı-montör (uçak gövdesi)
7232007 Uçak teknisyeni
7232008 Motor ustası - uçak, bakım ve onarım
7232009 Uçak motorları servis teknisyeni
7233 Tarımsal veya endüstriyel makinelerle ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7233001 Tamirci-makinist - matbaa makineleri
7233002 Tarımsal veya endüstriyel makinelerle ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7233003 Vagon tamircisi
7233004 Gemi motoru tamircisi
7233005 Madencilik makineleri tamircisi
7233006 Mekanik teknisyen - sanayi makineleri
7233007 Tamirci-makinist- maden ocağı makineleri
7233008 Yağlayıcı (makineleri, tesislerin motor ve yataklarını yağlayan ve bakımını yapan)
7233009 Hafriyat donanımı tamircisi
7233010 Makine kurma ve tesisat işçisi
7233011 Metal mamuller montaj işçisi
7233012 Sanayi makineleri teknisyeni - bakım ve onarım
7233013 Tamirci-makinist - metal işleyen tezgah takımları
7233014 Tarımsal makine tamircisi
7233015 Türbin tamircisi
7233016 Bisiklet tamircisi
7233017 Sanayi makineleri tamircisi
7233018 Tamirci makinist - buhar kazanları
7233019 Tamirci-makinist - ağaç işleyen makineler
7233020 Tamirci-makinist - hafriyat ve inşaat makineleri
7233021 Yağlayıcı ve gresleyici (gemi makineleri hariç)
7233022 Tamirci-makinist - yüksek fırın, çelikhane,haddehane ve yardımcı tesisler
7233023 Tarım alet ve makineleri bakım ve onarımcısı
7233024 Dokuma makineleri bakım-onarımcısı
7233025 Tamirci makinist (dizel motor) (motorlu araçlar hariç)
7233026 Ağaç işleme makinesi tamircisi
7233027 Dizel motor tamircisi - motorlu taşıt hariç
7233028 İnşaat makineleri tamircisi
7233029 Lokomotif tamircisi
7233030 Tamirci-makinist - türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç)
7233031 Gemi yağcısı ve grescisi
7233032 Makine montajcısı
7233033 Tamirci-makinist - deniz motorları
7233034 Tamirci-makinist - fabrika bakımı
7233035 Tamirci-makinist - pistonlu buhar makineleri
7233036 Tamirci-makinist - vagon
7233037 Tekstil makineleri tamircisi
7233038 Yağlayıcı - gemi
7233039 Alıştırıcı-montör (dikiş makineleri)
7233040 Alıştırıcı-montör (maden ocakları basınçlı hava makineleri)
7233041 Tamirci makinisti - lokomotif
7233042 Takım tezgahı tamircisi
7233043 Takım tezgahı konstrüktörü - bakım ve onarım
7233044 Soğutma/ısıtma sistemleri bakım ve onarımcısı
7233045 Petrol sondaj makinesi bakım ve onarımcısı
7233046 Mekanik bakım ve onarımcısı (motorlu taşıtlar hariç)
7233047 Havalandırma donanımı tamircisi
7233048 Baskı makinesi tamircisi
7233049 Buharlı motor tamircisi
7233050 Değirmen makineleri tamircileri ve kurucuları
724 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK DONANIM İLE İLGİLİ BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
7241 Elektrikli cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7241001 Tablocu - elektrik
7241002 Transformatör tamircisi
7241003 Asansör tamircisi
7241004 Elektrik montörü - ölçü aletleri
7241005 Elektrikçi - lokomotif
7241006 Elektrikli cihaz tamircisi
7241007 Elektrikli ev aletleri tamircisi
7241008 Elektrikli makine bakımcısı
7241009 Jeneratör tamircisi
7241010 Elektrik montörü - büro makineleri
7241011 Elektrik montörü - soğutma ve havalandırma donanımı
7241012 Elektrik montörü - transformatör
7241013 Tamir bakım ustası - elektrikli makine
7241014 Buzdolabı tamircisi
7241015 Dinamo tamircisi
7241016 Elektrik tamircisi
7241017 Elektrikçi - motorlu taşıt
7241018 Türbin bakım ve onarım işçisi - elektrik
7241019 Elektrik motoru tamircisi
7241020 Elektrik arıza bakım işçisi
7241021 Elektrik ustabaşısı (bakım ve onarımı)
7241022 Elektrikçi - fabrika
7241023 Elektrikçi - gemi
7241024 Elektrikçi - uçak
7241025 Elektrikli soğutma donanımı tamircisi
7241026 Akü ustası
7241027 Akümülatör işçisi
7241028 Asansör bakım ve arıza elemanı (asansör montörü)
7241029 Asansör montörü
7241030 Elektrik montörü
7241031 Elektrik montörü - motor ve dinamo
7241032 Elektrikli cihaz servis elemanı
7241033 Elektrik bakım -onarım teknisyeni
7241034 Elektrik montörü - motorlu taşıtlar
7241035 Elektrikçi - tramvay
7241036 Elektrikli sinyalizasyon donanımı tamircisi
7241037 Endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi
7241038 Oto elektrikçisi
7241039 Elektrikli cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7242 Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcıları
7242001 Montajcı - optik aletler ve elektronik
7242002 Elektronik montörü - radyo ve televizyon vericileri ve radar teçhizatı
7242003 Montajcı - bilgisayar donanımı
7242004 Elektronik cihaz kurucu ve ayarlayıcıları
7242005 Elektronik montörü
7242006 Elektronik montörü - elektronik ikaz sistemleri
7242007 Montajcı - radar
7242008 Montajcı - elektronik donanım
7242009 Elektronik montörü - tıbbi teçhizat
7242010 Elektronik montörü - bilgisayar ve ilgili cihazlar
7243 Elektronik cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7243001 Televizyon tamircisi
7243002 Radyo, televizyon ve elektronik cihazlar bakım onarımcısı
7243003 Endüstriyel bakım ve onarım elektronikçisi
7243004 Bilgisayar elektronik aksamı tamircisi
7243005 Elektronik eşya tamircisi
7243006 Elektronik büro makinesi tamircisi
7243007 Radyo tamircisi
7243008 Radyo anteni kurucusu
7243009 Elektronik donanım servis elemanı - radyo ve televizyon
7243010 Elektronik donanım servis elemanı - bakım ve onarım
7243011 Elektronik cihazlar ile ilgili bakım ve onarım işlerinde çalışanlar
7243012 Tamirci-makinist - elektronik büro makineleri
7243013 Bilgisayar teknik servis elemanı
7243014 Elektronikçi - bakım ve onarım
7244 Telgraf ve telefon tesisatçıları ile servis elemanları
7244001 Telefon tamircisi
7244002 Haberleşme tesisatı bakım ve onarımcısı
7244003 Telgraf tamircisi
7244004 Telgraf servis elemanı
7244005 Telefon tesisatçısı
7244006 Telefon servis elemanı
7244007 Telefon kumanda tesisi operatörü
7244008 Telgraf ve telefon tesisatçıları ile servis elemanları
7244009 Telefon teknisyeni
7244010 Telgraf tesisatçısı
7245 Elektrik hattı tesisatçıları, onarımcıları ve kablo döşeyiciler
7245001 Telefon hattı işçisi
7245002 Kaynakçı - kablo perçinleme
7245003 Elektrik hattı kablo işçisi
7245004 Kablo döşeme işçisi - elektrik iletimi
7245005 Hat çekici - telefon ve telgraf
7245006 Elektrik hattı bakım ve döşeme işçisi
7245007 Elektrik hattı tesisatçıları, onarımcıları ve kablo döşeyiciler
7245008 Kablo ekleyici - elektrik
7245009 Telgraf hattı işçisi
7245010 Hat çekici - elektrik enerjisi
7245011 Hat çekici - elektrik cer hatları
7245012 Kazan tablocusu - elektrik
7245013 Tesisatçı - elektrik kablosu
7245014 Kablo çekme işçisi - elektrik enerjisi
73 HASSAS İŞLERDE, EL SANATLARI VE BASIM İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
731 METAL VB. MALZEMELERLE HASSAS İŞLER YAPANLAR
7311 Hassas alet yapımcıları ve tamircileri
7311001 Hassas ve optik aletler imalat işçisi
7311002 Kamera tamircisi
7311003 Optik aletler imalat işçisi ve tamircisi
7311004 Ortopedik protez - ortez teknisyeni
7311005 Protez teknisyeni
7311006 Protez ve ortez teknikeri
7311007 Protezci
7311008 Cerrahi cihaz tamircisi
7311009 Sayaç tamircisi
7311010 Terazi imalat işçisi
7311011 Fotografik donanım imalat işçisi
7311012 Protez diş malzemeleri imalat işçisi
7311013 Saat imalat işçisi
7311014 Sayaç tamir işçisi
7311015 Bilimsel alet imalat işçisi
7311016 Bilimsel amaçlı alet tamircisi
7311017 Fotografik donanım tamircisi
7311018 Ayarcı - kantar vb.
7311019 Cerrahi alet imalat işçisi
7311020 Dişçilik aletleri tamircisi
7311021 Ortopedik cihaz tamircisi
7311022 Saat tamircisi
7311023 Barometre imalat işçisi
7311024 Denizcilik aletleri imalat işçisi
7311025 Diş protez teknikeri
7311026 Hassas alet kalibre ölçücüsü
7311027 Hassas ve dakik aletler alıştırıcı - montörü
7311028 Ölçü aletleri ustası
7311029 Optik alet tamircisi
7311030 Saat yapımcısı
7311031 Ortopedik alet ve uzuv imalat ustası
7311032 Tartı aletleri bakım ve tamir işçisi
7311033 Dişçilik aletleri imalat işçisi
7311034 Hassas alet yapımcıları ve tamircileri
7311035 Hassas ve dakik aletler imalat işçisi ve tamircisi
7311036 Kol saati tamircisi
7311037 Ölçme aleti imalat işçisi
7311038 Tıbbi alet bakım ve onarımcısı
7311039 Zaman saatleri bakım ve tamir işçisi
7311040 Diş, protez imalat işçisi ve tamircisi
7311041 Hassas alet tamircisi
7311042 Sayaç imalat işçisi
7311043 Terazi, kantar vb. hassaslaştırıcısı
7311044 Diş protezcisi
7312 Müzik aleti yapımcıları ve akortçuları
7312001 Akordeon imal işçisi
7312002 Tef yapımcısı
7312003 Müzik aleti yapımcıları ve akortçuları
7312004 Keman yapımcısı
7312005 Enstrüman yapımcısı - müzik
7312006 Yaylı sazlar imal işçisi
7312007 Piyano yapımcısı
7312008 Org yapımcısı
7312009 Akortçu
7312010 Silofon yapımcısı
7312011 Saz yapımcısı
7312012 Nefesli sazlar imal işçisi - metal
7312013 Nefesli sazlar imal işçisi - ağaç
7312014 Telli saz yapımcısı
7312015 Körüklü org yapımcısı
7312016 Davul yapımcısı
7312017 Vurmalı müzikal enstrüman tamircisi
7312018 Telli müzikal enstrüman tamircisi
7312019 Org imal işçisi
7312020 Nefesli müzikal enstrüman tamircisi
7312021 Müzik aletleri akortçusu
7312022 Borulu org yapımcısı
7312023 Bağlama yapımcısı
7312024 Ud yapımcısı
7312025 Piyano imal işçisi
7312026 Müzik aleti yapımcısı
7312027 Müzikal enstrümanlara ton çekici
7312028 Kemençe yapımcısı
7312029 Akordeon yapımcısı
7313 Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar
7313001 Mücevherat tamircisi
7313002 Değerli taş dizicisi
7313003 Mücevherat oymacısı
7313004 Kuyumcu - altın ve gümüş işleme
7313005 Mücevher dizicisi
7313006 Mineci - değerli metal
7313007 Gümüş ustası
7313008 Dökümcü - mücevher (metal) kalıp
7313009 Varakçı - kuyumculuk
7313010 Altın dövücüsü
7313011 Kıymetli metal varak işçisi
7313012 Kesimci - mücevher
7313013 Cevahirci
7313014 Bükücü - değerli metal
7313015 Altın ustası
7313016 Cilalayıcı - değerli taş
7313017 Kuyumculuk işçisi
7313018 Yaldızcı - mücevherat
7313019 Kıymetli taş takıcısı
7313020 Kıymetli taş kesicisi
7313021 Hakkak - değerli metal
7313022 Değerli metal yuvarlayıcısı
7313023 Kaplayıcı - değerli metal
7313024 Kıymetli taş tıraş ve perdah işçisi
7313025 Tamirci - kuyumculuk
7313026 Değerli metal oymacısı
7313027 Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar
7313028 Mücevher tamircisi
7313029 Kıymetli metal çekicisi
7313030 Mücevherat yapımcısı
7313031 Altın takı yapımcısı
732 ÇANAK VE ÇÖMLEKÇİLER, CAM EŞYA YAPIMCILARI VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
7321 Aşındırıcı çark kalıpçıları ve çanak-çömlek işlerinde çalışanlar
7321001 Kaplamacı - seramik (daldırma)
7321002 Elekçi (tuğla ve kiremit ocaklarında elek temizleyicisi ve değiştiricisi)
7321003 Presçi - kap, kacak ve porselen
7321004 Çanak - çömlek ve porselen kalıp imalat ustası
7321005 Çanak - çömlek ve porselen kil şerbeti dökümcüsü
7321006 Çömlekçi
7321007 Çanakçı (çanak imalat ustası)
7321008 Çömlek ve porselen kalıpçısı
7321009 Kalıpçı (tuğla ve kiremit ocaklarında döküm işçisi)
7321010 Çanak - çömlek yapımcısı
7321011 Çanak, çömlek ve porselen eşya modelleyicisi
7321012 Küp imalatçısı
7321013 Tornacı - çanak, çömlek ve porselen
7321014 Abajur yapımcısı - seramik
7321015 Alçı kalıpçısı - çeşitli eşya imalatında
7321016 Briket imalat işçisi (çimento, kömür, toprak vb.den tuğla yapımcısı)
7321017 Çanak - çömlek ustası
7321018 Çömlek ve porselen döner tablacısı
7321019 Hazırlama işçisi (tuğla fabrikasında imalat için gerekli hammadde hazırlayıcısı)
7321020 Kerpiççi
7321021 Presçi - kil kabartma
7321022 Briket ustası (çimento, kömür, toprak vb.den tuğla yapımcısı)
7321023 Dökümcü (kalıp) - tuğla ve kiremit
7321024 Perdahlayıcı - seramik
7321025 Saksı imalat ustası
7321026 Muayeneci (tuğla imalatında tuğlaların ebatlarına bakan ve bozuk olanları ayıran)
7321027 Büz ve künk imalat işçisi
7321028 Büz ve künk imalatçısı
7321029 Kalıpçı - bileyi çarkı
7321030 Testici - testi imal eden
7321031 Bükücü - çanak, çömlek ve porselen
7321032 Aşındırıcı çark kalıpçıları ve çanak-çömlek işlerinde çalışanlar
7322 Cam eşya yapımcıları, kesicileri, öğütücüleri ve cilalayıcıları
7322001 Konik tıraşçı - optik cam
7322002 Mercek camı yapım işçisi
7322003 Perdahçı - optik cam
7322004 Perdahlayıcı - cam
7322005 Cam kenarı perdahlayıcısı
7322006 Cam presçi (elle)
7322007 Cam üfleyicisi - cam eşya yapımı
7322008 Dilimleyici - optik cam
7322009 Emaye cam imal işçisi
7322010 Isıcam imal işçisi
7322011 Kalıp bakım işçisi - cam
7322012 Çapak kırma işçisi - cam
7322013 Gözlük camı yapım işçisi
7322014 Kesimci - cam
7322015 Optik cam yapım işçisi
7322016 Bombe mikalı cam imal işçisi
7322017 Bükücü - cam eşya yapımı
7322018 Cam üfürücüsü
7322019 Parlatıcı - cam mercek
7322020 Yakmacı - cam eşya
7322021 Abajur yapan - cam
7322022 Cam tüp bükücü
7322023 Cam yiv açıcısı
7322024 Delme ustası - cam
7322025 Kalıplama işçisi - cam
7322026 Taşlamacı - cam
7322027 Cam eşya yapımcıları, kesicileri, öğütücüleri ve cilalayıcıları
7322028 Optik cam kesicisi
7322029 Parlatıcı - cam
7322030 Cam eşya kesicisi (elle)
7322031 Cam imalatı işçisi (elle)
7322032 Cam kesim elemanı - cam eşya yapımı
7322033 Kaplama işçisi - cam
7322034 Dökümcü - cam, mercek
7322035 Fondör - cam
7322036 İnce tıraşçı - optik cam
7322037 Mercek kalıpçısı
7322038 Sap takıcı - cam eşya
7322039 Cam cilacısı
7322040 Cam eşya yapımcısı
7322041 Cam levha kesici (elle)
7322042 Düz mikalı cam imal işçisi
7323 Cam oymacıları ve asitle şekil verenler
7323001 Buzlu cam yapımcısı
7323002 Kum püskürtücü - cam
7323003 Cam oymacıları ve asitle şekil verenler
7323004 Cam dekoratörü
7323005 Gravürcü - cam
7323006 Şekillendirici - dekoratif cam
7323007 Avize imalat ustası - cam
7323008 Cam oymacı
7323009 Dağlayıcı - cam
7323010 İşaretleyici - cam oyma
7323011 Oymacı - cam
7324 Cam ve seramik boyacıları ve diğer ilgili dekoratif boyacılar
7324001 Seramik süsleyici (püskürtme)
7324002 Tabelacı
7324003 Cam ve seramik boyacıları ve diğer ilgili dekoratif boyacılar
7324004 Seramik süsleyicisi (elle)
7324005 Simleyici - cam
7324006 Ayna sırcısı
7324007 Dekoratör - seramik
7324008 Serigrafi işçisi - cam
7324009 Boyacı (fırça) (inşaat hariç)
7324010 Dekoratif boyacı - cam, seramik
7324011 Kaplamacı (elle) - metal eşya (daldırma)
7324012 Sprey boya yapıcı (inşaat hariç) - cam
7324013 Ayna imalat ustası
7324014 Cam süsleyicisi (elle)
7324015 Lastik baskı yapıcısı - seramik
7324016 Boyacı (daldırma) (inşaat hariç)
7324017 Boyacı - cam (inşaat hariç)
7324018 Dekorasyoncu - seramik
7324019 Lak sürücü (fırça)
7324020 Seramik boyacısı (daldırma)
7324021 Seramik dekoratörü
7324022 Boyacı (püskürtme  (inşaat hariç)
7324023 Sırlayıcı
733 AĞAÇ, TEKSTİL, DERİ VB. MALZEMELERİ KULLANAN ELİŞİ USTALARI
7331 Ağaç ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları
7331001 Abajur yapım ustası - ahşap
7331002 Kalbur yapım ustası
7331003 Lüleci - lüle taşından eşya imal eden
7331004 Küfe yapım ustası
7331005 Tahta elek yapım ustası
7331006 Ağaç ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları
7331007 Tahta kafes yapım ustası
7331008 Ok ve yay yapımcısı
7331009 Elişi ustası - tahta, taş, kağıt, hasır ve mum eşya imalatı
7331010 Taş, lületaşı, mermer ve kilden süs heykelleri ve eşyaları yapım ustası
7331011 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle)
7331012 Maket işçisi - ahşap
7331013 Ağaç ve ağaç kabuğundan süs eşyası ve süs heykeli yapım ustası
7331014 Ahşap oyuncak imalat ustası
7331015 Hasır, saz ve hint kamışından süs eşyaları yapım ustası
7331016 Kehribarcı - kehribar eşya imal etme ustası
7332 Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları
7332001 Kilim dokuma ustası (el tezgahı)
7332002 Tekstil, deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi ustaları
7332003 Örgücü (elle)
7332004 Örgücü - elişi (örgü şişiyle)
7332005 Post doldurucu
7332006 Elişi ustası - örme, paspas vb.
7332007 Dantel yapımcısı - elişi
7332008 Abajur yapım ustası - tekstil, deri vb.
7332009 Elişi ustası - giyim ve deri eşyası
734 BASIM VE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR
7341 Mizanpajcılar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde çalışanlar
7341001 Baskı makinesi dizicisi
7341002 Harf döküm makinesi operatörü
7341003 Tipograf
7341004 Sayfa tertipçisi
7341005 Dizgi makinesi operatörü
7341006 Baskı montajcısı
7341007 Monotip harf döküm makinesi operatörü
7341008 Mizanpajcılar, dizgiciler ve ilgili mesleklerde çalışanlar
7341009 Fototip tertip makinesi operatörü
7341010 Fototip sayfa tertipçisi - matbaa
7341011 Dizgici
7341012 Mürettip (elle)
7341013 Matbaa işçisi
7341014 Masaüstü yayıncılık donanımı operatörü
7341015 Linotip operatörü
7341016 Baskı sayfa düzenleyicisi
7341017 Renk ayrımcı
7341018 Prova baskıcı
7341019 Monotip operatörü
7341020 Fototip montajcısı
7341021 Forma tertipçisi
7341022 Baskı tabaka vericisi
7341023 Baskı fototipçisi
7341024 Baskı dizgicisi
7341025 Monotipçi
7341026 Matbaa ustası
7341027 Matbaa baskı montajcısı
7341028 Baskı foto-dizgicisi
7341029 Linotipçi
7342 Klişeciler ve galvano kaplayıcılar
7342001 Elektrotip klişeci
7342002 Sterotip klişeci
7342003 Stereotipçi
7342004 Klişeci
7342005 Klişeciler ve galvano kaplayıcılar
7342006 Elektrotip (klişe) dökümcü ve kalıpçısı
7343 Baskı oymacıları ve dağlayıcıları
7343001 Klişeci - metal gravür
7343002 Klişeci - fotogravür
7343003 Gravürcü (elle) - metal baskı plakaları ve ruloları
7343004 Baskı dağlayıcısı - metal levha, metal oyma, metal rulo
7343005 Gravürcü - metal kalıp (elle)
7343006 Şablon imalatçısı - baskı levhası
7343007 Gravürcü - metal baskı ruloları (makineyle)
7343008 Fotomekanik baskı plakası çıkartmacısı
7343009 Ofset kalıpçı - matbaa
7343010 Gravürcü (elle) - ağaç, kauçuk ve linolyum
7343011 Pantograf baskıcısı
7343012 Litografik çıkartmacısı
7343013 Kopyacı - litografya
7343014 Gravürcü (elle) - litograf taşı
7343015 Baskı oymacısı
7343016 Baskı dağlayıcısı - fotogravür
7343017 Fotogravürcü
7343018 Gravür pantograf operatörü
7343019 Klişe rötuşçusu
7343020 Rötuşçu - fotogravür
7343021 Baskı plakası rötuşçusu
7343022 Kopyacı - fotomekanik
7343023 Baskı oymacıları ve dağlayıcıları
7343024 Baskı oymacısı - fotogravür
7344 Fotoğrafçılık ile ilgili işlerde çalışanlar
7344001 Fotoğraf filmi banyocusu
7344002 Pozitif film banyocusu
7344003 Film baskıcısı
7344004 Film banyocusu
7344005 Fotografik levha banyocusu
7344006 Developman işçisi - renkli fotoğraf
7344007 Developman işçisi - siyah beyaz fotoğraf
7344008 Fotoğraf büyütme işçisi
7344009 Fotoğrafçılık ile ilgili işlerde çalışanlar
7344010 Film tabı karanlık oda işçisi
7344011 Fotoğraf baskıcısı
7344012 Projeksiyon baskıcısı
7345 Ciltçilik ve ilgili işlerde çalışanlar
7345001 Kitap perdahlayıcısı
7345002 Ciltçi (elle)
7345003 Kitap kabartmacısı
7345004 Mücellit
7345005 Süsleyici (elle) - kitap
7345006 Ciltçilik ve ilgili işlerde çalışanlar
7346 Serigrafi, blok ve tekstil baskıcıları
7346001 Blok motif baskıcısı
7346002 Baskıcı - kontrplak
7346003 Serigraf - kağıt, metal, kumaş vb.
7346004 Baskıcı - cam (elle)
7346005 Şablon kesicisi - ipek ekran baskısı
7346006 Arma baskı ıstampacısı
7346007 Kağıt kabartmacısı
7346008 Baskıcı - suni deri
7346009 Serigrafi baskıcısı - kağıt, metal, kumaş vb.
7346010 Baskıcı - plastik
7346011 Tekstil baskıcısı
7346012 Serigrafi, blok ve tekstil baskıcıları
7346013 Serigrafi şabloncusu - kağıt, metal, kumaş vb.
7346014 Blok baskıcısı
7346015 Rotasyon baskı makinesi operatörü (raklist)
74 DİĞER SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
741 GIDA İŞLEME İLE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR
7411 Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri işlerde çalışanlar
7411001 Balık hazırlayıcısı
7411002 Balık ayıklayıcısı
7411003 Damgacı - mezbaha
7411004 Et kesimcisi
7411005 Kesimhane işçisi
7411006 Meydancı - mezbaha
7411007 Mezbaha işçisi
7411008 Mezbaha kesim işçisi
7411009 Salam imalat ustası
7411010 Sucuk imalat ustası
7411011 Pastırma imalat işçisi
7411012 Tuzlayıcı ve fümeci - balık
7411013 Balık filetocusu
7411014 Balıkçı - satıcı
7411015 Et ayıklayıcısı
7411016 Et parçalayıcı
7411017 Kasap
7411018 Balık kasalama işçisi
7411019 Balık tuzlayıcısı
7411020 Sakatat işçisi
7411021 Hayvan derisi yüzücüsü
7411022 Sosis imalat ustası
7411023 Sosis, sucuk ve salam imal işçisi
7411024 Deri-bağırsak yüzücüsü
7411025 Et salamurası yapımcısı
7411026 Kümes hayvanı eti hazırlayıcısı
7411027 Sosis imalat işçisi
7411028 Balık satıcısı
7411029 Fümeci
7411030 Kasaplar, balık satıcıları ve benzeri işlerde çalışanlar
7411031 Pastırma imalat ustası
7411032 Salam imalat işçisi
7411033 Sucuk imalat işçisi
7411034 Tuzlayıcı ve fümeci - et
7411035 Balık salamurası yapımcısı
7411036 Balık temizleme işçisi
7411037 Balık temizleme ve satış işçisi
7411038 Et hazırlayıcısı
7411039 Et tuzlayıcısı
7411040 Padok işçisi
7411041 Rendering işçisi  - et
7411042 Balık kesimcisi
7412 Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları
7412001 Şehriye imalat işçisi (fabrika dışı)
7412002 Fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları
7412003 Hamurkar
7412004 Lokma tatlıcısı
7412005 Tatlıcı
7412006 Yufka imalat ustası
7412007 Bisküvi fırıncısı (fabrika dışı)
7412008 Kahkeci (çörek ve simide benzer gıda maddesi yapan)
7412009 Unlu şekerleme imalat ustası
7412010 Çiklet imalat işçisi
7412011 Çikolata imalat ustası (fabrika dışı)
7412012 Fırıncı - ekmek
7412013 Francala imalat ustası
7412014 Kadayıfçı
7412015 Kek imalat işçisi (fabrika dışı)
7412016 Makarna yapımcısı (fabrika dışı)
7412017 Mayacı (hamur)
7412018 Pasta imalat ustası (fabrika dışı)
7412019 Pastacı
7412020 Pideci
7412021 Şehriye imalat ustası (fabrika dışı)
7412022 Yufkacı
7412023 Helva imalat işçisi (fabrika dışı)
7412024 Çikolata imalat işçisi (fabrika dışı)
7412025 Ekmek hamuru karıştırıcısı (fabrika dışı)
7412026 Gözlemeci
7412027 Macun imalat ustası (şekerleme)
7412028 Pide imalat işçisi
7412029 Şekerci - şekerleme yapımcısı (fabrika dışı)
7412030 Simit imalat işçisi
7412031 Hamurcu - unlu mamuller
7412032 Kek imalat ustası (fabrika dışı)
7412033 Pide imalat ustası
7412034 Baklava imalat işçisi
7412035 Bisküvi imalat işçisi (fabrika dışı)
7412036 Börekçi - imalat
7412037 Çiklet imalat ustası
7412038 Künefeci
7412039 Macun imalat işçisi (şekerleme)
7412040 Simit imalat ustası
7412041 Helva imalat ustası (fabrika dışı)
7412042 Gofret pişirici (fabrika dışı)
7412043 Pasta imalat işçisi (fabrika dışı)
7412044 Bira mayası imalat işçisi
7412045 Bira mayası imalat ustası
7412046 Bisküvi çikolatası dökümcüsü (fabrika dışı)
7412047 Gofret şekeri işçisi (fabrika dışı)
7412048 Kurabiyeci (fabrika dışı)
7412049 Şekerleme imal işçisi (fabrika dışı)
7412050 Baklava imalat ustası
7412051 Bisküvi fırını işçisi (fabrika dışı)
7412052 Bisküvi imalat ustası (fabrika dışı)
7412053 Ekmek fırını işçisi
7412054 Ekmek pişirici
7412055 Francala imalat işçisi
7413 Süt ürünleri imalatçıları
7413001 Kaymak imalat ustası (fabrika dışı)
7413002 Mandıracı
7413003 Tereyağ imalat ustası (fabrika dışı)
7413004 Yoğurt imalat ustası  (fabrika dışı)
7413005 Süt ürünleri imalat ustası (fabrika dışı)
7413006 Kaymak imalat işçisi (fabrika dışı)
7413007 Dondurma imalat ustası (fabrika dışı)
7413008 Süt ürünleri imalatçıları
7413009 Yoğurt imalat işçisi  (fabrika dışı)
7413010 Dondurma imalat işçisi (fabrika dışı)
7413011 Peynir imalat ustası (fabrika dışı)
7413012 Tereyağ imalat işçisi (fabrika dışı)
7413013 Kaşar imalat işçisi (fabrika dışı)
7413014 Kaşar imalat ustası (fabrika dışı)
7413015 Peynir imalat işçisi (fabrika dışı)
7413016 Süt ürünleri imalat işçisi (fabrika dışı)
7413017 Kültürcü - (süthane / mandıra)
7413018 Mandıra işçisi - süt ürünleri imalatı
7414 Meyve-sebze ile ilgili konserveciler
7414001 Meyve konservecisi  (fabrika dışı)
7414002 Şıra yapımcısı
7414003 Turşu imalat ustası (fabrika dışı)
7414004 Yıkama ve ayıklama işçisi (konserve imali) ( fabrika dışı)
7414005 Sebze salamura yapımcısı (fabrika dışı)
7414006 Sebze suyu yapımcısı (fabrika dışı)
7414007 Meyve salamura yapımcısı (fabrika dışı)
7414008 Kontrol elemanı - meyve suyu ve sebze kutulama
7414009 Şerbet yapımcısı
7414010 Meyve suyu yapımcısı (fabrika dışı)
7414011 Sebze suyu konservecisi (fabrika dışı)
7414012 Yağ çıkarıcısı (fabrika dışı)
7414013 Meyve suyu konservecisi (fabrika dışı)
7414014 Meyve-sebze ile ilgili konserveciler
7414015 Sebze kutulayıcısı  (fabrika dışı)
7414016 Sebze konservecisi  (fabrika dışı)
7414017 Meyve kutulayıcısı  (fabrika dışı)
7415 Gıda ve içecek tadıcılar ve sınıflayıcılar
7415001 Gıda tadımcısı
7415002 Çay tadımcısı
7415003 İçki tadımcısı
7415004 Meyve sınıflayıcısı
7415005 Kahve tadımcısı
7415006 Sebze sınıflayıcısı
7415007 Gıda ve içecek tadıcılar ve sınıflayıcılar
7415008 Yağ sınıflayıcı
7415009 Et sınıflayıcısı
7415010 Şarap sınıflayıcı
7415011 Gurme
7415012 Gıda sınıflayıcısı
7415013 Meyve suyu tadımcısı
7415014 Şarap tadımcısı
7415015 Guru
7416 Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri imalatçıları
7416001 İstifçi - tütün
7416002 Tütün harmanlama işçisi
7416003 Puro yapımcısı
7416004 Tütün ayırma işçisi
7416005 Tütün çeşnilendiricisi
7416006 Tütün hazırlama işçisi
7416007 Tütün hazırlayıcılar ve tütün ürünleri imalatçıları
7416008 Tütün soyma işçisi (elle)
7416009 Denkçi (tütün demet veya dizilerini ağaçlarla veya kanaviçe ile denk hale getiren)
7416010 Puro imal işçisi (elle)
7416011 Tütün harman işçisi
7416012 Desteci (tütünü demetleyen)
7416013 Dizici (yaş tütün yapraklarını ipe dizen)
7416014 Pipo tütünü hazırlama işçisi (elle)
7416015 Tütün ayıklama işçisi
7416016 Pipo tütünü presleme işçisi (elle)
7416017 Tongacı (tütün yapraklarını mengenede sıkıştırarak sandıklara yerleştiren)
7416018 Tütün ıslah işçisi (elle)
7416019 Puro kurutma fırını işçisi
742 AĞAÇ, MOBİLYA VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
7421 Ağaç işleyiciler
7421001 Ağaç ilaçlama işçisi (ağaç işlemede)
7421002 Ağaç oyma işçisi
7421003 Ağaç emprenye işçisi
7421004 Ağaçları işlemden geçirme işçisi
7421005 Ağaç sınıflayıcısı
7421006 Ağaç işleyiciler
7421007 Kurutma fırını işçisi - ağaç işleme
7421008 Ağaç değerlendiricisi
7421009 Ağaç kurutma işçisi
7421010 Ağaç işleme işçisi
7422 Ahşap işlerinde çalışanlar
7422001 Ağaç eşya şablon yapıcısı
7422002 Mobilya üst yüzey işlemcisi
7422003 Oymacı - ağaç
7422004 Pipo ve ağızlık imalat işçisi - ağaç
7422005 Resim çerçevesi yapımcısı - ağaç
7422006 Spor malzemesi imalat işçisi - ağaç
7422007 Tahta bükme işçisi
7422008 Tahta kaşık yapımcısı
7422009 Tahta sandık yapımcısı
7422010 Tahta varil yapımcısı
7422011 Ağaç fıçı imalat işçisi
7422012 Ağaç kasa yapımcısı
7422013 Ağaç pipo yapımcısı
7422014 Ahşap mobilya yapımcısı
7422015 At arabası tekerleği yapımcısı
7422016 Baston yapımcısı
7422017 Fayton yapımcısı
7422018 Ahşap dolap imalat ustası
7422019 Kamış mobilya yapımcısı
7422020 Kaplamacı - ahşap
7422021 Mobilya ustası
7422022 Model ve kalıp imalatçısı - ağaç
7422023 Saat kutusu yapımcısı - ağaç
7422024 Tahta karoser yapımcısı
7422025 Tahta tank yapımcısı
7422026 Tekerlek imalat işçisi - ağaç
7422027 Tekerlekçi (at arabası, fayton vb. için)
7422028 Ağızlık imalatçısı - ahşap
7422029 Ahşap mobilya boyacısı
7422030 At arabası yapımcısı
7422031 Maket işçisi - ağaç
7422032 Tahta spor malzemesi yapımcısı
7422033 Ahşap iskeletçi
7422034 Ahşap işlerinde çalışanlar
7422035 Ahşap mobilya vernikleyicisi
7422036 İskemleci - ahşap
7422037 Ahşap dolap yapımcısı
7422038 Sandık imalat işçisi - ağaç
7422039 Tabut yapımcısı - ağaç
7422040 Ahşap karoserci
7422041 Gardırop yapımcısı
7422042 Mobilya cilacısı
7422043 Modelci - ağaç
7422044 Nalın yapımcısı
7422045 Perdah işçisi (elle) - mobilya
7422046 Piyano kutusu yapımcısı
7422047 Tahta ökçe yapımcısı
7422048 Düven yapımcısı
7422049 Kakmacı - ağaç
7422050 Oyma işçisi - ağaç
7422051 Sandalye yapımcısı - ağaç
7422052 Tahta briket kalıbı yapımcısı
7422053 Tahta kutu yapımcısı
7422054 Yapıştırmacı - mobilya
7422055 Ağaç araba imalat işçisi
7422056 Ağaç kakma işleyicisi
7422057 Kaplama işçisi (ağaç)
7422058 Markör - ağaç
7422059 Tahta merdiven yapımcısı
7422060 Ağaç hamur teknesi, kova, kepçe, kaşık, havan vs. yapımcısı
7422061 Ahşap dolap ebatlandırma işçisi
7422062 Bükücü (ağaç)
7422063 Mobilya imalat işçisi
7422064 Tahta araba gövdesi yapımcısı
7422065 Tahta model-manken yapımcısı
7422066 Tahta sandalye yapımcısı
7423 Ağaç işleme makinesi kurucuları ve kurucu - kullanıcıları
7423001 Ağaç işleme makinesi kurucuları ve kurucu - kullanıcıları
7423002 Planya tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423003 Kesme makinesi ayarcı operatörü - ağaç
7423004 Pedallı ağaç testeresi (jıgsaw) operatörü
7423005 Zincirli freze tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423006 Ağaç kumlama işçisi
7423007 Freze tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423008 Biçimci - ağaç işleme
7423009 Zımpara makinesi ayarcı operatörü - ağaç
7423010 Montajcı - ağaç oyma testeresi (fret-saw)
7423011 Milli oyma makinesi ayarcı operatörü - ağaç
7423012 Konik yapma makinesi ayarcı operatörü - ağaç
7423013 Bıçkıcı - ağaç işleri
7423014 Montajcı - ağaç oyma makinesi
7423015 Ağaç zıvana açma işçisi
7423016 Yuvarlak iş çekme makinesi ayarcı  operatörü - ağaç
7423017 Tornacı - ağaç
7423018 Döner bıçaklı planya tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423019 Torna tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423020 Montajcı - ağaç planya makinesi
7423021 Montajcı - ağaç torna tezgahı
7423022 Tesviye işçisi - ağaç
7423023 Ağaç işleyen tezgah ayarcı operatörü
7423024 Ağaç matkapçısı
7423025 Kanal açma makinesi işçisi - ağaç
7423026 Montajcı - ağaç şekillendirme makinesi
7423027 Ağaç işleme makinesi ayarlayıcısı
7423028 Ağaç işleyen tezgah ayarcısı
7423029 Dik freze tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423030 Döner bıçaklı yuva açma tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423031 Matkap tezgahı ayarcı operatörü - ağaç
7423032 Montajcı - ağaç işleme makinesi
7423033 Montajcı - ağaç zıvana makinesi
7423034 Rayba makinesi ayarcı operatörü - ağaç
7424 Sepet ve süpürge imalatçıları
7424001 Balık sepeti yapımcısı
7424002 Saz mobilya yapımcısı
7424003 Süpürge yapımcısı
7424004 Sepet örücüsü
7424005 Hasır mobilya işçisi
7424006 Sepet yapımcısı
7424007 Sepet imal işçisi
7424008 Süpürge imalat ustası
7424009 Fırça imal işçisi (elle)
7424010 Sepet mobilya yapımcısı
7424011 Hasır örücüsü
7424012 Sepet ve süpürge imalatçıları
743 TEKSTİL VE GİYİM EŞYASI İLE İLGİLİ MESLEKLERDE ÇALIŞANLAR
7431 Elyaf hazırlayıcılar
7431001 Elyaf harman takipçisi
7431002 Atıcı - elyaf
7431003 Elyaf kardeci
7431004 Tarakçı - elyaf, kıl ve yün
7431005 Elyaf yıkayıcı
7431006 Yün ayırıcısı - elyaf
7431007 Çırçır işçisi
7431008 Elyaf eksperi
7431009 Elyaf kurutucu
7431010 Hallaç - elyaf
7431011 Tekstil elyafı işçisi
7431012 Boyacı - örgü yünü
7431013 Elyaf hazırlayıcılar
7431014 Çırçır ustası
7431015 Elyaf değerlendirici
7431016 Şerit katlayıcısı - elyaf
7431017 Tekstil işçisi - elyaf
7432 Dokumacılar, trikotajcılar ve ilgili işlerde çalışanlar
7432001 Dokumacılar, trikotajcılar ve ilgili işlerde çalışanlar
7432002 Halı tamircisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432003 İpek ipliği yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432004 Jakar dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432005 Jakar tezgahı tertipleyicisi
7432006 Kendirci (kendir elyafından ip vs. yapan)
7432007 Kroşe sürfileci (elle)
7432008 Lamel dizicisi (dokuma tezgahı)
7432009 Örgü makinesi işçisi (el tezgahı)
7432010 Tezgah tertipleyici (dokuma)
7432011 Urgancı
7432012 Çözgücü (el tezgahı)
7432013 Dokumacı (el tezgahı)
7432014 Düğümcü - dokuma tezgahı
7432015 Duvar halısı yapımcısı
7432016 Gazeci - dokuma
7432017 Giysi dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432018 Halı apre işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432019 İplik yapımcısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432020 Kazaz (ipek ve suni ipekten süs püskülleri, başlık, tespih püskülü vs. yapan)
7432021 Kumaş onarıcı
7432022 Şerit ustası (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432023 Tarak makinesi ayarcısı - tekstil
7432024 Dokuma tezgahı ayarlayıcısı
7432025 Halı dokuyucu (el tezgahı)
7432026 Havlu dikimcisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432027 Ham bez dokuma işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432028 Kroşeci - dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432029 Kumaş boyacısı
7432030 Kumaş dokuyucu (el tezgâhı)
7432031 Mensucat beyazlatıcı
7432032 Mutaf (yem torbası, gübre torbası, çul, saman torbası dokuyan)
7432033 Ağ yapımcısı (elle veya el tezgahında)
7432034 Pamuk ipliği yapımcısı
7432035 Taharcı
7432036 Tekstil dokuma çekicisi
7432037 Tekstil işçisi - örgücü
7432038 Trikotaj tezgahı ayarcısı
7432039 Vargelci - iplik
7432040 Bobin temizleme işçisi
7432041 Çifthaneci (ipliği birkaç katını bir araya getiren ve büküme veren)
7432042 Çözgü arkacı (el tezgahı)
7432043 Çözgü kesici (dokuma tezgahı)
7432044 El işi ustası - halı, tekstil dokuma
7432045 Güvenlik ağı yapımcısı
7432046 Halı dokuma tafting makinesi işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432047 Havlu işçisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432048 Kadife makasçısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432049 Kilim dokuyucu (el tezgahı)
7432050 Mazman (kilim dokuyan - el tezgahı)
7432051 Meydancı - iplik
7432052 Örgü makinesi kurucusu (el tezgahı veya basit makineler)
7432053 Tarak işçisi - tekstil
7432054 Yün dokumacı
7432055 Balık ağı yapımcısı (elle veya el tezgahında)
7432056 Çulha - dokuma
7432057 Halat yapımcısı (el tezgahı)
7432058 Ağ - file örücüsü (elle)
7432059 Baskıcı - tekstil
7432060 Çözgü takıcı (dokuma tezgahı)
7432061 Halı dokumacısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432062 Keçe ve kepenek yapımcısı
7432063 Kordon ve şerit işçisi (elle)
7432064 Manusa dokumacısı (el tezgahlarında pamuk ipliğinden yapılan dokuma)
7432065 İpekli dokuma tezgahı işçisi (el tezgahı)
7432066 Katlama işçisi - dokuma
7432067 Meydancı - dokuma
7432068 Nişancı (bez üzerine benek ve çiçek damgası yapan)
7432069 Saçak dokuyucusu - halı dokuma (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432070 Tekstil işçisi - dokuma
7432071 Tülbent dokuyan
7432072 Bobinci - yün iplik
7432073 Çulcu (el tezgahı)
7432074 Düğüm makinesi işçisi (dokuma tezgahı)
7432075 Giyim eşyası örücüsü (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432076 Halı onarıcı (elle veya basit makinelerde)
7432077 Halı tıraşçısı (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432078 Haşılcı (dokumada hazırlanan çözgü ipliğini mukavemetini artırmak ve elyaf düzgünlüğünü sağlama)
7432079 Örgü tezgahı ayarcısı (el tezgahı veya basit makineler)
7432080 Örme ustası (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432081 Örücü (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432082 Tekstil ustası - dokuma, örgü (trikotaj)
7432083 Trikotajcı
7432084 Yazmacı (tülbent üzerine desen damgası basan)
7432085 Bobin aktarma işçisi
7432086 Fitilci - dokuma
7432087 Halı çiticisi (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432088 Kurdeleci (el tezgahı veya basit makinelerde)
7432089 Bobin işçisi
7432090 Cer fitil makinesi ayarcısı
7433 Terziler, elbise yapımcıları ve şapka imalatçıları
7433001 Fermeneci - terzi
7433002 İç çamaşırı yapımcısı
7433003 Bayan terzisi
7433004 Kasket yapımcısı
7433005 Kostüm yapımcısı
7433006 Erkek terzisi (hazır elbise)
7433007 Gocuk ustası
7433008 İhramcı (terzi, hac elbisesi diken)
7433009 Şapka yapımcısı
7433010 Tiyatro kostümcüsü
7433011 Bluz yapımcısı
7433012 Elbise yapımcısı (rob, bayan elbisesi)
7433013 Erkek terzisi
7433014 Kadın şapkası imalat ustası
7433015 Kadın terzisi
7433016 Korse yapımcısı
7433017 Peruk yapımcısı
7433018 Gömlek yapımcısı
7433019 Terzi - abiye - gelinlik
7433020 Bayan başlığı yapımcısı
7433021 Bere yapımcısı
7433022 Şapka dikicisi
7433023 Terzi
7433024 Terzi - deri ürünleri (pantolon, ceket, pardösü vb.)
7433025 Terziler, elbise yapımcıları ve şapka imalatçıları
7434 Kürkçüler ve ilgili işlerde çalışanlar
7434001 Kürk biçici
7434002 Kürkçüler ve ilgili işlerde çalışanlar
7434003 Kürk terzisi
7434004 Kürk kesimcisi
7434005 Terzi - kürk
7434006 Kürk kalıplayıcısı
7434007 Tekstil işçisi - kürk giyim eşyası yapımı
7434008 Kürk gerdirici
7435 Kumaş, deri vb. kalıp yapımcıları ve kesimcileri
7435001 Çadır bezi kesimcisi
7435002 Yatak kalıbı yapımcısı
7435003 Kürk modelcisi
7435004 Armül ustası (el tezgahı)
7435005 Döşeme biçicisi
7435006 Eldiven bezi kesimcisi
7435007 Şapka kalıbı yapımcısı
7435008 Tekstil işçisi - kumaş kesim ve kalıp yapımı
7435009 Giyim eşyası kesimcisi
7435010 Döşeme bezi kesimcisi
7435011 Döşeme kalıpçısı
7435012 Eldiven kalıbı yapımcısı
7435013 Halı deseni kopyacısı
7435014 Makastar
7435015 Jakar kartı desen kopyacısı
7435016 Yatak bezi kesimcisi
7435017 Yelken kalıbı yapımcısı
7435018 Eldiven biçici
7435019 Hazır giyim kalıpçısı
7435020 Kesimci - tekstil
7435021 Kumaş, deri vb. kalıp yapımcıları ve kesimcileri
7435022 Kürk kalıbı yapımcısı
7435023 Patron hazırlayıcısı - giyim eşyası
7435024 Çadır kalıbı yapımcısı
7435025 Modelciler ve biçiciler
7435026 Pastalcı (dikimevinde kumaş çizen)
7435027 Yelken bezi kesimcisi
7435028 Biçici - deri giyecek
7435029 Patron hazırlayıcı - şapka ve kep
7435030 Patron işaretleyici - giyecek
7435031 Giyim eşyası kalıp yapımcısı
7436 Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar
7436001 Çadır imalat ustası
7436002 Ortacı - deri konfeksiyon
7436003 Elbise dikişçisi
7436004 Kürk dikişçisi
7436005 Overlokçu
7436006 Oyuncak bebek imal işçisi
7436007 Şemsiye işçisi
7436008 El nakışçısı
7436009 Konfeksiyon bant sorumlusu - dikim
7436010 Meydancı - konfeksiyon
7436011 Dikişçi - tekstil, konfeksiyon vb.
7436012 Giyim eşyası dikimcisi
7436013 Kravat dikişçisi
7436014 Nakış işlemeci - konfeksiyon
7436015 Şemsiye imalat ustası
7436016 Yapma çiçek yapımcısı
7436017 Çuval dikicisi
7436018 Deri giyim dikişçisi
7436019 Konfeksiyon hazır dikim işinde ortacı
7436020 Tekstil işçisi - dikiş, nakış, konfeksiyon
7436021 Yelken, çadır ve tente imalat ustası
7436022 Yelken, çadır ve tente işçisi
7436023 Döşeme dikicisi
7436024 El ve makine dikişçisi
7436025 Dikişçiler, nakışçılar ve ilgili işlerde çalışanlar
7436026 Doldurulmuş oyuncak yapımcısı
7436027 Metocu - dikim
7436028 Piliseci
7436029 Şemsiye tamircisi
7436030 Terlik dikicisi - kumaş vb.
7436031 Çadır dikicisi
7436032 Deri konfeksiyon elişi işçisi (düğme, çıtçıt vb.)
7436033